tis november 3 08:23 2009 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari - september 2009  • Koncernens omsättning minskade med 32,3 procent till 550,8 miljoner euro (5,7 miljarder kronor), januari – september 2008: 813,2 miljoner euro (8,5 miljarder kronor)
  • Rörelseresultatet uppgick till 61,2 miljoner euro (639,7 miljoner kronor), januari - september 2008: 200,5 miljoner euro (2,1 miljarder kronor)
  • Resultatet före skatt uppgick till 26,7 miljoner euro (279,1 miljoner kronor), januari- september 2008: 185,9 miljoner euro (1,9 miljarder kronor)
  • Nettoresultatet uppgick till 29,0 miljoner euro (303,1 miljoner kronor), januari - september 2008: 151,5 miljoner euro (1,6 miljarder kronor)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,23 euro (2,40 kronor), januari – september 2008: 1,22 euro (12,75 kronor)
  • Kassaflödet (Casch Flow II) var -126,1 miljoner euro (-1,3 miljarder kronor), januari – september 2008: -228,7 miljoner euro (-2,4 miljarder kronor)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.259 (3.877)


VD Kim Gran:
”Osäkerheten på marknaden fortsätter, men den kraftiga motvinden har mojnat och det är nu lugnare på marknaden. Det ekonomiska läget på Nokian Tyres kärnmarknader verkar ha stabilcerats och det finns tecken på att efterfrågan på däck börjar återhämta sig sakta.

I förhållande till marknadsläget var försäljningen och affärsresultatet på personbilsdäck och tunga däck tillfredställande under tredje kvartalet. Säsongefterfrågan och förhandsförsäljningen gick enligt planerna och hjälpte till att förbättra bolagets lönsamhet. Lanseringen av vårt nya dubbdäck Nokian Hakkapeliitta 7 var en succé. Det nya däcket har hjälpt oss att behålla en sund prisnivå och har förstärkt vår ledande marknadsställning på våra kärnmarknader. Våra marknadsandelar ökade på alla marknader, utom i Ryssland där vi dock behåller vår ställning som marknadsledare.

Den ryska marknaden är fortfarande svag, även om våra kunders lager börjar minska. Trots några positiva tecken i försäljningen, grundar vi våra åtgärder på gradvisa återhämtningstecken istället för snabb återhämtning.

Åtgärderna med inriktning på lättare kostnadsstruktur och ett fullskaligt utnyttjande av den billigare produktionen på den ryska fabriken har fullföljts. Vårt kostnadsreduceringsprogram, med målet att spara på kostnader med cirka 50 miljoner euro (523 miljoner sek) på årsbasis, går framåt snabbare än planerat. Råvarukostnaderna har minskat planenligt och jämfört med första halvåret förväntas de ligga på cirka 20 procent lägre nivå under andra halvåret.

Resultaten av våra åtgärder är redan synliga och påverkar verksamheten starkt även under de kommande åren. Minskade lager och leverantörsskulder med cirka 100 miljoner euro (1,1 miljarder sek) och jämfört med 2008 lägre investeringar på 96 miljoner euro (1,0 miljarder sek) kommer att förbättra vårt kassaflöde avsevärt i år.

För att anpassa produktionen för säsongvariationer i efterfrågan planerar vi att stoppa produktionen av personbilsdäck under sjutton dagar i slutet av året på vår fabrik i Nokia, Finland. Produktionen kommer att stoppas även på vår fabrik i Ryssland kring årsskiftet. Dessa åtgärder kommer att minska våra resurser under fjärde kvartalet, jämfört med tredje kvartalet.

Vårt mål är att få in alla bolagets intäkter från Ryssland och från OSS-länderna innan vinterdäcksäsongen tar slut. Jämfört med slutet av 2008 har våra förfallna intäkter minskat med cirka 60 procent och inbetalningar kommer in enligt planerna.

Vårt starka och växande distributionsnät, vår goda logistiska säsongshantering, vår lokala tillverkning med låga kostnader innanför tullmurarna i Ryssland och våra nya produkter ger oss goda förutsättningar att kunna leverera lönsam tillväxt redan under år 2010.”

