fre maj 13 01:45 2005 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – mars 2005


· Omsättningen i Ryssland och övriga OSS-länderna ökade med 119,2 procent
· Koncernens omsättning ökade med 14,6 procent till 129,4 miljoner euro (1,19 miljarder SEK), januari – mars 2004: 112,9 miljoner euro (1,04 miljarder SEK)
· Rörelseresultatet var 14,6 miljoner euro (134,8 miljoner SEK), januari - mars 2004: 11,9 miljoner euro (110 miljoner SEK)
· Resultatet före skatt uppgick till 13,7 miljoner euro (126,5 miljoner SEK), januari- mars 2004: 9,7 miljoner euro (89,6 miljoner SEK)
· Resultatet efter skatt uppgick till 9,4 miljoner euro (86,8 miljoner SEK), januari - mars 2004: 7,1 miljoner euro (65,6 miljoner SEK)
· Resultatet per aktie ökade till 0,083 euro (0,76 SEK), januari – mars 2004: 0,066 euro (0,61 SEK) (hänsyn taget till att aktien splittades den 15 april 2005)
· Medeltal anställda uppgick till 2.879 (2.800)

”Nokian Tyres år 2005 har börjat enligt planerna, även om marknadsläget är klart tuffare än förra året och konkurrensen inom branschen har hårdnat. Försäljningen har ökat kraftigt i Ryssland, Sverige och USA. Detta tillsammans med att byggandet av vår nya fabrik i Ryssland går raskt framåt ger bra utgångsläge för år 2005”, kommenterar VD Kim Gran årets första kvartal.

I Europa låg eftermarknaderna för personbilsdäck på lägre nivå än förra året. På grund av den långa vintern var efterfrågan lägre även i Norden. Detta gällde nästan samtliga produktgrupper. På grund av detta började sommardäckssäsongen först under årets andra kvartal.

I Ryssland fortsatte efterfrågan att öka kraftigt. Omsättningen i Ryssland och övriga OSS-länderna ökade med 119,2 procent, i Östeuropa med 2,3 procent och i Nordamerika med 20,7 procent, jämfört med motsvarande tid 2004.

Personbilsdäck
Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 24,2 procent under januari – mars och uppgick till 90,9 miljoner euro (839,5 miljoner SEK), jämfört med 73,2 miljoner euro (676 miljoner SEK) vid samma tid 2004. Rörelseresultatet ökade till 23,5 miljoner euro (217 miljoner SEK) när det vid samma tid året innan uppgick till 16,6 miljoner euro (153,3 miljoner SEK).

Försäljningen ökade mest i Sverige, Ryssland och USA. Försäljningen av däck med märket Nokian till bilhandel ökade speciellt i Sverige. Huvuddelen av försäljningen var vinterdäck. Deras andel av affärsområdets omsättning uppgick till 55 procent (51 procent).

Tunga däck
Omsättningen för affärsområdet tunga däck uppgick till 17,2 miljoner euro (158,8 miljoner SEK), jämfört med 15,2 miljoner euro (140 miljoner SEK) vid samma tid 2004. Rörelseresultatet ökade till 3,1 miljoner euro (28,6 miljoner SEK), jämfört med 2,8 miljoner euro (25,9 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Produktionen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner steg och Nokian Tyres försäljning av tunga däck ökade i alla produktsegment, jämfört med motsvarande tid 2004. Försäljningen ökade på samtliga marknader.

Vianor
Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 33,2 miljoner euro (306,6 miljoner SEK) eller 7,7 procent lägre än vid motsvarande tid 2004: 36,0 miljoner euro (332,4 miljoner SEK). Rörelseresultatet var –7,0 miljoner euro (-64,6 miljoner SEK) jämfört med –3,5 miljoner euro (- 32,3 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Regummeringsmaterial
Omsättningen för affärsområdet regummeringsmaterial och lastbilsdäck uppgick till 3,8 miljoner euro (35 miljoner SEK) jämfört med 5,6 miljoner euro (51,7 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2004. Affärsområdets produktsortiment består huvudsakligen av vinterprodukter. Försäljningen och resultatet koncentreras därför till årets andra hälft.

Nokian Tyres beslutade att koncentrera sig enbart på regummeringen av lastbilsdäck och därför såldes regummeringsverksamheten av personbilsdäck i Sverige till Mc. Ripper AB i början av året.

Investeringar
Under årets första kvartal uppgick investeringarna till 23,7 miljoner euro (218,9 miljoner SEK), jämfört med 7,9 miljoner euro (73,0 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2004. Totalt kommer Nokian Tyres att investera 85,0 miljoner euro (785 miljoner SEK) under 2005, varav cirka 50 miljoner euro (461 miljoner SEK) investeras i den nya fabriken i Ryssland.


För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 3 340 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com