tis maj 9 10:13 2006 i kategori Företagsnyheter

Vårstädningen i gång:


Bättre sopmaskiner effektivt sätt att lösa dammproblemetNya forskningsresultat från Finland visar överraskande att odubbade friktionsdäck skapar hälsofarliga partiklar betydligt mer än dubbdäck. Ett av de bästa sätten att minska partiklarna är att använda effektivare sopmaskiner. I Stockholm vill man istället begränsa användningen av dubbdäck som anses skapa mycket av partiklarna. Det skulle dock inte ge önskad effekt, hävdar finska forskare.

– När gatan är sandad skapar friktionsdäck en och en halv gånger mer partiklar än dubbdäck, eftersom däckens tätare lamellering fungerar som små lufthål som suger upp damm från gatan och kastar det sedan bakåt och upp i luften. Ju bredare däck desto mer damm de skapar. Att tro att luften blir bättre bara man blir av med dubbdäck är att kraftigt förenkla problemet. Endast när gatan är helt fri från sand så är det dubbdäck som skapar mer damm, säger forskningsledaren, docent Heikki Tervahattu.

Enligt honom gäller det att hitta en kompromiss där luftkvaliteten och trafiksäkerheten inte hamnar i konflikt med varandra. Forskningsprojektet fortsätter ett par år till och en av uppdragsgivarna är det finska kommunikationsministeriet.

Sanden skapar problemet

Den finska forskningen visar att den största boven till uppkomsten av de hälsoskadliga partiklarna är sanden som sprids på gatorna under vinterhalvåret för att bekämpa halkan. Däcken, både dubbdäck och odubbade däck, mal sanden mot asfalten som slits (så kallad sandpapperseffekten). Dammet som bildas innehåller både sand och asfaltpartiklar. Däcken, och speciellt dubbfria däck, kastar sedan dammet upp i luften som vi andas in.

I det finska forskningsprojektet används ett speciellt mätningsfordon som även kan mäta mycket små partiklar som däcken slungar upp i luften. På fordonet finns en dammsugare som suger in vägdamm precis bakom vänster bakhjul. Tack vare detta kan man mäta exakt hur mycket damm olika typer av däck river upp i luften. Samma teststräckor körs med både dubbade och odubbade vinterdäck samt även med sommardäck.

Effektivare sopmaskiner krävs

Effektiva sätt att minska partiklarna är att minska trafiken och hastigheterna på de värst drabbade gatorna och att städa gatorna effektivt. Dammet måste bort så fort som möjligt. Problemet är att sopmaskiner som bland annat används i Stockholm inte klarar av att ta bort de allra minsta och hälsofarligaste partiklarna.

EU:s gränsvärde för små så kallade PM10-partiklar är 50 milligram per kubikmeter under ett dygn. Gränsvärdet får överstigas högst 35 dagar om året. I Stockholm överskrids värdet mest på vissa hårt trafikerade innerstadsgator. Länsstyrelsen i Stockholms län vill begränsa användningen av dubbdäck, som man hävdar är det mest effektiva sättet att minska PM10-partiklar. Regeringen arbetar med en proposition om förändringar i miljölagstiftningen, i syfte att göra det enklare att genomföra lokala åtgärder för att minska PM10-partiklarna.

För ytterligare information kontakta:

Docent Heikki Tervahattu, tel. +358 9 386 94130, +358 50 338 4228 heikki.tervahattu@helsinki.fi