ons september 26 11:00 2018 i kategori Företagsnyheter

Viltolyckor ökar kraftigt – olycksrisken större på hösten

Nästan var nionde minut sker en viltolycka i Sverige. Under 2017 inträffade över 63 000 viltolyckor, en ökning med trettio procent sedan 2010. Hittills i år, fram till mitten av september, har 39 814 polisrapporterade olyckor inträffat. Under mörka höstmånader ökar viltolyckorna. Som förare kan du minska risken att krocka med vilt. En viktig åtgärd är att kontrollera mönsterdjupet på däcken, bra däck förkortar bromssträckan. Viktigt är också att vara uppmärksam och att anpassa hastigheten.

Viltolyckor ökar kraftigt – olycksrisken större på hösten

Kollision med en älg leder ofta till allvarliga konsekvenser. Älgar har långa ben vilket gör att älgens kropp slår sönder vindrutan och tränger in i bilen. En älg kan väga över 500 kilo och är bilens hastighet hög vid krock så kan personskadorna bli allvarliga.

Hög fart ökar olycksrisken

Generellt gäller att ju högre fart bilen har desto större blir skadorna. Både reaktionssträckan och bromssträckan ökar vid hög fart, men även kollisionshastigheten ökar och gör att både personskadorna och skadorna på bilen blir större.

– Det är på hösten bilen verkligen behöver bra sommardäck. Det regnar mycket, är mörkt och risken för viltolyckor ökar. Om en älg plötsligt dyker upp vid vägkanten gäller det att kunna minska farten snabbt. Bra sommardäck minskar bromssträckan betydligt. Sommardäcktester visar att skillnaden i bromssträckan mellan bra och dåliga däck på våt väg kan vara upp till tolv meter, mer än två billängder. Det kan vara avgörande ifall man krockar med djuret eller inte, säger Emil Sundholm, Product Manager på Nokian Tyres Sweden.

Varför viltolyckorna har ökat vet man inte riktigt, men enligt Nationella Viltolycksrådet kan en orsak vara att snöfattiga milda vintrar har gagnat viltstammarnas tillväxt.

Under förra året inträffade mest viltolyckor i Västra Götaland, Skåne, Stockholms län och Kalmar län. Störst är risken att köra på ett rådjur, nästan 46 000 olyckor med rådjur skedde 2017 när antalet 2010 var lite över 27 000. Även olyckorna med hjort och vildsvin har ökat, medan olyckorna med älg har minskat sedan 2010. Under förra året skedde 5 900 olyckor med älg när antalet 2010 var 7 200.

Sex viltolyckor i timmen

Enligt Motormännens Riksförbund är det oerhört viktigt att viltolyckorna tas på allvar och att viltstängsel sätts upp på fler vägavsnitt.

– I genomsnitt inträffar sex rapporterade viltolyckor i timmen, dygnet runt, året runt. Viltstängsel är den enskilt effektivaste åtgärden för att få ner antalet viltolyckor. Motormännens tidning Motor har låtit Trafikverket plocka fram landets mest utsatta vägavsnitt där viltolyckorna skerHälften av alla viltolyckor inträffar på mindre än fyra procent av det statliga vägnätet. När vi nu vet var de flesta olyckorna sker så borde det vara relativt enkelt att åtgärda detta, säger Carl Zeidlitz trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Så här minskar du risken för en viltolycka 

  • Anpassa hastigheten till rådande förhållanden, speciellt när en skylt varnar för vilt
  • Kör extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel
  • Vidga ditt synfält och titta inte enbart på vägen
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör samt från skymning till gryning
  • Faran för viltolyckor är störst på höst och vår

Det här gäller vid viltolycka 

  • Ring 112 och anmäl olyckan
  • Uppge olycksplatsen och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen. Märka ut platsen
  • Sätt ut varningstriangel 200-300 meter från olycksplatsen. Om möjligt flytta ut din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers
  • Skadat eller dödat djur ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten

Mer information: www.nokiantyres.se

Emil Sundholm, Product Manager, tel. 08 474 74 64 
[email protected]