ons augusti 6 08:09 2008 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – juni 2008  • Koncernens omsättning ökade med 22,6 procent till 530,3 miljoner euro (5,0 miljarder SEK), januari – juni 2007: 432,5 miljoner euro (4,1 miljarder SEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till 128,6 miljoner euro (1,2 miljarder SEK), januari - juni 2007: 89,2 miljoner euro (845,8 miljoner SEK)
  • Resultatet före skatt uppgick till 118,4 miljoner euro (1,1 miljarder SEK), januari- juni 2007: 82,4 miljoner euro (781,3 miljoner SEK)
  • Nettoresultatet uppgick till 99,1 miljoner euro (939,7 miljoner SEK), januari - juni 2007: 70,1 miljoner euro (664,7 miljoner SEK)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,80 euro (7,58 SEK), januari – juni 2007: 0,57 euro (5,40 SEK)
  • Kassaflödet (Casch Flow II) var –146,9 miljoner euro (- 1,4 miljarder SEK), januari – juni 2007: - 124,2 miljoner euro (- 1,2 miljoner SEK)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.736 (3.372) och till 3.764 (3.384) i slutet av perioden

VD Kim Gran:
”Försäljningen och rörelseresultatet ökade både under andra kvartalet och under hela perioden. Huvuddelen av tillväxten kom från förhandsförsäljningen av vinterdäck till Ryssland och till de övriga OSS-länderna. Försäljningen gick bra även på andra produktgrupper och på samtliga kärnmarknader. Sommardäcksförsäljningen började sent vilket gjorde att Vianors försäljning och resultat sköts till det andra kvartalet. Medelpriserna var högre än förra året tack vare bra försäljningsmix, prishöjningar och nya produkter. Produktionen i Ryssland ökade enligt planerna vilket förbättrade lönsamheten. Utsikterna för resten av året är goda och vi förväntar oss att tillväxten fortsätter att öka starkt på våra kärnmarknader.”

Marknadsläget
Eftermarknaderna på personbilsdäck ökade i Ryssland och i de övriga OSS-länderna. Marknaderna ökade en aning också i de nordiska länderna men minskade övrigt i Västeuropa. Mest ökade efterfrågan på vinterdäck, SUV-däck och på däck i högre hastighetsklasser. Efterfrågan på tunga specialdäck och lastbilsdäck var stor. De flesta däcktillverkare höjde sina produktpriser för att kompensera de höga råvarupriserna.


April – juni 2008

Koncernen Nokian Tyres omsättning under april – juni 2008 ökade med 22,1 procent till 284,0 miljoner euro (2,7 miljarder kronor) jämfört med 232,6 miljoner euro (2,2 miljarder kronor) vid samma period året innan. Koncernens fakturering till de nordiska länderna ökade med 14,1 procent, till Ryssland och OSS-länderna med 44,4 procent, till Östeuropa med 8,9 procent och till USA med 43,6 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 74,2 miljoner euro (703,6 miljoner SEK) jämfört med 50,2 miljoner euro (476,0 miljoner SEK) året innan. Resultatet före skatter uppgick till 68,6 miljoner euro (650,5 miljoner euro), jämfört med 46,9 miljoner euro (44,7 miljoner SEK) året innan. Nettoresultatet uppgick till 54,0 miljoner euro (512,0 miljoner SEK) jämfört med 41,9

miljoner euro (397,3 miljoner SEK) vid samma period 2007. Resultatet per aktie uppgick till 0,43 euro (4,07 SEK) jämfört med 0,34 euro (3,22 SEK) april - juni 2007.

Personbilsdäck
Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 33,9 procent under januari – juni och uppgick till 385,7 miljoner euro (3,6 miljarder SEK), jämfört med 288,0 miljoner euro (2,7 miljarder SEK) vid samma tid 2007. Rörelseresultatet uppgick till 128,8 miljoner euro (1,2 miljarder SEK), när det vid samma tid året innan uppgick till 83,6 miljoner euro (792,7 miljoner SEK).

Jämfört med förra året ökade både försäljningen av sommar- och vinterdäck klart. Försäljningen ökade mest i Ryssland och i Ukraina, men ökade även i USA och i de nordiska länderna. Mest ökade försäljningen av SUV-däck och däck i högre hastighetsklasser. Försäljningen av Hakka sommardäck för Norden ökade klart och förhandsförsäljningen av vinterdäck gick bra på samtliga huvudmarknader. I höst börjar konsumentförsäljningen av den nya dubbfria vinterdäcksfamiljen Hakkapeliitta R, vilket påverkade efterfrågan positivt.


Nokian Heavy Tyres

Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 5,7 procent och uppgick till 53,4 miljoner euro (506,3 miljoner SEK), jämfört med 50,5 miljoner euro (478,8 miljoner SEK) vid samma tid 2007. Rörelseresultatet uppgick till 11,4 miljoner euro (108,1 miljoner SEK), jämfört med 11,9 miljoner euro (112,8 miljoner SEK) vid samma tid året innan.
Jämfört med förra året ökade försäljningen av skogsmaskinsdäck och däck för originalmarknaden i Norden och i Centraleuropa. Försäljningen av övriga produkter låg på samma nivå som 2007.


Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 127,3 miljoner euro (1,2 miljarder SEK), vilket var 11,5 procent mer än vid motsvarande tid 2007: 114,2 miljoner euro (1,0 miljarder SEK). Rörelseresultatet var -4,5 miljoner euro (-42,6 miljoner SEK), jämfört med -2,0 miljoner euro (-18,9 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Sommardäckssäsongen i Norden och i Ryssland kom i gång först under andra kvartalet då försäljningen samt resultatet förbättrades avsevärt och omsättningen ökade med 18,2 procent.
I slutet av perioden hade Vianor 425 däckverkstäder i Sverige, Finland, Norge, Baltikum, Ryssland, Ukraina, Schweiz, USA och Östeuropa. I Sverige finns 72 verkstäder.

Övrig affärsverksamhet
Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 12,4 miljoner euro (117,6 miljoner SEK), jämfört med 10,4 miljoner euro (98,6 miljoner SEK) vid motsvarande tid året innan, 18,7 procent högre än vid motsvarande tid förra året.
Affärsområdet säljer mest vinterprodukter och försäljningen samt resultatet koncentreras starkt till andra halvåret.

Investeringar
Under januari - juni uppgick investeringarna till 80,3 miljoner euro (761,5 miljoner SEK), jämfört med 57,7 miljoner euro (547,1 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2007.

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran
tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com