tis augusti 8 03:18 2017 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres plc halvårsrapport 2017

Starkt första halvår med stabila utsikter för helåret

Nokian Tyres omsättning under andra kvartalet 2017 ökade med 16,5 procent till 393,0 miljoner euro (4-6/2016: 337,4). Rörelseresultatet ökade med 21,5 procent och uppgick till 94,1 miljoner euro (77,5). Resultatet per aktie var 0,52 euro (0,46).

Nokian Tyres gjorde ett starkt resultat på alla sina huvudmarknader under första halvåret 2017. Både omsättningen och rörelseresultatet ökade.

– Affärsområdet personbilsdäck växte starkt under första halvåret och vi lyckades öka våra marknadsandelar på alla våra huvudmarknader. Vi har skapat grunden för vår kommande tillväxt genom att förnya vårt produktsortiment med ett nytt vinterdäcksortiment, Nokian Hakkapeliitta 9 och Nokian Hakkapeliitta 9 SUV samt Nokian Nordman 7 och Nokian Nordman 7 SUV, säger Hille Korhonen, vd för Nokian Tyres plc.

Personbilsdäck

Omsättningen inom affärsområdet personbilsdäck ökade klart, huvudsakligen beroende av den markanta omsättningsökningen i Ryssland. Omsättningen ökade också i Nordamerika, övriga Europa och i Norden, jämfört med samma period förra året. Volymerna ökade i de flesta länderna. Införsäljningen av vinterdäck låg på mycket hög nivå i Ryssland och höll sig på stabil nivå på andra marknader.

Nokian Tyres produkter vann däcktester i motortidningar världen över. Läs mer om testframgångarna på www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/testframgangar/. I början av året lanserades nya produkter, exempelvis Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Nordman 7 och Nokian Nordman 7 SUV.

Tunga däck

Under perioden låg efterfrågan på tunga däck på bra nivå på västmarknaderna. Speciellt bra gick försäljningen av skogsmaskins- och lantbruksdäck. Försäljningen ökade speciellt i Nordamerika och i övriga Europa samt låg på en bra nivå i Norden. Även i Ryssland ökade försäljningen, huvudsakligen tack vare valutapåverkan. Speciellt bra gick försäljningen av nya produkter.

Vianor

Omsättningen ökade lite under första halvåret 2017, jämfört med samma tid förra året, men påverkades av den onormala sommardäckssäsongen. Läget för detaljhandeln var fortsatt mycket utmanande.

I slutet av andra kvartalet hade Vianor 205 (202) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA och Schweiz. I kedjan ingick dessutom 1 301 partner-anläggningar. Antalet NAD-anläggningar i 21 europeiska länder och i Kina var 1 618 och antalet N-Tyre-anläggningar i Ryssland och CIS-länder var 123. Vianor-kedjor är verksamma i 27 länder.

Investeringar

Nokian Tyres investeringar uppgick till 60,0 MEUR (44,4) under perioden.

Råvarupriser

Nokian Tyres råvarukostnader (euro/kg) ökade med 20,4 procent under januari-juni, jämfört med samma period 2016. Råvarukostnaderna för helåret 2017 väntas öka med cirka 20 procent, vilket skulle öka råvarukostnaderna med cirka 60 MEUR, jämfört med 2016.

Utsikter för år 2017

Efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaden väntas öka under 2017 i Centraleuropa, Nordamerika och Norden. I Ryssland väntas marknaden börja öka igen, men återhämtningstakten väntas bli rätt så modest.

Efterfrågan på tunga däck väntas ligga på bra nivå när det gäller Nokian Tyres viktigaste produkter. Ökningen av råvarupriserna sätter press på prissättningen. Produktionskapaciteten och leveransförmågan för Nokian Heavy Tyres har förbättrats, vilket väntas öka affärsområdets försäljning och omsättning en aning.

Däckkedjan Vianors egna anläggningar väntas öka sin försäljning, fortsätta öka sin tjänsteaffärsverksamhet och förbättra sitt resultat under 2017. Antalet Vianor-partners, Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) och kedjan N-Tyre kommer fortsatt öka under 2017.

Pressmeddelandet är en översättning och sammanfattning. Bokslutskommuniké på engelska kan hämtas från: https://www.nokiantyres.com/company/publications/releases/

Nyckeltal, miljoner euro

 

4-6 /17

4-6 /16

Ändring %

1–6 /17

1–6 /16

Ändring %

Omsättning

393,0

337,4

16,5

718,9

613,3

17,2

Rörelseresultat

94,1

77,5

21,5

153,0

128,0

19,6

Rörelsemarginal %

24,0

23,0

 

21,3

20,9

 

Resultat före skatt

87,1

74,8

16,5

146,0

123,2

18,5

Resultat

71,1

61,3

16,0

116,4

101,2

15,1