ons augusti 1 12:00 2001 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres har börjat använda miljövänliga oljor i produktionen av vinterdäck för lätta lastbilarSom första däcktillverkare har finländska Nokian Tyres börjat använda miljövänliga oljor även i produktionen av vinterdäck för lätta lastbilar på de nordiska marknaderna. Nokian Tyres har därmed tagit på allvar det svenska kravet om att sluta användningen av skadliga HA-oljor.

Vinterdäck för lätta lastbilar Nokian Hakkapeliitta C2, CQ och LT produceras nu med miljövänliga oljor. Dessutom används miljöoljor i produktionen av Nokian Hakkapeliitta 2 vinterdäck för personbilar.

Tidigare har man i gummiblandningar använt HA-oljor som har klassats som skadliga för miljön eftersom de innehåller så kallade PAH-substanser. De så kallade ogiftiga oljorna, som Nokian Tyres använder i sina däck, har så lite PAH-substanser att de inte är klassade som miljöskadliga. Nokian Tyres har som mål att inom kort börja använda så miljövänliga oljesorter som möjligt i samtliga av sina produkter.

Miljövänlighet ledstjärnan

Nokian Tyres tillverkar samtliga personbilsdäck och däck till lätta lastbilar på sin egen fabrik i Nokia i Finland. Därför har företaget full kontroll över samtliga råvaror och produktionsprocess som används i däcktillverkningen. Tack vare detta kan man producera däck så miljövänligt som möjligt.

Miljövänlighet är en av de viktigaste hörnstenarna i Nokian Tyres verksamhet. Företaget vill producera däck på ett sätt som ställer till med minsta möjliga skador för miljön. Respekten över miljön och säkerheten är en naturlig del i företagets utvecklingsfilosofi som handlar om hållbar säkerhet.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Teppo Huovila, produktutvecklingschef, tel. +358 3 340 7701, e-post: teppo.huovila@nokiantyres.com

Juha Pirhonen, utvecklingschef, tel. +358 3 340 7708, e-post: juha.pirhonen@nokiantyres.com

Nokian Tyres på Internet: www.nokiantyres.com

Fakta om HA-oljor

Däckindustrin har traditionellt använt så kallade ”High Aromatic extracts” (HA-oljor) i tillverkningen av slitbanor. HA-oljor är restprodukter från raffinaderier där basolja rensas till smörjmedel. HA-oljorna är giftklassade och märkningspliktiga som cancerframkallande om den uppmätta halten av polyaromatiska kolväten (PAH-substanser) är över 3 procent (enligt en metod kallad IP 346/80, EU-kommissionsdirektiv 67/548/EEC med tillägg). HA-oljor som innehåller mindre än 3 procent PAH-substanser är inte giftklassade.