tor november 2 09:00 2006 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – september 2006- Koncernens omsättning ökade med 19,8 procent till 533,9 miljoner euro (4,9 miljarder SEK), januari – september 2005: 445,6 miljoner euro (4,1 miljarder SEK)
- Rörelseresultatet uppgick till 85,6 miljoner euro (789,4 miljoner SEK), januari - september 2005: 65,1 miljoner euro (600 miljoner SEK)
- Resultatet före skatt uppgick till 77,8 miljoner euro (717,4 miljoner SEK), januari- september 2005: 64,0 miljoner euro (590,2 miljoner SEK)
- Nettoresultatet uppgick till 59,3 miljoner euro (546,8 miljoner SEK), januari - september 2005: 46,8 miljoner euro (431,5 miljoner SEK)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,49 euro (4,52 SEK), januari – september 2005: 0,40 euro (3,69 SEK)
- Kassaflödet (Casch Flow II) var –165,1 miljoner euro (-1,50 miljarder SEK), januari – september 2005: -164,4 miljoner euro (-1,49 miljarder SEK)
- Medeltal anställda uppgick till 3.172 (3.162)
- Mål för år 2006 är en jämn försäljningsökning, stabil och förbättrad resultatutveckling samt bättre kapitalförvaltning

VD Kim Gran:

”Den positiva utvecklingen fortsatte och förstärktes under perioden juli – september: koncernens försäljning ökade, resultatet blev bättre och marknadsandelarna för både sommar- och vinterdäck för personbilar ökade betydligt. Inom affärsområdet tunga däck fortsatte den kraftiga tillväxten och försäljningen av nya och regummerade lastbilsdäck gick bättre än året innan. Däckkedjan Vianors försäljning och resultat uppnådde inte det uppsatta målet. Stigande råvarupriser ökade produktionskostnaderna. Den goda försäljningsmixen och prishöjningar som gjordes i september ökade de genomsnittliga styckpriserna för personbilsdäck under årets tredje kvartal. Lagren och kundfordringar blev större, men de väntas minska på ett normalt sätt när säsongförsäljningen börjar i slutet av året.

Utsikterna för årets sista kvartal är goda, men försäljningen kommer att öka mindre än under perioden januari – september, på grund av den lyckade förhandsförsäljningen av vinterdäck under det andra och tredje kvartalet. Avgörande för den slutgiltiga försäljningen är när vintern kommer och vår egen leveranskapacitet. De finansiella kostnaderna och kostnaderna för optioner, verksamheten i Ryssland samt för expansionen av produktionen har påverkat resultatet på ett planerat sätt. Däckkedjan Vianors resultat kommer inte att uppnå det uppsatta målet för året. ”

Marknadsläget

Läget på Europas däckmarknader var fortfarande utmanande. I de nordiska länderna såldes mindre sommar- och vinterdäck för personbilar än under samma period förra året. I Västeuropa ökade eftermarknaderna för däck en aning jämfört med förra året och speciellt ökade efterfrågan på vinterdäck. Efterfrågan ökade mest i Östeuropa, Ryssland och Tyskland där den nya vinterdäcksförordningen ökade efterfrågan på vinterdäck. Förhandsförsäljningen av vinterdäck började under årets andra kvartal och ökade under periodens slut. Säsongförsäljningen till konsumenterna hann inte börja under perioden. Tillverkningen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner ligger fortfarande på hög nivå, vilket ökade efterfrågan på tunga specialdäck. Även efterfrågan på nya och regummerade lastbilsdäck låg på hög nivå. Råvarupriserna fortsatte att stiga under tredje kvartalet. Priset på naturgummit har svängt neråt och påverkar leveranser fram till årets slut. Flera däcktillverkare har meddelat att de kommer att höja sina priser på vinterdäck under andra halvåret.

Juli - september 2006

Koncernens omsättning i juli - september 2006 uppgick till 184,5 miljoner euro (1,7 miljarder SEK), jämfört med 150,2 miljoner euro (1,4 miljarder SEK) under samma period året innan, en ökning med 22,9 procent.

Faktureringen till Norden ökade med 1,0 procent, till Ryssland och övriga OSS-länder med 129,7 procent, till Östeuropa med 20,1 procent och till USA med 11,9 procent.

