FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Sekretesspolicies

Nokian Tyres Sekretesspolicy

Nokian Tyres plc (”Nokian Tyres” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter beträffande våra företagskontakter, nämligen representanter för eller kontaktpersoner hos företagskunder. Nokian Tyres är också personuppgiftsansvarig när det gäller kunder som har registrerat sig för våra tjänster eller kanske prenumererar på olika publikationer (t. ex. Nokian Tyres nyhetsbrev). 

Denna Sekretesspolicy beskriver hur Nokian Tyres i sina företagssammanhang behandlar konsumentkunders och företagskontakters (”kunder”) personuppgifter. Skydd av kunders sekretess är viktigt för oss. Nokian Tyres är förpliktigat att behandla personuppgifter transparent och i enlighet med gällande dataskyddslagar. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTINFORMATION  

Nokian Tyres plc är datauppgiftsansvarigt för våra kunders personuppgifter. Alla frågor angående våra kunders sekretess skickas till oss:  

Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
FI-37100 Nokia, FINLAND  
privacy@nokiantyres.com 

SYFTET MED BEHANDLING, KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER OCH LAGLIG GRUND 

KUNDER – FÖRETAGSKONTAKTER 

Personuppgifter inhämtas primärt i situationer då en företagskund har köpt produkter eller tjänster från Nokian Tyres eller när en företagskund har registrerat sig för våra digitala tjänster. Personuppgifter behandlas för följande syften:  

 • För att leverera produkter och tjänster till våra företagskunder.   

Personuppgifter som behandlas för detta syfte innefattar kontaktinformation, faktureringsinformation och annan information som kunder eller anställda hos en kund har tillhandahållit oss när de börjat använda våra produkter.  

 • För att upprätthålla affärsrelationer med våra företagskunder i samband med kundservice och -kommunikation, hantering av kundmöten och potentiella affärer.  

Personuppgifter som behandlas för detta syfte innefattar information relaterad till kundservice, såsom kontaktinformation, information erhållen via enkäter och feedbackformulär, information om deltagande vid event och kampanjer. Telefonsamtal till kundtjänst spelas in för att säkerställa kvaliteten på kundtjänsten.  

 • För att utveckla våra produkter och tjänster i samband med kundenkäter och omdömen och webbplatsanalyser.  

Personuppgifter som behandlas för detta syfte innefattar kontaktinformation, identifierare av terminalutrustning, webbidentifierare, data relaterat till våra kunders onlineaktiviteter och preferenser och data som kan ha betydelse. Vanligtvis aggregeras data eller anonymiseras på annat sätt för sammanställning av företagsstatistik och -rapporter samt produktutveckling. Mer information om hur vi hanterar cookies finns här.  

 • För att sälja och marknadsföra våra produkter och tjänster i form av webbreklam och postreklam. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte innefattar kontaktinformation, beteendeinformation, identifierare av terminalutrustning, webbidentifierare och säljinformation. Insamlade personuppgifter behandlas ytterligare för att skapa riktade målgrupper och erbjuda riktat innehåll. Riktat innehåll är alltid baserat på segment eller målgrupper och inte på våra kunders individuella beteende.  

 • För att tillhandahålla Nokian Tyres Dealer Services till våra företagskunder. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte innefattar kontaktinformation, identifierare av terminalutrustning, webbidentifierare och information relaterad till identifieringshantering, såsom autentiseringsinformation.  

 • För att organisera och hantera kundevent såsom branschmässor och Nokian Tyres produktlanseringar.  

Personuppgifter som behandlas för detta syfte innefattar kontaktinformation och rese- och logiinformation.  

 • Uppfylla lagstadgade åtaganden och alla andra officiella regler och föreskrifter 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte innefattar all relevant information kring ett lagstadgat krav.  

Laglig grund för hantering av våra företagskunders personuppgifter är alltid något av följande:  

 • Samtycke 

När det gäller prenumeration på nyhetsbrev samlar vi endast in personuppgifter om en kund har gett sitt samtycke till det. Kunder kan återkalla sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring genom att använda länken för att sluta prenumerera längst ned i e-postmeddelandet som de fått.  

 • Kontrakt 

Vi behandlar våra företagskunders personuppgifter på kontraktsgrund när vi tillhandahåller vår Marketing Toolbox-tjänst.  

