tor november 3 08:00 2005 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – september 2005- Koncernens omsättning ökade med 13,7 procent till 445,6 miljoner euro (4,28 miljarder SEK), januari – september 2004: 392,0 miljoner euro (3,76 miljarder SEK)
- Rörelseresultatet var 65,1 miljoner euro (624,8 miljoner SEK), januari - september 2004: 65,2 miljoner euro (624,0 miljoner SEK)
- Resultatet före skatt uppgick till 64,0 miljoner euro (614,3 miljoner SEK), januari- september 2004: 58,8 miljoner euro (564,4 miljoner SEK)
- Nettoresultatet uppgick till 46,8 miljoner euro (450,9 miljoner SEK), januari - september 2004: 44,0 miljoner euro (422,3 miljoner SEK)
- Resultatet per aktie var 0,398 euro (3,82 SEK), januari – september 2004: 0,410 euro (3,93 SEK) (hänsyn taget till att aktien splittades den 15 april 2005)
- Kassaflödet (Cash Flow II) var –164,4 miljoner euro (-1,58 miljarder SEK),
januari – september 2004: -50,4 miljoner euro (-480 miljoner SEK)
- Medeltal anställda uppgick till 3.026 (2.789)
- Målet för 2005 är en bättre omsättning än 2004 och ett rörelseresultat som ligger på samma nivå som i fjol.

”Vår omfattande satsning i Ryssland, däckkedjan Vianors omstrukturering, försäsongshandeln av vinterdäck i början av året och det tuffare konkurrensläget påverkade Nokian Tyres resultat negativt. Vårt mål ligger dock fast. Som tidigare söker vi stark och lönsam tillväxt på däckmarknaderna.

Försäljningsmixen var sämre än förra året, vilket försämrade försäljningen och resultatet för juli – september. Under det tredje kvartalet var andelen avtalstillverkade personbilsdäck av de sålda personbilsdäcken betydligt större än under samma tid i fjol. Försäsongshandeln av vinterdäck skedde i stor skala redan i början av året och försäljningen av vinterdäck ökade med 36 procent jämfört med i fjol. Däckhandeln har därför stora lager av vinterdäck som minskar när konsumenterna börjar köpa vinterdäck under det sista kvartalet. Efterfrågan på tunga däck ökade och försäljningen nådde nya rekord.

Även om konkurrensläget är tuffare så har vi förutsättningar att nå bättre omsättning än förra året och ett rörelseresultat som ligger på samma nivå som förra året. När försäljningen av vinterdäck kommer i gång, förväntas försäljningsmixen för oktober – december bli betydligt bättre än under det tredje kvartalet”, kommenterar VD Kim Gran.

Juli – september 2005


Koncernen Nokian Tyres omsättning uppgick till 150,2 miljoner euro (1,44 miljarder SEK) juli – september 2005, jämfört med 141,2 miljoner euro (1,35 miljarder SEK) under samma period året innan, en ökning med 6,4 procent.

Rörelseresultatet var 18,9 miljoner euro (181,4 miljoner SEK), året innan 32,4 miljoner euro (311 miljoner SEK). Resultatet före skatt uppgick till 16,9 miljoner euro (162,2 miljoner SEK), året innan 29,3 miljoner euro (281,2 miljoner SEK). I förra årets resultat ingick poster av engångskaraktär på sammanlagt 1,0 miljon euro ( 9,6 miljoner SEK) som förbättrade resultatet. Resultat efter skatt uppgick till 13,5 miljoner euro (129,6 miljoner SEK), jämfört med 21,3 miljoner euro (204,4 miljoner SEK) året innan. Resultatet per aktie uppgick till 0,112 euro (1,07 SEK), året innan 0,198 euro (1,90 SEK). Speciellt de omfattande satsningarna i affärsverksamheten och produktionen i Ryssland, samt de planerade kostnaderna i samband med förvärvet av nya Vianor däckverkstäder, påverkade Nokian Tyres resultat negativt.

Kassaflödet (Cash Flow II) var –60,8 miljoner euro (-586 miljoner SEK), jämfört med –29,0 miljoner euro ( -278,4 miljoner SEK) året innan.