Rörelseresultatet var 37,0 miljoner euro (341,2 miljoner SEK), året innan 18,9 miljoner euro (174,3 miljoner SEK). Resultatet före skatt uppgick till 35,8 miljoner euro (330,1 miljoner SEK), året innan 16,9 miljoner euro (155,8 miljoner SEK). Nettoresultatet uppgick till 27,5 miljoner euro (253,6 miljoner SEK), jämfört med 13,5 miljoner euro (124,4 miljoner SEK) året innan. Resultatet per aktie uppgick till 0,23 euro (2,12 SEK), året innan 0,11 euro (1,01 SEK).

Kassaflödet (Cash Flow II) var –73,3 miljoner euro (-675,9 miljoner SEK), jämfört med –60,8 miljoner euro ( -560,6 miljoner SEK) året innan.

Personbilsdäck

Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 22,5 procent under januari – september 2006 och uppgick till 344,2 miljoner euro (3,2 miljarder SEK), jämfört med 281,0 miljoner euro (2,6 miljarder SEK) vid samma tid 2005. Rörelseresultatet uppgick till 81,0 miljoner euro (746,9 miljoner SEK) när det vid samma tid året innan uppgick till 67,7 miljoner euro (624,3 miljoner SEK), en ökning med 19,7 procent.

Nokian Tyres lanserade i september en helt ny typ av Nokian Hakka sommardäcksfamilj. Nokian Hakka sommardäck har utvecklats för krävande nordiska förhållanden med grova, våta och spåriga vägar. I början lanserades fyra olika Nokian Hakka sommardäck och försäljningen hos däckåterförsäljare i Norden och Ryssland börjar under våren 2007.

Tunga däck

Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 21,3 procent och uppgick till 65,7 miljoner euro (605,8 miljoner SEK), jämfört med 54,2 miljoner euro (499,8 miljoner SEK) vid samma tid 2005. Rörelseresultatet uppgick till 15,3 miljoner euro (141,0 miljoner SEK), jämfört med 9,3 miljoner euro (85,7 miljoner SEK) vid samma tid året innan. En ökning med 64,8 procent.

Produktionen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner fortsatte att öka kraftigt och
efterfrågan på däck var rekordstor. Försäljningen ökade väsentligt inom samtliga produktgrupper och på samtliga viktigaste marknader.

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 149,9 miljoner euro (1,4 miljarder SEK), vilket var 1,2 procent mer än vid motsvarande tid 2005: 148,1 miljoner euro (1,3 miljoner SEK). Rörelseresultatet var –6,0 miljoner euro (-55,3 miljoner SEK) jämfört med - 2,4 miljoner euro (- 22,1 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Övrig affärsverksamhet

Försäljningen av lastbilsdäck uppgick till 20,4 miljoner euro (188,1 miljoner SEK), jämfört med 17,8 miljoner euro (164,1 miljoner SEK) vid motsvarande tid året innan (+14,2 %). Affärsområdet säljer mest vinterprodukter och försäljningen koncentreras starkt till andra halvåret.

Ryssland

Under perioden ökade företagets försäljning i Ryssland och övriga OSS-länderna med 70,1 procent, jämfört med motsvarande period 2005. Även marknadsandelarna ökade.

De två första produktionslinjen på fabriken i Ryssland producerar fortlöpande i treskift. Monteringen av den tredje produktionslinjen har påbörjats och beräknas bli klar i början av 2007. Produktionskvalitet och dagsproduktion ligger på utsatta målet.

Utvidgningen av fabriken har skett enligt planerna. Byggarbeten för blandningsavdelningen och centrallagret börjades i slutet av 2005 och ett nytt cirka 19 000 kvadratmeter stort lager, som rymmer cirka 600 000 däck, togs i bruk i juni. På blandningsavdelningen togs den första produktionslinjen i bruk i september och den andra blir klar i november.

Investeringar

Under januari - september uppgick investeringarna till 76,1 miljoner euro (701,7 miljoner SEK), jämfört med 94,7 miljoner euro (873,3 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2005. Juli – september 2006: 23,5 miljoner euro (216,7 miljoner SEK), juli – september 2005: 31,4 miljoner euro (289,5 miljoner SEK).


För ytterligare information kontakta:

VD Kim Gran, tel. +358 3 340 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från: www.nokiantyres.com