 • Lagliga förpliktelser 

När det gäller att uppfylla våra lagliga förpliktelser är den lagliga grunden till att behandla uppgifter vår lagliga förpliktelse.  

 • Legitimt intresse 

Vi samlar in personuppgifter baserat på vårt legitima intresse i sammanhang som utveckling, försäljning, marknadsföring, leverans och tillhandahållande av våra produkter och tjänster, för att behålla affärsrelation med våra kunder och för att organisera och hantera kundevent. 

För att säkerställa att det föreligger en viktig och relevant relation mellan Nokian Tyres och en kund och för att visa att vårt legitima intresse inte orsakar något betydande intrång i våra kunders privatliv eller någon annan otillbörlig inverkan på intressen och rättigheter har vi utvärderat insamlingen med balanseringstester. Mer information om balanseringstesterna kan begäras genom att kontakta privacy@nokiantyres.com.  

SYFTET MED BEHANDLING, TYPER AV PERSONUPPGIFTER OCH LAGLIG GRUND 

KONSUMENTKUND 

Personuppgifter samlas primärt in under registrering för våra tjänster, beställning av våra publikationer, såsom nyhetsbrev, eller i samband med våra enkäter och tävlingar. Personuppgifter kan även erhållas och härstamma från användning av tjänster. Vi samlar in personuppgifter för följande syften:  

 • För att leverera nyhetsbrev och andra publikationer till mottagare som prenumererar på dessa. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar information som kontaktinformation, identifierare av terminalutrustning och beteendeinformation.   

 • För att tillhandahålla kundtjänst till våra konsumentkunder. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar information relaterad till kundtjänst såsom kontaktinformation, information lämnad via feedbackformulär eller andra uppgifter som vi erhåller i samband med kundtjänstförfrågningar. Telefonsamtal till kundtjänst spelas in för att säkerställa kvaliteten på kundtjänsten.  

 • För att marknadsföra och göra reklam för våra produkter och tjänster i form av webbreklam och postreklam.   

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, identifierare av terminalutrustning, webbidentifierare, beteendeinformation, data relaterat till våra kunders onlineaktiviteter och preferenser och data som kan ha betydelse från andra data som vi samlar in. Insamlade personuppgifter behandlas ytterligare för att skapa riktade målgrupper och erbjuda riktat innehåll. Riktat innehåll är alltid baserat på segment eller målgrupper och inte på våra konsumentkunders individuella beteende. Mer information om hur vi hanterar cookies finns här.  

 • För att erbjuda våra tjänster såsom Aramid-garanti eller Nokian Tyres nöjdhetslöfte.  

Personuppgifter som behandlas för detta syfte innefattar kontaktinformation, fordons- och däckinformation och köpinformation.  

 • För att organisera tävlingar och dragningar till våra konsumentkunder. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation och eventuell tävlingsspecifik information.  

 • För att utveckla våra produkter och tjänster baserat på våra kunders feedback, produktrecensioner och onlineaktiviteter. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, identifierare av terminalutrustning, webbidentifierare, beteendeinformation, feedback från kunder och produktrecensioner. Mer information om hur vi hanterar cookies finns här.  

 • Uppfylla lagstadgade åtaganden och alla andra officiella regler och föreskrifter 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte innefattar all relevant information angående ett fastställt lagstadgat krav.  

Laglig grund för hantering av våra konsumentkunders personuppgifter är alltid något av följande:  

 • Samtycke 

När det gäller prenumeration på nyhetsbrev samlar vi endast in personuppgifter om en kund har gett sitt samtycke till det. Kunder kan återkalla sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring genom att använda länken för att sluta prenumerera längst ned i e-postmeddelandet som de fått. 

 • Kontrakt 

Laglig grund för insamling är kontrakt när vi samlar in personuppgifter med syfte att organisera tävlingar eller dragningar eller i samband med produktgarantier när insamling är nödvändig för en kontraktsrelation och för att upprätthålla tjänstekontraktet.   

 • Lagliga förpliktelser 

När det gäller att uppfylla våra lagliga förpliktelser är den lagliga grunden till att behandla uppgifter vår lagliga förpliktelse.  

 • Legitimt intresse 

Vi samlar in personuppgifter baserat på vårt legitima intresse för att utveckla våra produkter och tjänster, för att tillhandahålla kundtjänst och för att marknadsföra och göra reklam för våra produkter och tjänster.  

