tis maj 19 03:00 2020 i kategori Företagsnyheter

Som första däcktillverkaren i världen fick Nokian Tyres sina klimatmål godkända enligt Parisavtalet

Nokian Tyres är det första däckföretaget i världen vars mål att minska växthusgasutsläpp har godkänts av det högt ansedda programmet Science Based Targets initiative (SBTi). Nokian Tyres omfattande mål för minskningen av växthusgaser i sin produktion baseras på 1,5 graders uppvärmningsmål, som enligt de senaste klimatråden är gränsen för att kunna hindra de mest skadliga klimatförändringarna.

Nokian Tyres har bundit sig att minska sina utsläpp fram till år 2030 enligt följande: 

  • växthusgasutsläpp i scope-kategori 1 och 2* med 40 procent per ton däck jämfört med nivån år 2015
  • växthusgasutsläpp från transporter av råvaror och produkter i scope-kategori 3 med 25 procent per ton däck jämfört med nivån år 2018
  • växthusgasutsläpp från köpta produkter och tjänster i scope-kategori 3 med 25 procent per ton däck jämfört med nivån år 2018
  • växthusgasutsläpp från sålda varor i scope-kategori 3 med 25 procent per ton däck jämfört med nivån år 2018

I SBTi-programmets bedömningsrapport beskrivs Nokian Tyres mål som ambitiösa.

– Vi har fått uppleva en snöfri vinter i södra Finland och vill därför för vår del göra allt för att kommande generationer åter ska kunna uppleva riktiga vintrar. Under de senaste sex åren har vi minskat våra växthusgasutsläpp med 44 procent. Vårt arbete med att minska utsläppen ytterligare kommer att fortsätta, säger Hille Korhonen, vd för Nokian Tyres.

Science Based Targets initiative är ett gemensamt projekt med deltagare från världsnaturfonden WWF, institutet för världsresurser WRI och organisationen Carbon Disclosure Project (CDP). SBTi definierar och befrämjar bästa möjliga tillämpningar för klimatmål som baserar sig på klimatvetenskapen och värderar oberoende företagens klimatmål.

* Scope 1 = direkta utsläpp, scope 2 = indirekta utsläpp från köpt energi.

 För ytterligare information kontakta:

Nokian Tyres plc 
Helene Kohlström, Marketing Manager Sverige, tel. 08-474 74 47, helene.kohlstrom@nokiantyres.com

Teppo Huovila, VP, Quality & Sustainability, tel. +358 10 401 7701