fre oktober 30 08:00 2015 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari-september 2015

Lönsamheten förbättrades under juli-september tack vare bra produktmix, besparingar i råvarukostnader samt gynnsam utveckling

Juli – september 2015

 • Omsättningen minskade med 5,1 % och var 311,0 MEUR (7-9/2014: 327,7 MEUR). Valutakurserna försämrade omsättningen med 10,3 MEUR jämfört med kursnivån 7-9/2014.
 • Rörelseresultatet ökade med 0,3 % och var 72,4 MEUR (72,1). Rörelseresultat i procent var 23,3 % (22,0 %).
 • Periodens vinst ökade med 8,0 % och uppgick till 57,7 MEUR (53,4).
 • Resultat per aktie ökade med 7,2 % och var 0,43 euro (0,40 euro).

Januari – september 2015

 • Omsättningen minskade med 7,1 % och var 937,9 MEUR (1-9/2014: 1 009,2 MEUR). Valutakurserna försämrade omsättningen med 48,3 MEUR jämfört med kursnivån 1-9/2014.
 • Rörelseresultatet minskade med 13,0 % och var 201,2 MEUR (231,2). Rörelseresultat i procent var 21,5 % (22,9 %).
 • Periodens vinst ökade med 62,7 % och uppgick till 257,5 MEUR (158,3). Under första kvartalet returnerade bolaget till sitt ekonomiska resultat extraskatter och förseningsräntor på 100,3 MEUR från åren 2007-2010, efter beslutet att det tidigare skattebeslutet inte var befogat.
 • Resultat per aktie ökade med 62,5 % och var 1,93 euro (1,19 euro).

Marknadsutsikter för hela året (oförändrad)

Under 2015, förutsatt att valutakurserna ligger på nuvarande nivå, beräknas omsättningen minska något jämfört med år 2014 och rörelseresultatet beräknas uppgå till 270-295 MEUR.

Vd Ari Lehtoranta:

”De ekonomiska utmaningarna i Ryssland fortsätter. Vintersäsongens leveranser, speciellt i Centraleuropa, flyttas närmare säsongstarten år efter år. Samtidigt växer ekonomierna i Europa och speciellt i Nordamerika. Rysslands och CIS-ländernas andel av vår omsättning uppgick tidigare till 40 %, motsvarande siffra nu är cirka 20 %. Även om vår omsättning under tredje kvartalet inte nådde till samma nivå som i fjol, så lyckades vi förbättra vår lönsamhet och rörelseresultatet för tredje kvartalet ligger på samma nivå som förra året.

Lönsamheten inom segmentet personbilsdäck förbättrades tack vare bättre produktmix, bättre lönsamhet samt lägre råvarukostnader. Produktmixen stöddes av fortsatta framgångar inom segmentet SUV-däck och däck till lätta lastbilar samt den ökade andelen premiumdäck. Lönsamheten förbättrades i år med 5 % trots lägre volymer. Världsmarknadspriserna på råvaror var låga, tack vare lägre oljepriser och inbromsningen av den kinesiska ekonomin.

Även lönsamheten och rörelseresultatet inom Nokian Heavy Tyres förbättrades. När det gäller Vianor så väntar man fortfarande att den riktiga säsongen ska börja och lönsamheten var lägre än i fjol.

Vårt distributionsnät, en av våra styrkor, fortsatte att växa enligt planerna. Våra däckkedjor Vianor, NAD och N-Tyre expanderade med 177 nya anläggningar och för närvarande finns

1 429 Vianor-anläggningar och över 1 200 anläggningar i NAD/N-Tyre-nätet. Otaliga testvinster i biltidningar visar att konkurrenskraften av våra produkter ligger på utmärkt nivå.

Vi var tvungna att genomföra smärtsamma förhandlingar om att minska vår kapacitet i Finland. Våra medarbetare har arbetat utmärkt i ett svårt läge. Jag tror att vi med hjälp av vår nya organisationsstruktur kan fortsätta framtidsbygget på vår enhet i Nokia. Vi kan nå framgångar endast med hjälp av världens bästa däckteam som består av kunniga medarbetare.

Baserad på det jag beskriver har ovan kan jag tryggt konstatera att vi nu åter har börjat vår resa mot den lönsamma tillväxtens väg.”