För att visa att vårt legitima intresse inte orsakar något betydande intrång i våra kunders privatliv eller någon annan otillbörlig inverkan på intressen och rättigheter har vi utvärderat insamlingen med balanseringstester. Mer information om balanseringstesterna kan begäras genom att kontakta privacy@nokiantyres.com.  

FLYTTNING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER 

Flyttning av personuppgifter  

Som ett globalt företag använder Nokian Tyres underleverantörer och tjänsteleverantörer för att driva vårt företag effektivt. Exempelvis använder vi underleverantörer för att sköta kampanjer och direktmarknadsföring eller tjänsteleverantörer för betalnings- och fakturahantering.  

Insamling av personuppgifter avseende våra underleverantörer är alltid bemyndigad av Nokian Tyres och den andra parten kommer bara att agera på uppdrag av oss som personuppgiftsansvarig. Sådan behandling är alltid skyddad med kontrakt för att försäkra att våra tjänsteleverantörer och partners behandlar våra konsumentkunders personuppgifter i enlighet med lagar och god tillämpning av databehandling.  

Om någon av våra underleverantörer eller tjänsteleverantörer är baserade utanför Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) försäkrar vi adekvat skyddsnivå för våra kunders personuppgifter genom att använda standardmässiga kontraktsmodellklausuler som är godkända av Europeiska kommissionen.  

När våra underleverantörer eller tjänsteleverantörer är baserade i Förenta Staterna garanterar vi att tjänsteleverantören vi använder håller adekvat dataskyddsnivå enligt kontrakt eller förlitar oss på Privacy Shield-avtalet mellan EU och Förenta Staterna.  

Utlämnande av personuppgifter  

Vi lämnar endast ut personuppgifter som är absolut nödvändiga för att efterleva lagenliga krav. Exempelvis när vi hjälper till vid undersökningar av olyckor kan vi behöva lämna ut relevant information för att hjälpa de undersökande myndigheterna.  

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till andra företag inom Nokian Tyres Group. Detta sker vanligtvis för kundtjänständamål, hantering av kundrelationer och marknadsföring.  

Om vi säljer, gör sammanslagningar eller på annat sätt omorganiserar våra affärsverksamheter eller -tillgångar behöver vi lämna ut personuppgifter till köpare eller potentiella säljare eller köpare av sådana företag eller tillgångar i enlighet med gällande lagar. I sådana fall behandlar vi personuppgifter baserat på vårt legitima intresse för att säkerställa vår företagskontinuitet. Om en kund invänder mot sådan behandling kan köparen av vårt företag inte tillhandahålla tjänster längre.  

SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER  

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för personuppgifter när det gäller förlust, missbruk eller annan liknande olaglig åtkomst. Sådana metoder innefattar användande av brandväggar, krypteringstekniker och säkra serverlokaler. Åtkomst till personuppgifter utgår från en ”need-to-know basis” och kontrolleras av systemåtkomsträttigheter och genom beviljande och reglering av åtkomsträttigheter.  

I händelse av missbruk av personuppgifter kommer vi att meddela lokala tillsynsmyndigheter och de personer vars personuppgifter kan ha blivit felaktigt hanterade, i enlighet med gällande lagstiftning.  

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER  

Som ansvarsfullt företag vill vi vara öppna och transparenta i behandlingen av våra kunders personuppgifter. Det betyder att vi ger våra kunder möjlighet att kontrollera behandlingen av personuppgifterna.  

Åtkomsträttighet. Kunder har rätt att få en bekräftelse på att vi behandlar deras personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar samt få en kopia av deras personuppgifter.  

Rättighet till rättelse. Om personuppgifterna för våra kunder är inkorrekta och inte kompletta har kunderna rätt att begära rättelse eller komplettering av sina uppgifter.  

Rättighet att begränsa behandling. Kunder har rättighet att begära begränsning genom att bestrida riktigheten i sina personuppgifter. I en sådan situation begränsas behandlingen under den tid det tar att verifiera riktigheten i personuppgifterna.  

Rättighet att invända. Kunder har rättighet att invända mot behandling av deras personuppgifter. Våra kunder har när som helst rättighet att invända mot behandling av deras personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.  

Rättighet att bli bortglömd. Kunder har rättighet att begära att deras personuppgifter raderas. I vissa fall kan det fortfarande finnas ett övergripande syfte för att behandla och behålla personuppgifter, t. ex. för att fullfölja lagliga krav eller för garantiändamål.  

