ons augusti 8 10:00 2018 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres plc halvårsrapport januari-juni 2018: Försäljningen ökade betydligt och rörelseresultatet förbättrades

Nokian Tyres omsättning under januari-juni 2018 ökade med 6,4 procent till 765,2 miljoner euro (1-6/2017: 718,9). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 12,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 169,3 miljoner euro (153,0). Resultatet per aktie ökade till 0,97 euro (0,86). Periodens vinst var 134,1 MEUR (116,4).

Nokian Tyres omsättning under april-juni 2018 ökade med 9,2 procent och uppgick till 429,1 MEUR (4-6/2017: 393,0). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 15,1 procent. Rörelseresultatet ökade till 108,0 MEUR (94,1). Periodens vinst var 87,5 MEUR (71,1) och resultatet per aktie 0,63 euro (0,52). Relaterat till skattetvister gällande åren 2007-2011 återbetalade den finska skattemyndigheten till bolaget tidigare betalda restskatter och räntor på 148 miljoner euro i juni 2018.

Omsättningen ökade i Norden med 5,9 procent, i Ryssland med 7,5 procent, i övriga Europa med 5,0 procent och i Nordamerika med 11,7 procent.

Nokian Tyres hade ett bra halvår och tillväxt på alla sina viktigaste marknader. Både omsättningen och rörelseresultatet ökade jämfört med första halvåret 2017. Även Nokian Heavy Tyres försäljning gick bra, speciellt försäljningen av lantbruks- och skogsmaskinsdäck.

– Vårt strategiska mål är att växa i Centraleuropa och Nordamerika och därför har vi startat två stora investeringar, byggandet av ett nytt testcenter i Spanien där vi speciellt kommer att testa nya sommardäck och all-season-däck samt byggandet av en ny fabrik i Dayton, USA, säger Hille Korhonen, vd för Nokian Tyres plc.

Personbilsdäck

Omsättningen januari-juni 2018 uppgick till 568,0 miljoner euro (524,4). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 15,5 procent. Rörelseresultatet var 168,5 miljoner euro (160,7). Försäljningsvolymerna och priserna ökade speciellt under andra kvartalet och även marknadsandelarna förbättrades.

Vinterdäckens andel av produktmixen januari-juni var 61 procent (55%), sommardäckens andel 27 procent (32%) och all-season-däckens andel 12 procent (13%).

För att stödja tillväxten ska produktionskapaciteten av personbilsdäck ökas med cirka en miljon däck i fabriken i Finland. Produktionen ska ske i sex dagar i veckan i stället för fem dagar i veckan och 80 nya medarbetare ska anställas.

Nokian Tyres produkter har vunnit däcktester i motortidningar världen över. Läs mer om testframgångarna på www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/testframgangar/. I början av året lanserades nya produkter, exempelvis dubbfria vinterdäck Nokian Hakkapeliitta R3 och Nokian Hakkapeliitta R3 SUV.

Tunga däck

Omsättningen januari-juni 2018 uppgick till 89,6 miljoner euro (83,8). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 9,3 procent. Rörelseresultatet var 13,2 miljoner euro (14,8). Lägre resultat beror på negativa valutapåverkningar, lagervärden och ökade kostnader beroende på ökningen av produktionskapacitet som är i gång. Produktionskapaciteten kommer att öka med 50 procent efter investeringen på cirka 70 miljoner euro i fabriken i Finland under åren 2018-2020.

Nya produkter och innovationer lanserades under perioden, exempelvis Nokian Armor Gard 2 för grävarbeten i städerna och Nokian Tractor King för svåra förhållanden i skogen, schaktarbeten och vägbyggen.

Vianor

Omsättningen januari-juni 2018 uppgick till 146,2 miljoner euro (146,1). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 3,4 procent. Rörelseresultatet var -4,7 miljoner euro (-11,8).

I slutet av tredje kvartalet hade Vianor 193 (205) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge och USA.

Investeringar

Nokian Tyres investeringar uppgick till 64,9 MEUR (60,0) under perioden.

Utsikter för år 2018

Efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaden väntas öka något under 2018. Bolagets ställning på eftermarknaden väntas bli bättre på samtliga viktiga marknader 2018. Råvarukostnaderna (€/kg) beräknas hålla sig på ungefär samma nivå som 2017.

Efterfrågan på tunga däck väntas ligga på bra nivå när det gäller Nokian Heavy Tyres viktigaste produkter. Nokian Heavy Tyres produktionskapacitet och leveransförmåga har förbättrats vilket väntas öka försäljningen och omsättningen jämfört med förra året.

Däckkedjan Vianors egna anläggningar väntas öka sin försäljning (i jämförbara valutor), fortsätta öka sin tjänsteaffärsverksamhet och förbättra sitt resultat för helåret 2018. Antalet Vianor-partners och Nokian Tyres andra nätverk som Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) och kedjan N-Tyre kommer att fortsätta sin expansion.

Pressmeddelandet är en översättning och sammanfattning. Bokslutskommuniké på engelska kan hämtas från: https://www.nokiantyres.com/company/publications/releases/

Nyckeltal, miljoner euro

 

4-6 /18

4-6 /17

Ändring * %

1–6 /18

1–6 /17

Ändring ** %

Omsättning

429,1

393,0

9,2

765,2

718,9

6,4

Rörelseresultat

108,0

94,1

 

169,3

153,0

 

Rörelsemarginal %

25,2

24,0

 

22,1

21,3

 

Resultat före skatt

105,4

87,1

 

165,4

146,0

 

Resultat

87,5

71,1

 

134,1

116,4

 

* I jämförbara valutor 15,1 %
** I jämförbara valutor 12,5 %