Marknadsläget

Världsekonomin fortsätter att växa måttligt. USA fortsätter att vara tillväxtmotorn med sin stödjande finanspolitik, ökande industriproduktion och stark sysselsättningsgrad. Även konjunkturerna i Europa börjar återhämta sig, tack vare minskade oljepriser, försämrat värde på euron och tack vare penningpolitiken som ökar den ekonomiska aktiviteten. Den globala BNP-ökningen väntas uppgå till 3,1 procent under år 2015. För Norden är BKT-prognosen +0-3 % och för Europa (Norden inkl.) +1,3 %.

I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 7 % under januari-september, jämfört med samma tid i fjol. Marknaden för personbilsdäck ökade med 6 % jämfört med samma tid 2014, men tillväxten för helåret 2015 väntas bli lägre.

Efterfrågan på tunga specialdäck globalt varierar kraftigt mellan produkterna och marknaderna, men det allmänna intrycket inom affärsområdet är positivt. Efterfrågan på original skogsmaskinsdäck var fortsatt stor under första halvåret. Den ökande användningen av trä och den goda lönsamheten i massaindustrin förväntas öka efterfrågan på skogsmaskiner och däck även under de kommande kvartalen.

Under perioden ökade inköpen av premiumdäck för lastbilar med 4 % i Europa och låg på samma nivå i Norden, jämfört med samma period i fjol. Efterfrågan ökade i Nordamerika. I Ryssland minskade efterfrågan av premiumlastbilsdäck med 10 % jämfört med samma period i fjol. Efterfrågan på lastbilsdäck väntas i år öka eller ligga på samma nivå som förra året på samtliga Nokian Tyres västmarknader. I Ryssland förväntas efterfrågan minska.

Råvarupriserna

Råvarupriserna fortsatte att minska och förväntas stabilisera sig på relativ låg nivå. Under januari-september minskade Nokian Tyres råvarukostnader (€/kg) med 16,7 %, jämfört med samma tid i fjol. Råvarukostnaderna väntas minska med cirka 10 % under 2015, vilket skulle ge kostnadsfördelar med cirka 30,0 miljoner euro, jämfört med 2014.

Bruttoförsäljningen på marknaderna

  Tillväxt % % av totalförsäljningen 1-9 2015  % av totalförsäljningen 1-9 2014
Nordiska länder  3,9 41 36
Ryssland och CIS -39,7 18 27
Övriga Europa -4,6 27 26
Nordamerika 30,0 13 9

Nettoförsäljningen på affärsområden

  Tillväxt % % av totalförsäljningen 1-9 2015 % av totalförsäljningen 1-9 2014 
Personbilsdäck -11,8 68 71
Heavy Tyres 5,0 11 10
Vianor 5,5 21 18

Investeringar

Investeringarna uppgick till 72,7 MEUR (59,1 MEUR).

PERSONBILSDÄCK

7-9 2015

 • Omsättningen för affärsenheten personbilsdäck uppgick till 226,3 MEUR (244,7 MEUR Q3/2014), -7,6 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 75,6 MEUR (73,3), +3,1 %.
 • Rörelseresultat i procent var 33,4 % (30,0)

1-9 2015

 • Omsättningen uppgick till 675,0 MEUR (765,3 MEUR 1-9/2014), -11,8 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 205,3 MEUR (236,8), -13,3 %.
 • Rörelseresultat i procent var 30,4 % (30,9)

Omsättningen minskade, huvudsakligen på grund av den klart minskade försäljningsvolymen i Ryssland och devalveringen av rubeln. Försäljningen ökade och marknadsandelen förbättrades i Nordamerika och fick medvind av de försämrade valutakurserna av USA- och Kanada-dollarn. Försäljningen i Norden låg på en oförändrad nivå. Försäljningen i övriga Europa minskade en aning då försäljningen av vinterdäck trendmässigt förflyttades närmare höstens konsumentsäsong. Bolagets försäljning av sommardäck ökade på samtliga huvudmarknader.

Det genomsnittliga försäljningspriset minskade under januari-september 2015, beroende på valutakursförändringar. Vinterdäckens andel av försäljningsmixen var 72 % (80 %), men i sin helhet utvecklades försäljningsmixen positivt då andelen premiumprodukter av vinterprodukterna ökade och den lyckade försäljningen av SUV-däck förbättrade sommardäcksmixen. Genomförda prisökningar i Ryssland stödde genomsnittspriset. Den tuffa konkurrensen och faktumet att en del av de minskade råvarupriserna förflyttades till produktpriserna ledde till mindre prissänkningar i vissa länder.