Rättighet att flytta uppgifter. Kunder har rätt att begära ut sina personuppgifter i maskinläsbart format i situationer där vi behandlar personuppgifter baserat på kontrakt eller samtycke. Detta gäller endast för personuppgifter kunderna har tillhandahållit.  

Rättighet att dra tillbaka samtycke. Kunder har rättighet att dra tillbaka sitt samtycke närsomhelst. Kunder kan återkalla sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring genom att använda länken för att sluta prenumerera längst ned i e-postmeddelandet som de fått.  

Om kunder anser att behandling av personuppgifter kränker deras rättigheter kan de kontakta tillsynsmyndigheten och lämna in ett klagomål på vår behandling av personuppgifter.  

Alla frågor och förfrågningar kring ovan nämnda rättigheter kan skickas via e-post till privacy@nokiantyres.com.  

LAGRINGSPERIODER  

Personuppgifter lagras så länge det behövs för det syfte de samlades in eller tills vi mottar en förfrågan om radering – såvida vi inte har lagliga krav att behålla dem längre. Lagringsperioden för personuppgifter bestäms av följande kriterier:  

 • Om en kund har ett Dealer Services-konto hos oss lagrar vi personuppgifter så länge kontot är aktivt eller så länge det behövs för att tillhandahålla tjänster till kunderna.  
 • För garantier och andra produktrelaterade program måste vi lagra personuppgifter under tiden garantin eller programmet är giltigt i varje specifikt fall och åtminstone till alla eventuella anspråk gentemot Nokian Tyres har löpt ut. 
 • I syfte att organisera tävlingar och dragningar kommer personuppgifter att lagras tills tävlingen är över och alla därpå följande åtgärder har utförts. Mer information om lagringsperioder tillhandahålls alltid i tävlingsvillkoren. 
 • När en kund prenumererar på att få elektronisk direktmarknadsföring behandlar vi personuppgifter för dessa syften så länge prenumerationen pågår. Om en kund drar tillbaka till samtycke slutar vi behandla dessa personuppgifter och raderar dem om det inte finns något giltigt skäl för behandling. 

Alla frågor kring lagringsperioder för kunders personuppgifter kan skickas via e-post till privacy@nokiantyres.com.  

UPPDATERINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY 

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och denna sekretesspolicy är föremål för ändringar. Ändringar kan också bero på ändrad lagstiftning. Vi rekommenderar våra kunder att återkomma till denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för att hålla koll på eventuella ändringar. 

Vianor Sekretesspolicy

Vianor AB (”Vianor” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som rör våra konsumentkunder och konsumenter som har registrerat sig för våra tjänster. Vianor är också personuppgiftsansvarig för personuppgifter som rör våra företagskontakter, nämligen representanter eller kontaktpersoner för företagskunder. 

Denna Sekretesspolicy beskriver hur Vianor i sina företagssammanhang behandlar kunders och företagskontakters (”kunder”) personuppgifter. Skydd av kunders sekretess är viktigt för oss. Vianor är förpliktigat att behandla personuppgifter transparent och i enlighet med gällande dataskyddslagar.  

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTINFORMATION  

Vianor AB är datauppgiftsansvarig för våra kunders personuppgifter. Alla frågor angående sekretess kan skickas till oss:  

Vianor AB  
c/o Nokian Tyres plc 
Privacy  
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, Finland 
privacy@vianor.com 

SYFTET MED BEHANDLING, TYPER AV PERSONUPPGIFTER OCH LAGLIG GRUND 

KONSUMENTKUND 

Personuppgifter samlas primärt in i samband med att vi levererar våra produkter och tjänster, när kunder registrerar sig för våra digitala tjänster, börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev eller deltar i våra enkäter och tävlingar. Personuppgifter kan även erhållas och härstamma från användning av onlinetjänster. Vi samlar in personuppgifter för följande syften:  

 • För att sälja och leverera våra tjänster så som däckhotells bil- och däcktjänster. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, information relaterad till tjänster, orderinformation, fordons- och däckinformation, myVianor-kontoinformation och webbidentifierare.   

 • För att sälja och leverera våra produkter till kunder via onlineshop. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, information relaterad till tjänster, orderinformation, fordons- och däckinformation, myVianor-kontoinformation och webbidentifierare.  

