ons juli 1 01:44 2015 i kategori Företagsnyheter

Svenska bilister anser att de kan köra bra men är rädda för hur andra kör

Enkäten som Nokian Tyres har gjort visar att svenska bilister är mest oroade över farliga omkörningar, för korta avstånd till bilen framför, oväntade plötsliga manövrar som andra bilister gör och för höga hastigheter.

Av dem som svarade på enkäten anser nästan hälften att farliga omkörningar är mest farligt i trafiken. Det finns dock tydliga skillnader mellan åldersgrupper. Av bilister mellan 18-34 år tycker endast knappt fjärde att farliga omkörningar är den största riskfaktorn i trafiken, medan nästan 60 procent av bilister som är 55 år eller äldre anger det här som den största risken.

− Det är anmärkningsvärt att det finns så stor skillnad mellan yngre och äldre bilister på synsättet när det gäller farliga omkörningar. Kan det vara så att yngre bilister är mer riskbenägna än äldre bilister och inte har så lång erfarenhet av bilkörning, frågar Allan Ostrovskis, teknisk chef på Nokian Tyres. 

Samma skillnad finns även i synen på avståndet till bilen framför. Knappt var tredje bilist mellan 18-34 år är oroade över för korta säkerhetsavstånd till bilen framför, medan nästan hälften av bilisterna som är 55 år eller äldre ser det som riskabelt.

Skillnaderna mellan åldersgrupper när det gäller synen på oväntade manövrar som andra bilister gör och för hög hastighet är betydligt mindre. Knappt var fjärde bilist oavsett ålder upplever de här riskfaktorerna som farligt. 

Var femte bilist oroar sig över risken för vattenplaning, medan endast drygt var tionde bilist ser slitna sommardäck som en säkerhetsrisk. 

− Det är lite förvånande att så få oroar sig över slitna däck och vattenplaningsrisken som ändå tillhör bland de största olycksriskerna på sommaren när det regnar, säger Ostrovskis.

Bilder: www.nokiantyres.com/summerseason-nordic

Mer information:

Jon Persson, produktchef, personbilsdäck, Nokian Däck AB, tel. 08 474 74 47, jon.persson@nokiantyres.com

Allan Ostrovskis, teknisk chef, tel. 070-244 8820, Allan.Ostrovskis@nokiantyres.com

Enkäten bygger på intervjuer med drygt tusen svenska, finska och norska representativt utvalda personer efter ålder, kön och bostadsort i åldern 18+ med körkort och som är med och bestämmer över valet av nya däck. Enkätsvaren samlades som webbenkät i YouGovs-panelen under mars 2015.