MarknadsutsikterEfterfrågan på däck verkar nu ha stabiliserats och det finns vissa svaga tecken på återhämtning. Stödåtgärderna för att aktivera bilförsäljningen i Europa och den tidiga starten av vinterdäckförsäljningen har påverkat däckförsäljningen positivt. Generellt kommer efterfrågan dock att kvarstå på en relativt låg nivå.

Den ökade produktionen på den ryska fabriken, genomförda strukturförändringar och kostnadsbesparingar har ökat Nokian Tyres lönsamhet och produktivitet.

Rysslands och OSS-ländernas andel av bolagets försäljning minskar i år, vilket delvis kompenseras av den ökade försäljningen i Nordamerika samt i Central- och Östeuropa.

Juli – september 2009
Koncernen Nokian Tyres omsättning under juli – september 2009 minskade med 27,8 procent till 204,1 miljoner euro (2,1 miljarder kronor) jämfört med 282,8 miljoner euro (2,9 miljarder kronor) vid samma period året innan. Försäljningen till de nordiska länderna minskade med 19,1 procent, till Ryssland och OSS-länderna med 53,4 procent, 14,5 procent till Nordamerika och ökade med 4,7 procent till Central- och Östeuropa.

Rörelseresultatet uppgick till 43,7 miljoner euro (456,8 miljoner kronor) jämfört med 71,9 miljoner euro (751,6 miljoner kronor) året innan. Resultatet före skatter uppgick till 32,1 miljoner euro (335,5 miljoner kronor), jämfört med 67,5 miljoner euro (705,6 miljoner kronor) året innan. Nettoresultatet uppgick till 27,5 miljoner euro (287,4 miljoner kronor) jämfört med 52,4 miljoner euro (547,7 miljoner kronor) vid samma period 2008. Resultatet per aktie uppgick till 0,22 euro (2,29 kronor) jämfört med 0,42 euro (4,39 kronor) juli - september 2008.

Personbilsdäck
Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck minskade med 34,5 procent under januari – september och uppgick till 391,7 miljoner euro (4,1 miljarder kronor), jämfört med 597,8 miljoner euro (6,2 miljarder kronor) vid samma tid 2008. Rörelseresultatet uppgick till 78,1 miljoner euro (816,4 miljoner kronor), när det vid samma tid året innan uppgick till 201,7 miljoner euro (2,1 miljarder kronor).

Under perioden minskade försäljningen huvudsakligen i Ryssland och i OSS-länderna. Nokian Tyres försäljning ökade i Central- och Östeuropa samt i Nordamerika. Marknadsandelen på vinterdäck ökade i Norden, Nordamerika samt i Central- och Östeuropa.

Det nya dubbdäcket för nordiska förhållanden, Nokian Hakkapeliitta 7, vann nästan alla däcktester i Norden och i Ryssland, vilket förväntas ytterligare stödja försäljningen av vinterdäck.

Tunga däckOmsättningen för affärsområdet tunga däck minskade med 55,3 procent och uppgick till 34,8 miljoner euro (363,7 miljoner kronor), jämfört med 77,8 miljoner euro (813,2 miljoner kronor) vid samma tid 2008. Rörelseresultatet var -2,2 miljoner euro (-23,0 miljoner kronor), jämfört med 15,5 miljoner euro (162,0 miljoner kronor) vid samma tid året innan.

Vianor
Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 168,7 miljoner euro (1,8 miljarder kronor), vilket var 12,0 procent lägre än vid motsvarande tid 2008: 191,8 miljoner euro (2,0 miljarder kronor). Rörelseresultatet var -10,8 miljoner euro (-112,9 miljoner kronor), jämfört med -6,7 miljoner euro (70,0 miljoner kronor) vid samma tid året innan.

Övrig affärsverksamhet
Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 19,2 miljoner euro (200,6 miljoner kronor), jämfört med 24,4 miljoner euro (255,0 miljoner kronor) vid motsvarande tid året innan. Omsättningen var 21,3 procent lägre än vid motsvarande tid förra året.

Investeringar
Under januari – september uppgick investeringarna till 76,9 miljoner euro (803,8 miljoner kronor), jämfört med 114,2 miljoner euro (1,2 miljarder kronor) året innan. Under 2009 väntas investeringarna uppgå till cirka 85 miljoner euro (888,5 miljoner kronor) jämfört med 181,2 miljoner euro (1,9 miljarder kronor) år 2008.

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:
www.nokiantyres.com