 • För att marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, identifierare av terminalutrustning, webbidentifierare, beteendeinformation och andra uppgifter som har betydelse för eller härstammar från andra uppgifter vi samlar in. Insamlade personuppgifter behandlas ytterligare för att skapa riktade målgrupper och erbjuda riktat innehåll. Riktat innehåll är alltid baserat på segment eller målgrupper och inte på våra kunders individuella beteende. Mer information om hur vi hanterar cookies finns tillgänglig på vår hemsida.   

 • För att organisera dragningar och tävlingar  

Kunders kontaktinformation behandlas för detta syfte.  

 • Att tillhandahålla kundtjänst såsom kundkommunikation och hantera kundfeedback och klagomål 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, fordons- och däckinformation, orderinformation, information relaterad till tjänster, kundfeedback och klagomålsrelaterad information. Telefonsamtal till kundtjänst spelas in för att säkerställa kvaliteten på kundtjänsten.  

 • För att utveckla våra produkter och tjänster baserat på våra kunders feedback, produktrecensioner och onlineaktiviteter. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, fordons- och däckinformation, kundfeedback, kundkommunikation, webbidentifierare, information om terminalutrustning, beteendeinformation och andra uppgifter som kan ha betydelse. Vanligtvis aggregeras data eller anonymiseras på annat sätt för sammanställning av företagsstatistik och -rapporter samt produktutveckling. Mer information om hur vi hanterar cookies finns tillgänglig på vår hemsida.  

 • För att tillhandahålla och hantera myVianor-tjänster 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation och myVianor-tjänsterelaterad information.  

 • Att fullfölja lagstadgade åtaganden och alla andra officiella regler och regelverk 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar all relevant information kring ett lagstadgat krav.  

Laglig grund för hantering av våra konsumentkunders personuppgifter är alltid något av följande:  

 • Samtycke 

När det gäller prenumeration på nyhetsbrev samlar vi endast in personuppgifter om en kund har gett sitt samtycke till det. Kunder kan återkalla sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring genom att använda länken för att sluta prenumerera längst ned i e-postmeddelandet som de fått. Laglig grund för behandling av våra kunders personuppgifter är samtycke även när de behandlas i syfte att organisera dragningar och tävlingar.  

 • Kontrakt 

Vi behandlar våra konsumentkunders personuppgifter enligt kontrakt när vi behandlar dem med syfte att sälja och leverera våra tjänster och produkter.  

 • Lagliga förpliktelser 

När det gäller att uppfylla våra lagliga förpliktelser är den lagliga grunden till att behandla uppgifter vår lagliga förpliktelse.  

 • Legitimt intresse 

Laglig grund för behandling av våra kunders personuppgifter är vårt legitima intresse för att utveckla våra produkter, för att tillhandahålla kundtjänst och för att marknadsföra våra produkter och tjänster.  

För att säkerställa att det föreligger en viktig och relevant relation mellan Vianor och en kund och för att visa att vårt legitima intresse inte orsakar något betydande intrång i våra kunders privatliv eller någon annan otillbörlig inverkan på intressen och rättigheter har vi utvärderat insamlingen med balanseringstester. Mer information om balanseringstesterna kan begäras genom att kontakta privacy@vianor.com.  

SYFTET MED BEHANDLING, KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER OCH LAGLIG GRUND 

KUNDER – FÖRETAGSKONTAKTER  

Personuppgifter inhämtas primärt i situationer när en företagskund har köpt produkter eller tjänster från Vianor eller när en företagskund har registrerat sig för våra digitala tjänster. Personuppgifter behandlas för följande syften  

 • För att sälja och leverera våra tjänster 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, information relaterad till tjänster, fordons- och däckinformation, orderinformation, webbidentifierare och eVianor-kontorelaterad information.  

 • För att sälja och leverera våra produkter 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, orderinformation och eVianor-kontoinformation.  

 • För att marknadsföra våra produkter och tjänster till våra företagskunder. 

Kunders kontaktinformation behandlas för detta syfte.  

 • För att organisera och hantera kundevent och branschmässor 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, reseinformation och kostinformation.  

 • Att tillhandahålla kundtjänst såsom kundkommunikation och hantera kundfeedback och klagomål 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, tjänsteinformation, fordons- och däckinformation och orderinformation. Telefonsamtal till kundtjänst spelas in för att säkerställa kvaliteten på kundtjänsten.  

