ons augusti 8 09:22 2007 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – juni 2007  • Koncernens omsättning ökade med 23,8 procent till 432,5 miljoner euro (4,0 miljarder SEK), januari – juni 2006: 349,4 miljoner euro (3,2 miljarder SEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till 89,2 miljoner euro (825,2 miljoner SEK), januari - juni 2006: 48,6 miljoner euro (449,4 miljoner SEK)
  • Resultatet före skatt uppgick till 82,4 miljoner euro (762,0 miljoner SEK), januari- juni 2006: 42,0 miljoner euro (388,4 miljoner SEK)
  • Nettoresultatet uppgick till 70,1 miljoner euro (648,2 miljoner SEK), januari - juni 2006: 31,8 miljoner euro (294,0 miljoner SEK)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,57 euro (5,27 SEK), januari – juni 2006: 0,26 euro (2,40 SEK)
  • Kassaflödet (Casch Flow II) var –124,2 miljoner euro (- 1,1 miljarder SEK), januari – juni 2006: - 91,9 miljoner euro (- 849,8 miljoner SEK)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.372 (3.160) och till 3.384 (3.175) i slutet av perioden
  • Försäljningen i Ryssland och OSS-länderna ökade med 52,1 procent
VD Kim Gran:

”Andra kvartalet 2007 var betydligt bättre för Nokian Tyres än vid motsvarande period året innan: omsättningen ökade och samtliga affärsområden uppnådde bättre rörelseresultat på bolagets kärnmarknader. Huvuddelen av försäljningsökningen kom från Ryssland, men även i Norden och Östeuropa gick försäljningen bättre än förra året. Av försäljningen av personbilsdäck var huvudparten vinterdäck. Även försäljningen av sommardäck gick bättre än förra året och fick draghjälp av den nya Nokian Hakka sommardäcksfamiljen som den här säsongen var ute på konsumentmarknaden för första gången. Tack vare god försäljningsmix, prisförhöjningar och nya produkter ökade medelpriserna på däck. Produktionen i Ryssland ger fördelar vilket förbättrade lönsamheten. Utsikterna för resten av året ser goda ut och tillväxten fortsätter att öka, men försäljningen och resultatet ökar något måttligare än i början av året.”

April – juni 2007

Nokian Tyres koncernens omsättning under april – juni 2007 ökade med 16,3 procent till 232,6 miljoner euro (2,2 miljarder kronor) jämfört med 200,0 miljoner euro (1,8 miljarder kronor) vid samma period året innan. Koncernens fakturering till de nordiska länderna ökade med 5,7 procent, till Ryssland och OSS-länderna med 36,2 procent, till Östeuropa med 27,3 procent och minskade med 27,1 procent till USA, eftersom försäljningen dit begränsades på grund av den svaga USA-dollarn.

Rörelseresultatet uppgick till 50,2 miljoner euro (464,2 miljoner SEK) jämfört med 35,1 miljoner euro (324,5 miljoner SEK) året innan. Resultatet före skatter uppgick till 46,9 miljoner euro (433,7 miljoner euro), jämfört med 31,9 miljoner euro (295 miljoner SEK) året innan. Nettoresultatet uppgick till 41,9 miljoner euro (387,5 miljoner SEK) jämfört med 24,9 miljoner euro (230,2 miljoner SEK) vid samma period 2006. Resultatet per aktie uppgick till 0,34 euro (3,14 SEK) jämfört med 0,20 euro (1,85 SEK) april - juni 2006.


Personbilsdäck

Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 29,7 procent under januari – juni och uppgick till 288,0 miljoner euro (2,7 miljarder SEK), jämfört med 222,1 miljoner euro (2,1 miljarder SEK) vid samma tid 2006. Rörelseresultatet uppgick till 83,6 miljoner euro (773,1 miljoner SEK), när det vid samma tid året innan uppgick till 45,8 miljoner euro (423,5 miljoner SEK).

Försäljningen av sommar- och vinterdäck för personbilar gick mycket bra på de viktigaste marknaderna, speciellt i Ryssland. Huvuddelen av försäljningen var vinterdäck och mest ökade försäljningen av Nokian Hakkapeliitta 5 och Nokian Hakkapeliitta SUV 5 vinterdäck. Lanseringen av den nya Nokian Hakka sommardäcksfamiljen ökade försäljningen av sommardäck.

Tunga däck

Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 11,9 procent och uppgick till 50,5 miljoner euro (467,0 miljoner SEK), jämfört med 45,2 miljoner euro (418,0 miljoner SEK) vid samma tid 2006. Rörelseresultatet uppgick till 11,9 miljoner euro (110,0 miljoner SEK), jämfört med 10,9 miljoner euro (100,7 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Försäljningen ökade väsentligt inom samtliga produktgrupper och på samtliga viktigaste marknader, både på original- och eftermarknaden.

Jämfört med förra året ökade produktionskapaciteten, men affärsområdets leveranskapacitet räckte inte till att motsvara den starkt ökande efterfrågan från marknaderna.

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 114,2 miljoner euro (1,1 miljarder SEK), vilket var 15,3 procent mer än vid motsvarande tid 2006: 99,0 miljoner euro (915,5 miljoner SEK). Rörelseresultatet var –2,0 miljoner euro (-18,5 miljoner SEK), jämfört med –4,3 miljoner euro (-39,8 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

I slutet av perioden hade Vianor 295 däckverkstäder i Sverige, Finland, Norge, Estland, Lettland och Ryssland. Av dem var 166 Vianor-ägda och 129 franchising/partnerverkstäder. I Sverige finns 56 helägda verkstäder och 17 partnerverkstäder.

Övrig affärsverksamhet

Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 10,4 miljoner euro (96,2 miljoner SEK), jämfört med 9,9 miljoner euro (91,5 miljoner SEK) vid motsvarande tid året innan, 5,7 procent högre än vid motsvarande tid förra året.

Affärsområdet säljer mest vinterprodukter och försäljningen samt resultatet koncentreras starkt till andra halvåret.

Investeringar

Under januari - juni uppgick investeringarna till 57,7 miljoner euro (533,6 miljoner SEK), jämfört med 52,6 miljoner euro (486,4 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2006.

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 3 340 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:

www.nokiantyres.com