På samma sätt som år 2014 dominerade Nokian Tyres vinterdäcktester i höst och vann ett stort antal tester världen över. Speciellt positivt är att Nokian Tyres vinterdäck även vann många tester i centraleuropeiska biltidningar, vilket var en stor framgång för Nokian Tyres. Nya Nokian Weatherproof vann All-Season däcktestet i tidningen Auto Express i England. Även nya Nokian sommardäcksortiment vann många sommardäcktester i Centraleuropa under våren 2015. Ständiga lanseringar av nya produkter med nya innovationer som förbättrar säkerheten, komforten och miljön, har förstärkt varumärket och prisbilden för Nokian Tyres.

NOKIAN HEAVY TYRES

7-9 2015

 • Omsättningen för Nokian Heavy Tyres uppgick till 37,9 MEUR (36,9 MEUR Q3/2014), +2,9 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,8 MEUR (6,9), +12,9 %.
 • Rörelseresultat i procent var 20,6 % (18,8)

1-9 2015

 • Omsättningen uppgick till 113,5 MEUR (108,1 MEUR 1-9/2014), +5,0 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,1 MEUR (16,8), +31,2 %.
 • Rörelseresultat i procent var 19,4 % (15,6)

Efterfrågan låg på god nivå på Nokian Heavy Tyres västmarknader inom de viktigaste produktsegmenten. Affärsområdets leveranskapacitet ökade, vilket ökade omsättningen jämfört med samma tid förra året. Försäljningen av skogsmaskinsdäck gick fortsatt bra och det gick även hyffsat inom de övriga produktsegmenten. Försäljningen ökade mest i Nordamerika och även tillväxtutsikterna för resten av året ser bäst ut där. Försäljningen ökade även i Norden och i övriga Europa. Försäljningen i Ryssland och CIS påverkades negativt på grund av dåliga ekonomier samt devalveringarna mot euron.

Det genomsnittliga försäljningspriset jämfört med samma tid året innan minskade en aning på grund av den utmanande prissättningsmiljön. Ökad försäljning och minskade fasta kostnader förbättrade dock rörelseresultatet betydligt. Marginalerna stöddes av lägre råvarupriser och bättre produktivitet. 

VIANOR

7-9 2015

 • Omsättningen för däckkedjan Vianor uppgick till 66,4 MEUR (66,7 MEUR Q3/2014), -0,5%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,0 MEUR (-4,1), -46,2 %.
 • Rörelseresultat i procent var -9,1 % (-6,2)

1-9 2015

 • Omsättningen uppgick till 208,2 MEUR (197,3 MEUR 1-9/2014), +5,5 %.
 • Rörelseresultatet var -12,9 MEUR (-11,1), -17,0 %.
 • Rörelseresultat i procent var -6,2 % (-5,6)

I slutet av perioden hade Vianor 197 (189) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland.

Omsättningen ökade i de nordiska länderna och mest ökade försäljningen i Norge. Försäljningen av personbilsdäck och tunga däck ökade, men försäljningen av lastbilsdäck minskade en aning. Serviceförsäljningen ökade med 6 %, inklusive ökningen av bilserviceförsäljningen med 8 %. Detaljhandelns andel var 52 % av Vianors totala försäljning.

Den gradvisa förändringen av verksamhetsmodellen från däckförsäljning till bilservice fortsätter med investeringar och förvärv av bilverkstäder. I slutet av perioden hade totalt 62 bilverkstäder förvärvats och deras bilservicetjänster integrerades i Vianors anläggningar i Norden.

Franchising- och partnernätet

Under första halvåret expanderade Vianor sitt franchising- och partnernätverk med 74 nya försäljningsställen på Nokian Tyres kärnmarknader. I slutet av perioden ingick 1 429 försäljningsställen, varav 1 232 var partnerföretag, i Vianor-kedjan. Vianor är aktivt i 27 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Som resultat av expansionen ökade Nokian Tyres marknadsandel i dessa länder. Utvidgningen av partnernätverket kommer att fortsätta.

Den enklare partnermodellen Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) fortsatte sin expansion under perioden med 118 nya försäljningsställen till 1 144 försäljningsställen i 16 europeiska länder och i Kina. N-Tyre, det nya Nokian Tyres partnernätverk, har 94 anläggningar i Ryssland och Kazakhstan.

För ytterligare information kontakta:

Vd Ari Lehtoranta +358 10 401 7733

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från: https://www.nokiantyres.com/releases