 • För att utveckla våra produkter och tjänster baserat på våra kunders feedback, produktrecensioner och onlineaktiviteter. 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation, fordons- och däckinformation, kundfeedback, produktrecensioner, webbidentifierare, beteendeinformation och andra uppgifter som kan ha betydelse. Vanligtvis aggregeras data eller anonymiseras på annat sätt för sammanställning av företagsstatistik och -rapporter samt produktutveckling. Mer information om hur vi hanterar cookies finns tillgänglig på vår hemsida.  

 • För att hantera Vianor partnerprogram 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar kontaktinformation och partnerskapsrelaterad information.  

 • Att fullfölja lagstadgade åtaganden och alla andra officiella regler och regelverk 

Personuppgifter som behandlas för detta syfte inkluderar all relevant information kring ett lagstadgat krav.  

Laglig grund för hantering av våra företagskunders personuppgifter är alltid något av följande:  

 • Samtycke 

När det gäller prenumeration på nyhetsbrev samlar vi endast in personuppgifter om en kund har gett sitt samtycke till det. Kunder kan återkalla sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring genom att använda länken för att sluta prenumerera längst ned i e-postmeddelandet som de fått.  

 • Lagliga förpliktelser 

När det gäller att uppfylla våra lagliga förpliktelser är den lagliga grunden till att behandla uppgifter vår lagliga förpliktelse.  

 • Legitimt intresse 

Laglig grund för behandling av våra företagskunders personuppgifter är vårt legitima intresse för att tillhandahålla och utveckla våra produkter, för att tillhandahålla kundtjänst, att leverera, sälja och marknadsföra våra produkter och tjänster och för att organisera och hantera kundevent och branschmässor.  

För att säkerställa att det föreligger en viktig och relevant relation mellan Vianor och en kund och för att visa att vårt legitima intresse inte orsakar något betydande intrång i våra kunders privatliv eller någon annan otillbörlig inverkan på intressen och rättigheter har vi utvärderat insamlingen med balanseringstester. Mer information om balanseringstesterna kan begäras genom att kontakta privacy@vianor.com. 

FLYTTNING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER  

Flyttning av personuppgifter 

Vianor använder underleverantörer och tjänsteleverantörer för att driva vårt företag effektivt. Exempelvis använder vi underleverantörer för att sköta kampanjer och direktmarknadsföring eller tjänsteleverantörer för betalnings- och fakturahantering.  

Behandlingen av personuppgifter avseende våra underleverantörer är alltid bemyndigad av oss och den andra parten kommer bara att agera på uppdrag av oss som personuppgiftsansvarig. Sådan behandling är skyddad med kontrakt för att försäkra att våra tjänsteleverantörer och partners behandlar våra konsumentkunders personuppgifter i enlighet med lagar och god tillämpning av databehandling.  

Om någon av våra underleverantörer eller tjänsteleverantörer är baserade utanför Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) försäkrar vi adekvat skyddsnivå för våra kunders personuppgifter genom att använda standardmässiga kontraktsmodellklausuler som är godkända av Europeiska kommissionen.  

När våra underleverantörer eller tjänsteleverantörer är baserade i Förenta Staterna garanterar vi att tjänsteleverantören vi använder håller adekvat dataskyddsnivå enligt kontrakt eller förlitar oss på Privacy Shield-avtalet mellan EU och Förenta Staterna.  

Utlämnande av personuppgifter  

Vi lämnar endast ut personuppgifter om det är absolut nödvändiga för att foga sig med lagenliga krav. T. ex. vid fordonsinspektion kan vi behöva lämna ut relevant information till tillsynsmyndigheter.   

Personuppgifter lämnas ut när våra tjänster tillhandhålls i samarbete med våra partners så som i samarbete med ett biluthyrningsföretag.  

Vianor är en del av Nokian Tyres Group och vi kan ibland lämna ut personuppgifter till andra företag inom Nokian Tyres Group. Detta sker vanligtvis för kundtjänständamål, hantering av kundrelationer och marknadsföring.  

