mån november 19 08:48 2007 i kategori Företagsnyheter

Vägdamm och dubbdäck


Debatten fokuserar på att dubbdäcken orsakar de höga halterna av PM10. Men, eftersom nuvarande kunskap med befintlig teknik inte säkert kan avgöra olika källors bidrag till luftens partikelinnehåll, går det inte att hävda att det primärt är dubbdäcken som orsakar de höga PM10-halterna. Det mest sannolika är att fl era faktorer bidrar till PM10-halten; den ökade mängden sand, luftföroreningar som blåser in från andra länder, dubbdäck och dubbfria vinterdäck i kombination med sämre städning.

Minskad dubbdäcksanvändning ökar risken till ett större antal trafi kolyckor. Forskare säger att det behövs mer forskning kring trafiksäkerheten innan man tar ställning i dubbdäcksfrågan.

Läs mer i faktabroschyren.