fre oktober 31 08:23 2008 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport


januari – september 2008  • Koncernens omsättning ökade med 21,6 procent till 813,2 miljoner euro (8,0 miljarder kronor), januari – september 2007: 668,6 miljoner euro (6,6 miljarder kronor)
  • Rörelseresultatet uppgick till 200,5 miljoner euro (1,9 miljarder kronor), januari - september 2007: 140,8 miljoner euro (1,4 miljarder kronor)
  • Resultatet före skatt uppgick till 185,9 miljoner euro (1,8 miljarder kronor), januari- september 2007: 128,8 miljoner euro (1,2 miljarder kronor)
  • Nettoresultatet uppgick till 151,5 miljoner euro (1,5 miljarder kronor), januari - september 2007: 107,5 miljoner euro (1,0 miljarder kronor)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,22 euro (1,21 kronor), januari – september 2007: 0,88 euro (0,87 kronor)
  • Kassaflödet (Casch Flow II) var -288,7 miljoner euro (-2,8 miljarder kronor), januari – september 2007: -213,8 miljoner euro (-2,1 miljarder kronor)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.877 (3.646) i slutet av perioden

VD Kim Gran:


”Nokian Tyres försäljning och rörelseresultat ökade under det tredje kvartalet. Huvuddelen av tillväxten kom från försäljningen av vinterdäck till Ryssland och Ukraina. Förhandsförsäljningen av vinterdäck till de nordiska länderna och Nordamerika låg på högre nivå än planerat. Genomsnittspriserna på däck ökade från samma period förra året, tack vare prishöjningar och bättre försäljningsmix. Produktionen gick med full kapacitet på alla produktionsanläggningar. Produktionen i Ryssland ökade enligt planerna och fördelarna därifrån förbättrade lönsamheten. Den kraftiga försämringen av ekonomin minskade märkbart efterfrågan på skogsmaskinsdäck och lastbilsdäck. Utsikterna för resten av året ser sämre ut på grund av finanskrisen. I Ryssland kommer försäljningen av vinterdäck minska på grund av sämre efterfrågan på nya bilar. Möjligheterna att öka försäljningen i Ukraina, Norden och i Nordamerika samt den starkt ökande förhandsförsäljningen av sommardäck i Ryssland och Ukraina hjälper till att kompensera den minskade försäljningen på grund av sämre nybilsförsäljning.

Marknadsläget som håller på att ändras i Ryssland och i OSS-länderna kommer att ge nya möjligheter och Nokian Tyres kommer att förstärka sin dominerande ställning på marknaden 2008-2010. Vi kommer att öka produktionen på fabriken i Ryssland där produktionskostnaderna är gynnsammare och utöka vårt distributionsnät.”

Marknadsutsikter


I Ryssland och i övriga OSS-länderna ökade efterfrågan på eftermarknaden av personbilsdäck, men i Västeuropa minskade marknaderna. I Nordamerika ökade marknaden på vinterdäck på grund av en ny lagstiftning om vinterdäck i Quebec. I Norden ökade däckmarknaderna en aning. Mest ökade efterfrågan på vinterdäck, SUV-däck och sommardäck för höga hastigheter. Försvagningen av världsekonomin minskade tillverkningen av arbetsmaskiner. Efterfrågan på skogsmaskinsdäck minskade klart.

Riskerna i Ryssland och OSS-länderna har ökat och tillväxttakten har minskat. Bruttonationalprodukten väntas öka med 8 procent i år i Ryssland, men förväntas minska till 4-5 procent 2009. Det går ännu inte fullt ut uppskatta hur finanskrisen kommer att påverka efterfrågan på nya bilar och däck 2009. Enligt nu tillgängliga kalkyler kommer försäljningen av nya bilar att minska med 5-10 procent, men börjar öka igen 2010. Konsumentefterfrågan på eftermarknaden är fortfarande stark men bristen på finansiering begränsar tillväxten tills den kommer igång igen.

