tor februari 2 08:00 2017 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres plc bokslutskommuniké 2016

Starkt resultat i utmanande marknadsmiljö

Nokian Tyres omsättning under 2016 uppgick till 1 391,2 miljoner euro, 2,3 procent mer än år 2015. Rörelseresultatet uppgick till 310,5 miljoner euro, vilket är 4,9 procent mer än året innan. Nokian Tyres styrelse föreslår en utdelning per aktie om 1,53 euro, jämfört med 1,50 euro 2015.

Vinterdäckssäsongen började tidigt och försäljningen var fortsatt stark speciellt i Centraleuropa, Norden, och Ryssland. Marknadsandelarna ökade främst i Ryssland och Centraleuropa. Vår helhetsprestation för fjärde kvartalet blev utmärkt, vilket ledde till ett starkt resultat för helåret.

− Nokian Tyres gjorde år 2016 ett starkt resultat på alla huvudmarknader, trots en rätt så utmanande marknadsmiljö. Omsättningen och lönsamheten blev bättre och vi ökade våra marknadsandelar. Fjärde kvartalet var bättre än vi förväntade oss. Försäljningen ökade på alla våra huvudmarknader. Mest ökade försäljningen i Ryssland, för första gången på flera år. Rysslands ekonomi blir sakta bättre, men enligt prognoserna väntas utvecklingen under 2017 bli måttlig, säger Andrei Pantioukhov, tillförordnad vd för Nokian Tyres.

Personbilsdäck

Under 2016 minskade omsättningen i Ryssland och Nordamerika och var oförändrad i Norden, jämfört med år 2015. Under fjärde kvartalet ökade försäljningen speciellt i Ryssland. Vinterdäcksäsongen gick bra, främst i övriga Europa, Norden och Ryssland. I de flesta länder ökade volymerna.

− Våra nya flaggskeppsprodukter i vårt vinterdäckssortiment, Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Nordman 7 och Nokian Nordman 7 SUV kommer att förstärka vårt produktsortiment, säger Andrei Pantioukhov.

Tunga däck

Efterfrågan på tunga däck låg på tillfredsställande nivå på västmarknaderna. Speciellt bra gick försäljningen av skogsmaskindäck. Försäljningen låg på god nivå i Norden och ökade i Ryssland. I övriga Europa minskade försäljningen på grund av sämre försäljning av lantbruksdäck. Även försäljningen i Nordamerika minskade en aning.

Vianor

Under 2016 ökade Vianors omsättning i Norden. Under fjärde kvartalet blev läget speciellt utmanande för detaljhandeln. Under 2017 inleds ett omfattande program vars mål är positivt resultat för Vianor. Programmet koncentrerar sig på försäljningen av tjänster, prissättningen, optimeringen av återförsäljarnätet och minskade kostnader.

Under 2016 ökade antalet egna och Vianor-partner anläggningar med 26 anläggningar (+14 egna och +12 partners). I slutet av 2016 bestod Vianor-kedjan av 1 501 anläggningar, varav 1 289 var partner-anläggningar, i 27 länder. Antalet NAD-anläggningar i 19 europeiska länder och i Kina var 1 481 och antalet N-Tyre-anläggningar i Ryssland och CIS-länder var 120.

Investeringar

Nokian Tyres investeringar uppgick till 105,6 MEUR (101,7 MEUR/2015) under 2016.

Råvarupriser

Nokian Tyres råvarukostnader (euro/kg) minskade med 5,3 procent under 2016, jämfört året innan. Råvarukostnaderna för helåret 2017 väntas öka med cirka 15-20 procent, vilket skulle öka råvarukostnaderna med cirka 40-55 MEUR, jämfört med 2016.

Utsikter för år 2017

Under 2017, med nuvarande valutakurserna, beräknas Nokian Tyres omsättning och rörelseresultat öka med minst 5 procent, jämfört med år 2016.

Efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknader förväntas öka i Norden, Centraleuropa och Nordamerika. I Ryssland väntas marknaden börja öka igen, men återhämtningstakten verkar bli rätt så moderat.

Efterfrågan på tunga däck väntas bli bra när det gäller Nokian Tyres viktigaste produkter. Ökningen av råvarupriserna sätter press på prissättningen. Produktionskapaciteten för Nokian Heavy Tyres har ökat och leveransförmågan har förbättrats, vilket väntas öka försäljningen och omsättningen en aning.

Däckkedjan Vianors egna anläggningar väntas öka sin försäljning, fortsätta att öka sin tjänsteaffärsverksamhet och förbättra sitt resultat under 2017. Antalet Vianor-partners, Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) och kedjan N-Tyre väntas öka under 2017.

Pressmeddelandet är en översättning och sammanfattning. Bokslutskommuniké på engelska kan hämtas från: https://www.nokiantyres.com/company/publications/releases/

Nyckeltal, miljoner euro

 

10-12 /16

10-12 /15

Ändring %

1–12 /16

1–12 /15

Ändring %

Omsättning

460,7

422,3

9,1

1 391,2

1 360,1

2,3

Rörelseresultat

108,5

94,8

14,4

310,5

296,0

4,9

Rörelsemarginal %

23,5

22,5

 

22,3

21.8

 

Resultat före skatt

106,3

72,9

45,8

298,7

274,2

8,9

Resultat

91,2

-16,8

643

251,8

240,7

4,6