Personbilsdäck


Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck uppgick till 281,0 miljoner euro (2,70 miljarder SEK) under januari - september, jämfört med 245,9 miljoner euro (2,36 miljarder SEK) vid samma tid 2004, en ökning med 14,3 procent. Rörelseresultatet ökade till 67,7 miljoner euro (649,8 miljoner SEK) när det vid samma tid året innan uppgick till 66,3 miljoner euro (636,4 miljoner SEK).

Av de nordiska länderna ökade försäljningen mest i Sverige. I övrigt ökade efterfrågan i Ryssland, Östeuropa och USA. Mest efterfrågade sommardäck var de så kallade UHP (ultra-high performance) sommardäck.

Tunga däck


Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade och uppgick till 54,2 miljoner euro (520,2 miljoner SEK) under januari - september, jämfört med 42,7 miljoner euro (409,8 miljoner SEK) vid samma tid 2004, en ökning med 26,8 procent. Rörelseresultatet ökade till 9,3 miljoner euro (89,3 miljoner SEK), jämfört med 6,6 miljoner euro (63,4 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Produktionen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner fortsatte att öka och
efterfrågan på däck var rekordstor. Försäljningen ökade väsentligt inom samtliga produktgrupper och på samtliga viktigaste marknader, speciellt i USA och Norden. Under det tredje kvartalet ökade tillväxten kraftigt både på original- och eftermarknaden.

Vianor


Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 148,1 miljoner euro (1,42 miljarder SEK) under januari - september, vilket var 5,9 procent mer än vid motsvarande tid 2004: 139,9 miljoner euro (1,34 miljarder SEK). Rörelseresultatet var –2,4 miljoner euro (-23 miljoner SEK) jämfört med 4,3 miljoner euro (41,3 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

De planerade kostnaderna i samband med förvärvet av nya Vianor däckverkstäder i Sverige och i Ryssland samt omstruktureringen av regummeringsverksamheten påverkade resultatet negativt. Under det tredje kvartalet skrevs värdet på lagren ner med 1,9 miljoner euro (18,2 miljoner SEK). Genom en försäljning förbättrades förra årets resultat med cirka 1 miljon euro (9,59 miljoner SEK).

I slutet av perioden hade Vianor 194 däckverkstäder, varav 56 finns i Sverige.

Regummeringsmaterial


Omsättningen för affärsområdet regummeringsmaterial och lastbilsdäck uppgick till 17,8 miljoner euro (170,8 miljoner SEK) under januari – september, jämfört med 21,6 miljoner euro (207,3 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2004. Affärsområdets produktsortiment består huvudsakligen av vinterprodukter. Försäljningen koncentreras därför till årets andra hälft.

En ny produkt, Nokian Noktop 41 Stud dubbad regummering, lanserades och försäljningen börjar under sista kvartalet i år.

Nokian Tyres beslutade att koncentrera sig enbart på regummeringen av lastbilsdäck och därför såldes regummeringsverksamheten av personbilsdäck i Sverige till Mc. Ripper AB i början av året. I maj köpte Nokian Tyres regummeringsverksamheten av lastbilsdäck från svenska AGI Däck AB.

Investeringar


Under januari - september uppgick investeringarna till 94,7 miljoner euro (909 miljoner SEK), jämfört med 36,6 miljoner euro (351,3 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2004. Under juli – september uppgick investeringarna till 31,4 miljoner euro (301,4 miljoner SEK), jämfört med 15,5 miljoner euro (148,7 miljoner SEK) under samma tid i fjol. Totalt investeras cirka 105 miljoner euro (1 miljard SEK) under 2005, jämfört med 57,8 miljoner euro (554,8 miljoner SEK) 2004. 55 miljoner euro (527,9 miljoner SEK) av de totala investeringarna för 2005 handlar om investeringar i den nya fabriken i Ryssland.

För ytterligare information kontakta:

VD Kim Gran, tel. +358 3 340 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
https://www.nokiantyres.com/files/nkr/Osavuosikatsaukset_eng/ovk305EN.pdf