tor maj 4 10:14 2017 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres plc delårsrapport Q1 2017

Bra start för året och goda utsikter för stabil tillväxt

Nokian Tyres omsättning under första kvartalet 2017 ökade med 18,2 procent till 325,9 miljoner euro (1-3/2016: 275,8). Rörelseresultatet ökade med 16,6 procent och uppgick till 58,9 miljoner euro (50,5). Resultatet per aktie var 0,33 euro (0,30).

Nokian Tyres första kvartal 2017 var positiv på alla sätt. Försäljningen ökade på alla huvudmarknader, jämfört med första kvartalet 2016. Tillväxten ökade på alla huvudmarknader och mest i Ryssland, som under fjärde kvartalet 2016.

– Nokian Tyres är i utmärkt skick. Stark ställning på kärnmarknader, investeringar på tillväxtmarknader, stark distribution samt konkurrenskraftiga produkter skapar Nokian Tyres en utmärkt grund för framtida tillväxt. Bolaget har tydligt kommit tillbaka på tillväxtens väg och målet är att stanna kvar på denna väg i framtiden. Under år 2017, med nuvarande valutakurser, förväntas omsättningen öka med minst tio procent och rörelseresultatet väntas öka med över fem procent jämfört med år 2016, säger Andrei Pantioukhov, tillförordnad vd för Nokian Tyres.

Ny fabrik i USA

Nokian Tyres styrelse har gjort ett principbeslut om att investera i en tredje fabrik. Styrelsen har gett företagets ledning fullmakt att teckna ett avsiktsavtal med myndigheterna i USA. Den nya fabriken ska byggas i Dayton (Rhea County) i Tennessee. Fabriken kommer att ha en kapacitet på fyra miljoner däck om året. Möjlighet finns att expandera fabriken i framtiden. Den totala investeringen ligger på cirka 360 MUSD för närvarande. Enligt planerna ska byggarbetena starta i början av år 2018 och produktionen ska börja under år 2020.

Personbilsdäck

Omsättningen inom affärsområdet Personbilsdäck ökade markant i Ryssland, Nordamerika och övriga Europa. I Norden låg omsättningen på samma nivå som under första kvartalet 2016. Volymerna ökade i de flesta länderna.

Nokian Tyres produkter vann däcktester i motortidningar världen över. I början av året lanserades nya produkter, exempelvis Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Nordman 7 och Nokian Nordman 7 SUV.

Tunga däck

Efterfrågan på tunga däck låg på bra nivå på västmarknaderna. Speciellt bra gick försäljningen av skogsmaskins- och lantbruksdäck. Försäljningen ökade framför allt i Nordamerika och låg på bra nivå i Norden. I övriga Europa låg försäljningen på samma nivå och i Ryssland ökade försäljningen, huvudsakligen på grund av valutapåverkningar. Speciellt bra gick försäljningen av nya produkter.

Vianor

Omsättningen ökade lite under första kvartalet 2017, jämfört med samma tid förra året. Omsättningen påverkades av den försenade sommardäcksäsongen. Läget för detaljhandeln var fortsatt mycket utmanande. Ett program för bättre resultat startades enligt planerna. I det ingår bland annat optimeringen av det egna återförsäljarnätet i alla länder.

I slutet av första kvartalet hade Vianor 208 (201) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA och Schweiz. I kedjan ingick dessutom 1 293 partner-anläggningar. Antalet NAD-anläggningar i 19 europeiska länder och i Kina var 1 542 och antalet N-Tyre-anläggningar i Ryssland och CIS-länder var 122. Vianor-kedjor finns i 27 länder.

Investeringar

Nokian Tyres investeringar uppgick till 17,3 MEUR (19,1) under första kvartalet 2017.

Råvarupriser

Nokian Tyres råvarukostnader (euro/kg) ökade med 18,8 procent under januari-mars, jämfört med samma period 2016. Råvarukostnaderna för helåret 2017 väntas öka med cirka 20 procent, vilket skulle öka råvarukostnaderna med cirka 60 MEUR, jämfört med 2016.

Utsikter för år 2017

Efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaden förväntas öka under 2017 i Centraleuropa, Nordamerika och Norden. I Ryssland väntas marknaden börja öka igen, men återhämtningstakten verkar bli rätt så modest.

Efterfrågan på tunga däck väntas ligga på bra nivå när det gäller Nokian Tyres viktigaste produkter. Ökningen av råvarupriserna sätter press på prissättningen. Produktionskapaciteten och leveransförmågan för Nokian Heavy Tyres har förbättrats, vilket väntas öka affärsområdets försäljning och omsättning en aning.

Däckkedjan Vianors egna anläggningar väntas öka sin försäljning, fortsätta att öka sin tjänsteaffärsverksamhet och förbättra sitt resultat under 2017. Antalet Vianor-partners, Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) och kedjan N-Tyre kommer fortsatt expandera under 2017.

Pressmeddelandet är en översättning och sammanfattning. Bokslutskommuniké på engelska kan hämtas från: https://www.nokiantyres.com/company/publications/releases/

Nyckeltal, miljoner euro

 

1-3 /17

1-3 /16

Ändring %

Omsättning

325,9

275,8

18,2

Rörelseresultat

58,9

50,5

16,6

Rörelsemarginal %

18,1

18,3

 

Resultat före skatt

58,9

48,5

21,5

Resultat

45,3

39,9

13,6