tor maj 7 08:05 2009 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – mars 2009  • Koncernens omsättning minskade med 36,8 procent till 155,6 miljoner euro (1,7 miljarder SEK), januari - mars 2008: 246,3 miljoner euro (2,6 miljarder SEK)
  • Rörelseresultatet var -2,7 miljoner euro (-28,9 miljoner SEK), januari - mars 2008: 54,4 miljoner euro (578,8 miljoner SEK)
  • Resultatet före skatt var -17,3 miljoner euro (-184 miljoner SEK), januari - mars 2008: 49,8 miljoner euro (333,6 miljoner SEK)
  • Nettoresultatet var -10,4 miljoner euro (-110,6 miljoner SEK), januari - mars 2008: 45,1 miljoner euro (479,8 miljoner SEK)
  • Resultatet per aktie var -0,08 euro (-0,85 SEK), januari - mars 2008: 0,36 euro (3,83 SEK)
  • Kassaflödet (Casch Flow II) var -96,0 miljoner euro (-1,0 miljarder SEK), januari - mars 2008: -78,1 miljoner euro (-829,9 miljoner SEK)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.656 (3.706)

VD Kim Gran:
”Bolagets omsättning minskade under det första kvartalet och låg på samma nivå som under samma tid 2006. Periodens resultat var negativt på grund av försämrad försäljning, anpassningsåtgärder, valutadevalveringar på huvudmarknader och på grund av att säsongvariationer försämrade försäljningsmixen. För att motsvara efterfrågan anpassade vi vår produktion och tidpunkten då förhandsförsäljningen började.

Försäljningen minskade särskilt i Ryssland men vi lyckades behålla våra marknadsandelar på samtliga våra kärnmarknader. I Nordamerika ökade försäljningen betydligt. Vinterdäckens andel av försäljningen var lägre än förra året eftersom vi flyttade leveranserna till slutet av året.

Vi anpassade snabbt vår produktion till den minskade efterfrågan redan i slutet av 2008. Anpassningsåtgärder för att minska kostnaderna genomfördes huvudsakligen under det första kvartalet och de kommer att påverka vår lönsamhet i full skala under det andra kvartalet. Den ryska fabrikens andel av den totala produktionen ökade, vilket hjälper oss att försvara bolagets lönsamhet.

Devalveringen av valutorna på många av våra kärnmarknader och åtgärderna för att begränsa valutariskerna försämrade vårt resultat under det första kvartalet. Genomförda prisökningar och den säsongsbetonade större andelen av vinterdäck på försäljningsmixen kommer att förbättra bolagets resultat under det andra kvartalet och framåt.

Under rapporteringsperioden lanserades ett nytt nordiskt dubbdäck, Nokian Hakkapeliitta 7 och förhandsförsäljningen av den nya produkten har börjat bra. Våra sommardäck har vunnit flera tidningstester, vilket stöder konsumentförsäljningen av dessa produkter.

Under 2009 ska vi koncentrera oss att förbättra vårt kassaflöde genom att minska våra lager, kundfordringar och investeringar. Vi fortsätter att förbättra våra distributionskanaler genom att öka antalet Vianor-försäljningsställen. Välfungerande distributionskanaler på våra kärnmarknader, god logistisk säsongshantering och nya produkter ger oss goda möjligheter att förstärka vår ställning som marknadsledare på våra kärnmarknader.”

Marknadsläget
Nergången i ekonomin minskade försäljningen av nya bilar och tillverkningen av maskiner betydligt. Efterfrågan på däck började minska i slutet av 2008 och läget försämrades ytterligare under första kvartalet 2009. Eftermarknaderna på personbilsdäck minskade i Norden och i övriga Europa. Leveranserna av däck minskade avsevärt i Ryssland samt i OSS-länderna och följde den minskade nybilsförsäljningen.

På grund av att nybilsförsäljningen minskade fanns det ett överskott av personbilsdäck på marknaderna. Även efterfrågan på lastbilsdäck minskade och efterfrågan på tunga specialdäck var hälften så stor som under samma tid förra året.

Däcktillverkare höjde sina priser för att kompensera sig mot nergången av värdet på valutorna i Ryssland, Ukraina, Sverige och i Norge.

På Nokian Tyres huvudmarknader i Norden, Ryssland och i OSS-länderna stagnerar ekonomierna och man tror att bruttonationalekonomin kommer att minska i alla dessa länder under 2009. Nybilsförsäljningen förväntas minska med 30-45 procent. I Ryssland förväntas försäljningsvolymen av däck minska lika mycket som försäljningen av nya bilar och i Norden en aning mindre än nybilsförsäljningen. Efterfrågan på vinterdäck och deras prisnivå förväntas bli lite bättre än den allmänna utvecklingen på marknaderna. Förhandsleveranserna av vinterdäck kommer att ske klart senare än tidigare, närmare tidpunkten då säsongen för konsumentförsäljningen börjar.

Personbilsdäck
Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck minskade med 38,2 procent under januari - mars och uppgick till 117,4 miljoner euro (1,2 miljarder SEK), jämfört med 190,1 miljoner euro (2,0 miljarder SEK) vid samma tid 2008. Rörelseresultatet uppgick till 16,0 miljoner euro (170,2 miljoner SEK), när det vid samma tid året innan uppgick till 65,0 miljoner euro (691,6 miljoner SEK).

Försäljningen minskade och följde utvecklingen på däckmarknaderna. Nokian Tyres lyckades behålla sina marknadsandelar på sina kärnmarknader och i Sverige lyckades Nokian Tyres öka sina marknadsandelar. Försäljningen ökade i Nordamerika och Schweiz.

Nokian Heavy Tyres
Omsättningen för affärsområdet tunga däck minskade med 54,9 procent och uppgick till 12,6 miljoner euro (134,0 miljoner SEK), jämfört med 27,9 miljoner euro (298,0 miljoner SEK) vid samma tid 2008. Rörelseresultatet var -2,2 miljoner euro (-23,4 miljoner SEK), jämfört med 6,3 miljoner euro (67,0 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Nokian Heavy Tyres försäljning minskade i samtliga produktgrupper under det första kvartalet. Den minskade produktionen av maskiner minskade särskilt efterfrågan på skogsmaskinsdäck. På grund av den ekonomiska stagnationen minskade även efterfrågan på hamn- och gruvdäck samt övriga specialdäck.

Vianor
Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 40,3 miljoner euro (425,6 miljoner SEK), vilket var 13,6 procent mindre än vid motsvarande tid 2008: 46,7 miljoner euro (496,9 miljoner SEK). Rörelseresultatet var -11,6 miljoner euro (-123,4 miljoner SEK), jämfört med -10,4 miljoner euro (-110,6 miljoner SEK) vid samma tid året innan.


Övrig affärsverksamhet
Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 4,3 miljoner euro (45,7 miljoner SEK), jämfört med 4,9 miljoner euro (52,1 miljoner SEK) vid motsvarande tid året innan, 12,1 procent mindre än året innan. Affärsområdet säljer mest vinterprodukter och försäljningen samt resultatet koncentreras starkt till andra halvåret.

Investeringar
Under januari - mars uppgick investeringarna till 35,6 miljoner euro (378,8 miljoner SEK), jämfört med 42,7 miljoner euro (454,3 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2008.

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:

www.nokiantyres.com