tis juni 5 10:41 2018 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres med i initiativet Science Based Targets – bolaget förbinder sig att sätta vetenskapsbaserade klimatmål

Nokian Tyres är föregångare i hållbarhet och vill vara med att minska växthusgaseffekterna genom att sätta ambitiösa vetenskapsbaserade klimatmål. Bolaget blev i maj part i initiativet Science Based Targets och har som mål att sätta ännu mer exakta mål som den oberoende organisationen sedan ska godkänna. Nokian Tyres klarade sitt tidigare mål att minska sina koldioxidutsläpp långt innan tidsfristen gick ut.

Nokian Tyres med i initiativet Science Based Targets – bolaget förbinder sig att sätta vetenskapsbaserade klimatmål

– I vårt miljöansvar uppmärksammar vi redan nu produkternas hela livscykel i alla våra verksamheter. Vi satte som mål att minska koldioxidutsläppen i våra fabriker med 20 procent fram till år 2020, men redan i slutet av 2017 hade vi nått en minskning på 36 procent. Därför är det en naturlig fortsättning för vårt långsiktiga miljöarbete att vara med i initiativet Science Based Targets, säger Teppo Huovila ansvarig för Nokian Tyres hållbarhetsarbete.

Nya klimatmål ska sättas för både bolagets värdekedja och för produkternas miljöpåverkan.

– Vi utvecklar ständigt nya däck med lägre rullmotstånd vilket gör att de under sin förbrukningstid skapar betydligt mindre växthusgasutsläpp. Våra däck som såldes under 2017 och som har sju procent lägre rullmotstånd minskar koldioxidutsläppen motsvarande utsläpp från 54 000 personbilar om året, säger Teppo Huovila.

Nokian Tyres mål är att få ett godkännande för sina Science Based Targets-mål under 2019.

Science Based Targets i korthet

Initiativet Science Based Targets sporrar företag att sätta vetenskapabaserade mål för att minska klimatförändringarna. Science Based Targets är ett samarbete mellan Världsnaturfonden (WWF), FN:s Global Compact, CDP och World Resources Institute (WRI) som ska främja de bästa tillämpningarna när det gäller att sätta vetenskapsbaserade klimatmål. Science Based Targets värderar och godkänner oberoende även mål som företag och organisationer har tagit fram. Listan över företag som är med i initiativet finns på Science Based Targets webbsida.

BILDER: www.nokiantyres.com/sustainabilityphotos

Läs mer om Nokian Tyres hållbarhetsarbete (på engelska)

Mer information:

Teppo Huovila, Quality and Sustainability, tel +358 10 401 7701
teppo.huovila@nokiantyres.com