tis augusti 8 09:00 2006 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – juni 2006- Koncernens omsättning ökade med 18,3 procent till 349,4 miljoner euro (3,2 miljarder SEK), januari – juni 2005: 295,4 miljoner euro (2,7 miljarder SEK)
- Rörelseresultatet uppgick till 48,6 miljoner euro (447,8 miljoner SEK), januari - juni 2005: 46,1 miljoner euro (424,8 miljoner SEK)
- Resultatet före skatt uppgick till 42,0 miljoner euro (387,0 miljoner SEK), januari- juni 2005: 47,1 miljoner euro (434,0 miljoner SEK)
- Nettoresultatet uppgick till 31,8 miljoner euro (293,0 miljoner SEK), januari - juni 2005: 33,3 miljoner euro (306,8 miljoner SEK)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,26 euro (2,40 SEK), januari – juni 2005: 0,29 euro (2,67 SEK)
- Kassaflödet (Casch Flow II) var –91,9 miljoner euro (-846,8 miljoner SEK), januari – juni 2005: -103,6 miljoner euro (-954,6 miljoner SEK)
- Medeltal anställda uppgick till 3.160 (3.006)
- Mål för år 2006 är en jämn försäljningsökning, stabil och förbättrad resultatutveckling samt bättre kapitalförvaltning

VD Kim Gran:

”Trots det utmanande marknadsläget ökade Nokian Tyres omsättning och rörelseresultat speciellt under andra kvartalet. Marknadsandelarna för personbilsdäck ökade klart på bolagets huvudmarknader. Den kraftigt ökade efterfrågan på tunga däck fortsatte. Kassaflödet var bättre än under motsvarande period förra året. Kraftigt stigande råvarupriser ökade produktionskostnader och försämrade lönsamheten på tillverkningsverksamheten. Försäljningen av sommardäck ökade i början av året mer än förra året. Prisnivån på sommardäck minskade på grund av tuffare konkurrens. I periodens finansiella intäkter ingår inga valutakursvinster som förra året. Lagren och fordringar var större än under samma period förra året men som normalt börjar de minska när försäljningen av vinterdäck börjar under årets sista kvartal. Ökningen av produktionskapaciteten i Ryssland och inom Tunga Däck samt utvidgningen av Vianor-kedjan i öst gick framåt enligt planerna.”

Marknadsläget

Ökningen av efterfrågan på eftermarknaderna för personbilsdäck i Norden och i övriga Europa ökade endast marginellt men i Ryssland och i Östeuropa fortsatte efterfrågan öka kraftigt. Mest ökade marknaderna för vinterdäck och sommardäck i höga hastighetsklasser. I Norden och Ryssland koncentrerades försäljningssäsongen för sommardäck huvudsakligen till årets andra kvartal. Försäljningen av vinterdäck fortsatte under första kvartalet vilket minskade lagren av vinterdäck och förhandsförsäljningen inför höstsäsongen började under andra kvartalet. Produktionen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner ligger fortfarande på hög nivå, vilket orsakade att de rådde brist på däck till hamn-, gruv- och schaktningsmaskiner i hela världen. Råvarupriserna steg men den hårdnande konkurrensen ledde till sänkta priser på sommardäck i Norden. Flera däcktillverkare har meddelat att de på grund av stigande råvarupriser kommer att öka sina priser i höst.

April – juni 2006

Koncernens omsättning i april – juni uppgick till 200,0 miljoner euro (1,8 miljarder SEK), jämfört med 166,0 miljoner euro (1,5 miljarder SEK) under samma period året innan, en ökning med 20,5 procent.

Faktureringen till Norden ökade med 1,9 procent, till Ryssland och övriga OSS-länder med 63,7 procent, till Östeuropa med 63,0 procent och till USA med 19,6 procent.

Rörelseresultatet var 35,1 miljoner euro (323,4 miljoner SEK), året innan 31,5 miljoner euro (290,2 miljoner SEK). Resultatet före skatt uppgick till 31,9 miljoner euro (294,0 miljoner SEK), året innan 33,4 miljoner euro (307,7 miljoner SEK). Resultat efter skatt uppgick till 24,9 miljoner euro (229,4 miljoner SEK), jämfört med 23,9 miljoner euro (220,2 miljoner SEK) året innan. Resultatet per aktie uppgick till 0,20 euro (1,84 SEK), året innan 0,20 euro (1,84 SEK).

Kassaflödet (Cash Flow II) var –27,1 miljoner euro (-249,7 miljoner SEK), jämfört med –49,8 miljoner euro ( -458,9 miljoner SEK) året innan.

Personbilsdäck

Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 19,9 procent under januari – juni och uppgick till 222,1 miljoner euro (2,0 miljarder SEK), jämfört med 185,2 miljoner euro (1,7 miljarder SEK) vid samma tid 2005. Rörelseresultatet uppgick till 45,8 miljoner euro (422,0 miljoner SEK) när det vid samma tid året innan uppgick till 44,1 miljoner euro (406,3 miljoner SEK).

En ny vinterdäcksfamilj, Nokian Hakkapeliitta 5, lanserades och förhandsförsäljningen av de nya däcken har börjat. Försäljningen till konsumenterna börjar i höst.

Tunga däck

Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 24,4 procent och uppgick till 45,2 miljoner euro (416,5 miljoner SEK), jämfört med 36,3 miljoner euro (334,5 miljoner SEK) vid samma tid 2005. Rörelseresultatet uppgick till 10,9 miljoner euro (100,0 miljoner SEK), jämfört med 6,2 miljoner euro (57,13 miljoner SEK) vid samma tid året innan. En ökning med 76,7 procent.

Produktionen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner fortsatte att stiga kraftigt och
efterfrågan på däck var rekordstor. Försäljningen ökade väsentligt inom samtliga produktgrupper och på samtliga viktigaste marknader.

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 99,0 miljoner euro (912,3 miljoner SEK), vilket var 2,8 procent mer än vid motsvarande tid 2005: 96,3 miljoner euro (887,4 miljoner SEK). Rörelseresultatet var –4,3 miljoner euro (-39,6 miljoner SEK) jämfört med 0,6 miljoner euro (5,5 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

I slutet av perioden hade Vianor cirka 228 däckverkstäder i Sverige, Finland, Norge, Estland, Lettland och Ryssland. I Sverige finns 54 egna verkstäder och 16 franchise/partnerverkstäder samt en regummeringsverkstad.

Övrig affärsverksamhet

Försäljningen av lastbilsdäck uppgick till 9,9 miljoner euro (91,2 miljoner SEK), jämfört med 8,9 miljoner euro (82 miljoner SEK) vid motsvarande tid året innan (+11,5 %). Affärsområdet säljer mest vinterprodukter och försäljningen koncentreras starkt till andra halvåret.

Försäljningen av regummeringsmaterial ökade klart jämfört med samma tid förra året. Antalet regummeringsverkstäder har minskat, vilket har effektiviserat verksamheten och förbättrat lönsamheten.

I början av april lanserades två nya lastbilsdäck vilket väntas öka försäljningen under andra halvåret.

Investeringar

Under januari - mars uppgick investeringarna till 52,6 miljoner euro (484,7 miljoner SEK), jämfört med 63,3 miljoner euro (583,3 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2005.

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 3 340 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från: www.nokiantyres.com