tor augusti 11 12:26 2005 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – juni 2005·Koncernens omsättning ökade med 17,8 procent till 295,4 miljoner euro (2,76 miljarder SEK), januari – juni 2004: 250,8 miljoner euro (2,34 miljarder SEK)
·Rörelseresultatet var 46,1 miljoner euro (430,2 miljoner SEK), januari - juni 2004: 32,8 miljoner euro (306,7 miljoner SEK)
·Resultatet före skatt uppgick till 47,1 miljoner euro (439,5 miljoner SEK), januari- juni 2004: 29,4 miljoner euro (275 miljoner SEK)
·Resultatet efter skatt uppgick till 33,3 miljoner euro (311,3 miljoner SEK), januari - juni 2004: 22,7 miljoner euro (212,3 miljoner SEK)
·Resultatet per aktie ökade till 0,286 euro (2,67 SEK), januari – juni 2004: 0,212 euro (1,92 SEK) (hänsyn taget till att aktien splittades den 15 april 2005)
·Kassaflödet (Casch Flow II) var –103,6 miljoner euro (-968,3 miljoner SEK), januari – juni 2004: 21,5 miljoner euro (200,9 miljoner SEK)
·Medeltal anställda uppgick till 3.006 (2.834)

”Den positiva utvecklingen fortsatte under hela redovisningsperioden. Koncernens omsättning ökade och rörelseresultatet förbättrades väsentligt. Efterfrågan ökade framförallt i Ryssland, USA och Norden. Tack vare ökad produktionskapacitet kunde vi även öka vår försäljning i Östeuropa. Produktionen i den nya fabriken i Ryssland började enligt tidtabellen i början av juni då de första Nokian Hakkapeliitta 4 vinterdäck tillverkades. Vi tror att vi har goda förutsättningar att i år både öka omsättningen och resultatet”, kommenterar VD Kim Gran.

Efterfrågan på personbilsdäck i Europa ökade under våren men marknaderna ökade mindre än under samma tid 2004. I Ryssland ökade dock efterfrågan på däck kraftigt. I Norden började sommardäckssäsongen senare än vanligt och koncentrerade sig på årets andra kvartal.

Koncernens kassaflöde påverkares negativt på grund av investeringar, som var högre än 2004, i fabriken i Ryssland. Även fordringar från försäsongshandeln av vinterdäck ökade. Läget förväntas balanseras när vinterdäckssäsongen startar under slutet av året.

April – juni 2005


Nokian Tyres koncernens omsättning uppgick till 166,0 miljoner euro (1,55 miljarder SEK) april – juni 2005, jämfört med 137,9 miljoner euro (1,29 miljarder SEK) under samma period året innan. Omsättningen ökade alltså med 20,4 procent. Jämfört med april – juni 2004 ökade koncernens fakturering till de nordiska länderna med 17,1 procent, till Ryssland samt övriga OSS-länderna med 83,5 procent, till Östeuropa med 11,4 procent och till USA med 33,0 procent.

Rörelseresultatet var 31,5 miljoner euro (294,5 miljoner SEK), året innan 20,8 miljoner euro (194,5 miljoner SEK). Resultatet före skatt uppgick till 33,4 miljoner euro (312,3 miljoner SEK), året innan 19,7 miljoner euro (184,2 miljoner SEK). Resultat efter skatt uppgick till 23,9 miljoner euro (223,4 miljoner SEK), jämfört med 15,6 miljoner euro (145,9 miljoner SEK) året innan. Resultatet per aktie ökade till 0,200 euro (1,87 SEK), året innan 0,146 euro (1,36 SEK).

Kassaflödet (Casch Flow II) var –49,8 miljoner euro (-465,4 miljoner SEK), jämfört med 2,4 miljoner euro ( 22,4 miljoner SEK) året innan.

Personbilsdäck


Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 24,9 procent under januari – juni och uppgick till 185,2 miljoner euro (1,73 miljarder SEK), jämfört med 148,4 miljoner euro (1,38 miljarder SEK) vid samma tid 2004. Rörelseresultatet ökade till 44,1 miljoner euro (412,5 miljoner SEK) när det vid samma tid året innan uppgick till 32,3 miljoner euro (302,0 miljoner SEK).

Av de nordiska länderna ökade försäljningen mest i Sverige. I övrig ökade efterfrågan kraftigt i Ryssland, Östeuropa och USA. Mest efterfrågade sommardäck var så kallade UHP (ultra-high performance) sommardäck.

Under redovisningsperioden presenterades en ny produkt, Nokian run flat vinterdäck. För att börja med tillverkar Nokian Tyres nio run flat produkter, som kompletterar sortimentet av normala vinterdäck. De nya däck börjar levereras i höst.

Tunga däck


Omsättningen för affärsområdet tunga däck uppgick till 36,3 miljoner euro (339,4 miljoner SEK), jämfört med 28,9 miljoner euro (270,2 miljoner SEK) vid samma tid 2004. Rörelseresultatet ökade till 6,2 miljoner euro (57,9 miljoner SEK), jämfört med 4,5 miljoner euro (42,0 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Produktionen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner fortsatte att stiga kraftigt och
efterfrågan på däck var rekordstor. Försäljningen ökade väsentligt inom samtliga produktgrupper och på samtliga viktigaste marknader.

Vianor


Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 96,3 miljoner euro (900,4 miljoner SEK), vilket var 3,5 procent mer än vid motsvarande tid 2004: 93,0 miljoner euro (869,5 miljoner SEK). Rörelseresultatet var 0,6 miljoner euro (5,6 miljoner SEK) jämfört med 1,2 miljoner euro (11,2 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

I slutet av perioden hade Vianor 180 däckverkstäder, varav 53 finns i Sverige.

Regummeringsmaterial


Omsättningen för affärsområdet regummeringsmaterial och lastbilsdäck uppgick till 8,9 miljoner euro (83,2 miljoner SEK) jämfört med 11,5 miljoner euro (107,5 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2004. Affärsområdets produktsortiment består huvudsakligen av vinterprodukter. Försäljningen och resultatet koncentreras därför till årets andra hälft.

Nokian Tyres beslutade att koncentrera sig enbart på regummeringen av lastbilsdäck och därför såldes regummeringsverksamheten av personbilsdäck i Sverige till Mc. Ripper AB i början av året. I maj köpte Nokian Tyres regummeringsverksamheten av lastbilsdäck från svenska AGI Däck AB.

Investeringar


Under januari - juni uppgick investeringarna till 63,3 miljoner euro (591,8 miljoner SEK), jämfört med 21,0 miljoner euro (196,3 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2004.


För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 3 340 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com