ons oktober 28 12:00 2020 i kategorierna Produktmeddelanden, Företagsnyheter

Risk för viltolyckor störst i november – bra däck ökar chanserna att undvika olyckan

Viltolyckorna ökar kraftigt under oktober och november. De senaste åren har flest viltolyckor hänt i november, nästan dubbelt så många jämfört med årets andra månader. Den mörka årstiden ökar risken för olyckor. På hösten är det vanligt med regn vilket försämrar sikten och väggreppet. Bra däck som håller greppet vid en undanmanöver och inbromsning ökar chanserna att undvika en viltolycka.

Viltolyckorna har ökat de senaste åren och i genomsnitt sker en viltolycka var åttonde minut i Sverige. Statistiken från Nationella Viltolycksrådet visar att från den 1 januari fram till slutet av oktober registrerades 44 673 polisrapporterade viltolyckor. Flest olyckor händer med rådjur och sedan kommer vildsvin och älg. Mest ökar olyckorna med vildsvin, en ökning på över 30 procent jämfört med i fjol.

Som bilist kan du minska risken för viltolycka väsentligt genom att köra på rätt sätt och genom att känna till hur vilda djur beter sig. Nationella Viltolycksrådet har samlat information om var viltolyckorna sker och det finns även en app ”Viltolycka” som kan laddas ner gratis till iPhone och Android hos App Store och på Android Market. Appen varnar bilföraren om tre eller fler viltolyckor har inträffat nära förarens position.

Bra däck minskar risken för viltolycka

Vid möte med vilt som springer över vägen är det avgörande att bilens däck ger kortast möjliga bromssträcka och ett bra grepp vid en undanmanöver.

– Nordiska däck av hög kvalitet, antingen sommar- eller vinterdäck, ger ett bra broms- och sidogrepp om du måste göra en undanmanöver för att förhindra krocken med ett djur. Självklart ska också hastigheten minskas på vägsträckor där olycksrisken med vilt är hög. Är det dessutom mörkt och vått eller halt väglag så ska hastigheten minskas ännu mer, rekommenderar Emil Sundholm, Product Manager på Nokian Tyres Sverige.

Risken för olyckor är störst i gryningen och skymningen då många djur rör sig i närheten av vägarna. Mest vanliga är krock med rådjur medan risken för allvarliga personskador är störst om man krockar med en älg. På hösten pågår älgjakt periodvis på olika håll i landet vilket gör att fler älgar rör sig vid vägarna, vilket ökar risken för olyckor.

Som bilist är det viktigt att ta varningsskyltarna för viltfara på allvar och minska hastigheten. Viktigt är också att inte bara rikta uppmärksamheten på vägen utan även spana i terrängen på båda sidorna av vägen. Till exempel reflexer som syns i mörkret kan vara älgens ögon som reflekteras i billjuset. Ser du en älg på avstånd så ska du blända ner till halvljus och inte tuta. Det kan skrämma älgen och den kan då bete sig oberäkneligt.

Om ett litet djur springer över vägen så ska du i första hand bromsa och sedan styra undan. När det gäller större djur som älg så gäller det att styra undan och om möjligt sikta mot djurets bakkropp som är lättare än framkroppen. Om krocken inte går att undvika så blir skadorna mindre om du träffar älgens bakdel istället för framdel.

En olycka med vildsvin orsakar mest reparationskostnader på bilen, i snitt kostar varje olycka 40 000 kronor. En älgolycka kostar cirka 30 000 kronor och en olycka med rådjur kostar cirka 15 000 kronor, visar försäkringsbranschens statistik.

Om en olycka med vilt händer så är du enligt lagen skyldig att anmäla det till polisen. Görs inte anmälan riskerar du böter.

Så här minskar du risken för en viltolycka 

  • Anpassa hastigheten till rådande förhållanden, speciellt när en skylt varnar för vilt
  • Kör extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
  • Vidga ditt synfält och titta inte enbart på vägen.
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör samt i skymning och gryning. Se till att ha bra däck som ger bra grepp vid inbromsning och undanmanöver.
  • Appen ”Viltolycka” kan laddas ner gratis till iPhone och Android hos App Store och på Android Market. Appen varnar bilföraren om tre eller fler viltolyckor har inträffat nära förarens position.

Det här gäller vid viltolycka 

  • Ring 112 och anmäl olyckan.
  • Uppge olycksplatsen och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen. Märk ut platsen.
  • Sätt ut varningstriangel 200 - 300 meter från olycksplatsen. Om möjligt flytta ut din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.

Mer information: www.nokiantyres.se

Emil Sundholm, Product Manager, tel. 08 474 74 64 
emil.sundholm@nokiantyres.com