tis juni 9 08:30 2020 i kategorierna Produktmeddelanden, Företagsnyheter

Tre stora risker i sommartrafiken enligt bilisterna – tips för kontroll av däcken och bilen samt tips på utflyktsmål i Sverige

De största riskerna i sommartrafiken, som bilisterna själva ser det, handlar om körbeteendet på vägarna. Förutsättningarna för en lyckad bilresa är att du som förare är utvilad, startar resan utan att stressa och att du före resan har kontrollerat bilen och däcken.

I en enkät* som Nokian Tyres har gjort frågades vilka saker som bilisterna själva upplever som största risker i sommartrafiken. Nummer ett var farliga omkörningar, följd av för kort avstånd till bilen framför och för höga hastigheter. 44 respektive 41 och 32 procent av de som svarade på enkäten tyckte att de här är de tre största riskerna i sommartrafiken.

Genom att kontrollera bilens och däckens skick före en längre sommarresa höjs säkerheten betydligt. Kör du sedan lugnt och visar hänsyn till dina medtrafikanter så finns alla förutsättningar för en lyckad resa.

– Kolla först grundläggande saker som till exempel att bilen och eventuell släp- och husvagn är besiktigade. Kontrollera att alla ljus fungerar, att det finns tillräckligt med spolarvätska samt rengör vindrutan både ut- och invändigt. Det är även klokt att göra service på bilen före en längre resa. Kom ihåg att även kontrollera däckens skick och lufttrycket. När bilen är tungt lastad, öka lufttrycket med 0,2 bar, rekommenderar Emil Sundholm, Product Manager på Nokian Tyres Sverige.

För att ytterligare öka säkerheten ger Emil Sundholm några tips för säker körning. 

  • Kontrollera mönsterdjupet på däcken och ta bort eventuella stenar ur däckspåren. Enligt lagen ska sommardäck ha ett mönsterdjup på 1,6 millimeter men våtgreppet försämras betydligt när mönsterdjupet är under 4 millimeter.
  • Kontrollera lufttrycket på däcken. På sommaren är bilen ofta tungt lastad vilket gör att lufttrycket ska vara något högre än det rekommenderade normala trycket. Rätt lufttryck minskar bränsleförbrukningen, ökar däckens livslängd och dess körsäkerhet. Om din bil har ett reservdäck så kontrollera lufttrycket även i det.
  • Kontrollera att AC:n fungerar bra och byt kupéluftfiltret om det är länge sedan det byttes senast.
  • Kontrollera oljenivån och nivån av övriga vätskor som till exempel broms-, kylar- och spolarvätska.
  • Är bilen en sommarbil eller att den har stått stilla länge bör den kontrolleras noga. Långvarigt stillastående kan försämra vissa funktioner på bilen.
  • Är batteriet gammalt så kontrollera dess skick. Varma sommardagar påfrestar batteriet på samma sätt som kalla vinterdagar.
  • Åker du iväg med en husvagn så kontrollera även vagnens skick. Om vagnen är äldre så kontrollera speciellt däcken och ljusen.
  • Lasta bilen och husvagnen på rätt sätt och se till att tunga saker är ordentligt fastsurrade.

OK med resor inom landet om du är symtomfri

Det är trevligt att göra kortare dagsutflykter med bilen i näromgivningen. Välj ett mysigt mål, ta med en picknickkorg och åk i väg. Ute i naturen kan man ströva fritt utan risk att komma för nära andra människor. Från och med den 13 juni är det även OK att göra längre resor inom landet om man inte har några covid-19-symtom, ett välkommet beslut då det troligen blir svårt att åka utomlands under sommaren.

Nokian Tyres har en webbsida ”en vacker resa” där många har lämnat tips på sina trevliga resor i Sverige. Det finns även andra webbsidor med tips på korta dagsutflykter eller lite längre bilresor.

Friluftsfrämjandet (utflyktsmål i naturen i hela Sverige) 
Upptäck Sverige (utflyktsmål i hela Sverige) 
Visit Stockholm (utflyktsmål nära Stockholm) 
Visit Skåne (utflyktsmål nära Malmö) 
Göteborg (utflyktsmål nära Göteborg)

*Enkäten gjordes av YouGov under februari-mars 2020 och cirka 1000 personer i olika åldrar svarade på frågorna.

www.nokiantyres.se

Emil Sundholm, Product Manager, tel. 08 474 74 64 
emil.sundholm@nokiantyres.com