tis september 12 02:05 2017 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres med i Dow Jones DJSI World index om hållbar utveckling

Nokian Tyres har valts in i Dow Jones DJSI World index om hållbar utveckling. Den totala värderingen av Nokian Tyres hållbarhet år 2017 steg markant från värderingen året innan. Företagets nya värdering är nästan två gånger så hög som medelvärdet inom sin bransch. Nokian Tyres fick 78 poäng, vilket endast var en poäng färre än vad det bästa företaget inom den världsomfattande branschen fick.

– Våra medarbetare har gjort ett utmärkt arbete när det gäller att utveckla hållbarheten inom alla delområden. Det här visar vår vilja att arbeta som vägvisare inom däckbranschen både vad gäller säkra och miljövänliga produkter och nu även i form av att vi kom med i DJSI World. Vi är absolut på rätt väg och vi har ett bra utgångsläge för fortsatta förbättringar i vår verksamhet, sammanfattar Hille Korhonen, vd för Nokian Tyres plc.

Nokian Tyres har sedan länge arbetat för att förbättra hållbarheten när det gäller sina produkter och sin egen verksamhet, samt även inom hela branschen. Bolaget har sedan år 2012 rapporterat om hållbarheten enligt det internationella regelverket GRI. Nokian Tyres konkreta hållbarhetsmål fram till år 2020 är bland annat betydligt lägre rullmotstånd på sina däck, 20 procent lägre CO2-utsläpp i sin produktion och en audition av alla naturgummiprocesser.

Världens mest hållbara företag är med på indexlistan - Nokian Tyres med på listan

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) är en årlig hållbarhetsvärdering som schweitziska RobecoSAM utför bland stora börsbolag. Den grundliga värderingen om företagens hållbarhet respekteras högt av investerare. RobecoSAM värderar företagens hållbarhet efter ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier. Den oberoende värderingen ger en pålitlig bild av standarden på företagens hållbarhetsarbete för olika aktörer, som till exempel för kunder, investerare och företagets medarbetare.

År 2017 inbjöd RobecoSAM nästan 3 500 av världens största börsbolag från 47 länder att delta i sin hållbarhetsvärdering. De bästa företagen, tio procent av de värderade företagen, kom med på indexet om världens mest hållbara företag. Inom sektorn bilkomponentsleverantörer var Nokian Tyres det enda nordiska företaget som valdes med i DJS World.

Nokian Tyres plc
Antti-Jussi Tähtinen Vice President, Marketing and Communications

 Bekanta er med Nokian Tyres sommar- och vinterdäck:
https://www.nokiantyres.se/dack/personbilar/sommardack/
https://www.nokiantyres.se/dack/personbilar/vinterdack/

Mer information:

Teppo Huovila, Vice President, Quality and Sustainability, tel. +358 10 401 7701
teppo.huovila@nokiantyres.com