ons maj 9 09:00 2007 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – mars 2007  • Koncernens omsättning ökade med 33,8 procent till 199,9 miljoner euro (1,83 miljarder SEK), januari – mars 2006: 149,4 miljoner euro (1,37 miljarder SEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till 39,0 miljoner euro (357,8 miljoner SEK), januari - mars 2006: 13,4 miljoner euro (122,9 miljoner SEK)
  • Resultatet före skatt uppgick till 35,6 miljoner euro (326,6 miljoner SEK), januari- mars 2006: 10,1 miljoner euro (92,6 miljoner SEK)
  • Nettoresultatet uppgick till 28,1 miljoner euro (257,8 miljoner SEK), januari - mars 2006: 7,0 miljoner euro (64,2 miljoner SEK)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,23 euro (2,11 SEK), januari – mars 2006: 0,06 euro (0,55 SEK)
  • Kassaflödet (Casch Flow II) var –103,7 miljoner euro (-954,1 miljoner SEK), januari – mars 2006: -64,7 miljoner euro (-593,6 miljoner SEK)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.513 (3.124)
VD Kim Gran:
”Första kvartalet 2007 var betydligt bättre för Nokian Tyres än motsvarande period året innan: omsättningen ökade och samtliga affärsområden uppnådde bättre rörelseresultat på bolagets kärnmarknader. Huvuddelen av försäljningsökningen kom från Ryssland, men även i Norden och Östeuropa gick försäljningen bättre än förra året. Av försäljningen av personbilsdäck var huvudparten vinterdäck. Försäljningen av sommardäck gick bättre än förra året och fick draghjälp av den nya Hakka sommardäcksfamiljen som den här säsongen är ute på konsumentmarknaden för första gången. Tack vare god försäljningsmix, prisförhöjningar och nya produkter ökade medelpriserna på däck. Produktionen i Ryssland ger fördelar vilket förbättrade lönsamheten. Utsikterna för resten av året ser goda ut och tillväxten fortsätter att öka, men försäljningsökningen blir något måttligare än i början av året.”

Personbilsdäck

Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 38,9 procent under januari – mars och uppgick till 141,4 miljoner euro (1,29 miljarder SEK), jämfört med 101,8 miljoner euro (935,8 miljoner SEK) vid samma tid 2006. Rörelseresultatet uppgick till 41,6 miljoner euro (381,6 miljoner SEK), när det vid samma tid året innan uppgick till 18,9 miljoner euro (173,4 miljoner SEK).

Försäljningen av sommar- och vinterdäck för personbilar gick mycket bra, speciellt i Ryssland. Huvuddelen av försäljningen var vinterdäck och mest ökade försäljningen av Nokian Hakkapeliitta 5 och Nokian Hakkapeliitta SUV 5 vinterdäck. Lanseringen av den nya Hakka sommardäcksfamiljen ökade försäljningen av sommardäck.

Tunga däck

Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 16,9 procent och uppgick till 25,6 miljoner euro (234,9 miljoner SEK), jämfört med 21,9 miljoner euro (200,9 miljoner SEK) vid samma tid 2006. Rörelseresultatet uppgick till 6,1 miljoner euro (56 miljoner SEK), jämfört med 5,5 miljoner euro (50,5 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

Försäljningen ökade väsentligt inom samtliga produktgrupper och på samtliga viktigaste marknader, både på original- och eftermarknaden.

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 46,0 miljoner euro (422 miljoner SEK), vilket var 34,7 procent mer än vid motsvarande tid 2006: 34,1 miljoner euro (312,8 miljoner SEK). Rörelseresultatet var –5,7 miljoner euro (-52,3 miljoner SEK), jämfört med –8,8 miljoner euro (-80,7 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

I slutet av perioden hade Vianor 271 däckverkstäder i Sverige, Finland, Norge, Estland, Lettland och Ryssland. I Sverige finns 57 helägda verkstäder och 18 partnerverkstäder.

Övrig affärsverksamhet

Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 4,5 miljoner euro (41,3 miljoner SEK), jämfört med 4,8 miljoner euro (44,0 miljoner SEK) vid motsvarande tid året innan. Omsättningen var 6,5 procent lägre än förra året, men den jämförbara omsättningen ökade. Affärsområdets omsättning är inte jämförbar med förra årets, eftersom i årets redovisning ingår endast försäljningen av nya lastbilsdäck och regummeringsmaterial. Omsättningen från koncernens egen regummeringsverksamhet konsolideras i fortsättningen till däckkedjan Vianor.

Affärsområdet säljer mest vinterprodukter och försäljningen samt resultatet koncentreras starkt till andra halvåret.

Investeringar

Under januari - mars uppgick investeringarna till 30,2 miljoner euro (277,0 miljoner SEK), jämfört med 14,7 miljoner euro (134,9 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2006.

För ytterligare information kontakta:
VD Kim Gran, tel. +358 3 340 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från www.nokiantyres.com