Om vi säljer, går samman med eller på annat sätt omorganiserar våra affärsverksamheter eller -tillgångar behöver vi lämna ut våra kunders personuppgifter till en köpare eller en eventuell säljare eller köpare av sådant företag eller tillgång i enlighet med gällande lagar. I sådana fall behandlar vi personuppgifter baserat på vårt legitima intresse för att säkerställa vår företagskontinuitet. Om en kund invänder mot sådan behandling kan köparen av vårt företag inte tillhandahålla tjänster längre.  

SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER 

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för personuppgifter när det gäller förlust, missbruk eller annan liknande olaglig åtkomst. Sådana metoder innefattar användande av brandväggar, krypteringstekniker och säkra serverlokaler. Åtkomst till personuppgifter utgår från en ”need-to-know basis” och kontrolleras av systemåtkomsträttigheter och genom beviljande och reglering av åtkomsträttigheter.  

I händelse av missbruk av personuppgifter kommer vi att meddela lokala tillsynsmyndigheter och de personer vars personuppgifter kan ha blivit felaktigt hanterade, i enlighet med gällande lagstiftning. 

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER  

Som ansvarsfullt företag vill vi vara öppna och transparenta i behandlingen av våra kunders personuppgifter. Det betyder att vi ger våra kunder möjlighet att kontrollera behandlingen av personuppgifterna.  

Åtkomsträttighet. Kunder har rätt att få en bekräftelse på att vi behandlar deras personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar samt få en kopia av deras personuppgifter.  

Rättighet till rättelse. Om personuppgifterna för våra kunder är inkorrekta och inte kompletta har kunderna rätt att begära rättelse eller komplettering av sina uppgifter.  

Rättighet att begränsa behandling. Kunder har rättighet att begära begränsning genom att bestrida riktigheten i sina personuppgifter. I en sådan situation begränsas behandlingen under den tid det tar att verifiera riktigheten i personuppgifterna.  

Rättighet att invända. Kunder har rättighet att invända mot behandling av deras personuppgifter. Våra kunder har när som helst rättighet att invända mot behandling av deras personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.  

Rättighet att bli bortglömd. Kunder har rättighet att begära att deras personuppgifter raderas. I vissa fall kan det fortfarande finnas ett övergripande syfte för att behandla och behålla personuppgifter, t. ex. för att fullfölja lagliga krav eller för garantiändamål.  

Rättighet att flytta uppgifter. Kunder har rätt att begära ut sina personuppgifter i maskinläsbart format i situationer där vi behandlar personuppgifter baserat på kontrakt eller samtycke. Detta gäller endast för personuppgifter kunderna har tillhandahållit.  

Rättighet att dra tillbaka samtycke. Kunder har rättighet att dra tillbaka sitt samtycke närsomhelst. Kunder kan återkalla sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring genom att använda länken för att sluta prenumerera längst ned i e-postmeddelandet som de fått.  

Alla frågor eller förfrågningar kring ovan nämnda rättigheter kan skickas via e-post till privacy@vianor.com. 

Om kunder anser att behandling av personuppgifter kränker deras rättigheter kan kunden kontakta tillsynsmyndigheten och lämna in en klagan på vår behandling av personuppgifter. 

LAGRINGSPERIODER  

Personuppgifter lagras så länge det behövs för det syfte de samlades in eller tills vi mottar en förfrågan om radering – såvida vi inte har lagliga krav att behålla dem längre. Lagringsperioden för personuppgifter bestäms av följande kriterier:  

 • Om en kund har ett konto hos oss lagrar vi personuppgifter så länge kontot är aktivt eller så länge det behövs för att tillhandahålla tjänster till kunder eller så länge som vi är skyldiga enligt lag.  
 • I syfte att organisera tävlingar och dragningar kommer personuppgifter att lagras tills tävlingen är över och alla därpå följande åtgärder har utförts. Mer information om lagringsperioder tillhandahålls i tävlingsvillkoren. 
 • När en kund prenumererar på att få marknadsföringskommunikation behandlar vi personuppgifter för dessa syften så länge som prenumerationen pågår. Om en kund drar tillbaka till samtycke slutar vi att behandla deras personuppgifter omedelbart. 

Alla frågor angående lagringstider för kunders personuppgifter kan skickas via e-post till privacy@vianor.com 

UPPDATERINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY 

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och denna sekretesspolicy är föremål för ändringar. Ändringar kan också bero på ändrad lagstiftning. Vi rekommenderar våra kunder att återkomma till denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för att hålla koll på eventuella ändringar.