ons juli 9 09:25 2008 i kategori Företagsnyheter

Öka lufttrycket i däcken!Under semestern körs bilen tungt lastad. För att inte försämra bilens köregenskaper måste däcktrycket ökas. Nokian Tyres rekommenderar att däcken på en tungt lastad bil behöver 10 – 15 procent mer luft än vad som rekommenderas i bilens instruktionsbok.

En bil med mycket last och för lågt lufttryck är en farlig kombination. I normal körning märks ingen större skillnad, men köregenskaperna blir helt förändrade om man måste väja hastigt eller om man kör för fort i en snäv kurva. En bil med för lite luft i däcken hamnar lätt i en okontrollerad sladd.

För lågt lufttryck ökar också bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Även däckslitaget ökar. Cirka 20 procent för lågt lufttryck gör att däcken slits 20 procent fortare och 30 procent för lite luft halverar däckens livslängd.

Lufttrycket ska helst kontrolleras när bilen har lastats klart och när däcken är kalla.

BILDER:
www.nokiantyres.com/sommar2008

För ytterligare information kontakta:

Allan Ostrovskis
utvecklingschef
Nokian Tyres
tel. 070-244 8820
www.nokiantyres.com