Juli – september 2008


Koncernen Nokian Tyres omsättning under juli – september 2008 ökade med 19,8 procent till 282,8 miljoner euro (2,8 miljarder kronor) jämfört med 236,0 miljoner euro (2,3 miljarder kronor) vid samma period året innan. Koncernens fakturering till de nordiska länderna ökade med 4,2 procent, till Ryssland och OSS-länderna med 54,9 procent, till Östeuropa med 1,6 procent och 15,4 procent till USA.

Rörelseresultatet uppgick till 71,9 miljoner euro (712,7 miljoner kronor) jämfört med 51,6 miljoner euro (514,8 miljoner kronor) året innan. Resultatet före skatter uppgick till 67,5 miljoner euro (673,1 miljoner kronor), jämfört med 46,4 miljoner euro (455,4 miljoner kronor) året innan. Nettoresultatet uppgick till 52,4 miljoner euro (514,8 miljoner kronor) jämfört med 37,4 miljoner euro (366,3 miljoner kronor) vid samma period 2007. Resultatet per aktie uppgick till 0,42 euro (4,16 kronor) jämfört med 0,30 euro (2,97 kronor) juli - september 2007.

Personbilsdäck


Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 30,6 procent under januari – september och uppgick till 597,8 miljoner euro (5,9 miljarder kronor), jämfört med 457,7 miljoner euro (4,5 miljarder kronor) vid samma tid 2007. Rörelseresultatet uppgick till 201,7 miljoner euro (2,0 miljarder kronor), när det vid samma tid året innan uppgick till 137,8 miljoner euro (1,3 miljarder kronor).

Försäljningen av både vinter- och sommardäck ökade, jämfört med året innan. Försäljningen ökade mest i Ryssland, i de övriga OSS-länderna och i Nordamerika. Även i Norden gick försäljningen bättre än året innan. Mest ökade försäljningen av Nokian Hakkapeliitta 5 och försäljningen av det dubbfria vinterdäcket Nokian Hakkapeliitta R som är ett nytt däck för säsongen. Båda däcken har klarat sig mycket bra i tester som olika biltidningar i Norden och i Ryssland har gjort.

Tunga däck


Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 5,7 procent och uppgick till 77,8 miljoner euro (772,1 miljoner kronor), jämfört med 73,6 miljoner euro (723,5 miljoner kronor) vid samma tid 2007. Rörelseresultatet uppgick till 15,5 miljoner euro (149,0 miljoner kronor), jämfört med 16,9 miljoner euro (168,3 miljoner kronor) vid samma tid året innan.

Vianor


Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 191,8 miljoner euro (1,9 miljarder kronor), vilket var 12,6 procent mer än vid motsvarande tid 2007: 170,4 miljoner euro (1,7 miljarder kronor). Rörelseresultatet var -6,7 miljoner euro (-66,3 miljoner kronor), jämfört med -3,4 miljoner euro (-33,6 miljoner kronor) vid samma tid året innan.

Övrig affärsverksamhet


Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 24,4 miljoner euro (241,5 miljoner kronor), jämfört med 21,3 miljoner euro (210,8 miljoner kronor) vid motsvarande tid året innan. Omsättningen var 14,6 procent högre än vid motsvarande tid förra året.

Affärsområdet säljer mest vinterprodukter och försäljningen samt resultatet koncentreras starkt till andra halvåret.

Investeringar


Under juli – september uppgick investeringarna till 33,9 miljoner euro (335,6 miljoner kronor), jämfört med 25,3 miljoner euro (250,5 miljoner kronor) året innan, och under januari - september till 114,2 miljoner euro (1,1 miljarder kronor), jämfört med 83,1 miljoner euro (821,6 miljoner kronor) vid motsvarande tid 2007.


För ytterligare information kontakta:


VD Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:

www.nokiantyres.com