Säkerhetsavstånd syftar på ett tillräckligt avstånd till det framför körande fordonet och är grunden för säker och smidig trafik. Ett lagom säkerhetsavstånd ger dig tillräckligt med tid att reagera på oväntade situationer och stanna säkert. Vet du vad den rätta längden på säkerhetsavståndet är i olika förhållanden och på olika vägar?  

Vad är rätt säkerhetsavstånd?

Det finns ingen lagstadgad längd för säkerhetsavståndet i trafiken, utan det konstateras generellt att fordonets hastighet och avstånd till en annan vägtrafikant bör anpassas till den nivå som krävs för trafiksäkerheten. Vid val av lämpligt säkerhetsavstånd bör följande faktorer beaktas: 

  • vägens skick 
  • väderförhållanden 
  • väglag 
  • sikt 
  • fordonets last 
  • typ av last 

Dessutom måste inverkan av eventuella andra förhållanden beaktas. Dessa inkluderar till exempel förändringar i väderförhållandena.  

turvaväli

Säkerhetsavstånd i tätort

I tätorter är bromssträckorna för fordon betydligt kortare än på landsvägar. Trots det är risken för olyckor och oväntade situationer i tätorter hög. 
 
På grund av ett högre trafikflöde är det vanligtvis inte realistiskt att hålla lika långt säkerhetsavstånd i tätorter som på landsvägar. En tumregel när du kör i tätort är att ha minst hälften av din hastighet i meter som säkerhetsavstånd. Om du kör 50 km/h bör säkerhetsavståndet vara minst 25 meter. 
 
Detta gäller endast under goda väderförhållanden och god sikt. Om förhållandena försämras på något sätt, öka säkerhetsavståndet och anpassa din hastighet efter rådande förhållanden. 

Säkerhetsavstånd på landsväg

När du kör på landsvägar är hastigheterna högre än i tätorter. Detta innebär längre bromssträckor och kortare tid att reagera på oväntade situationer. Därför är det viktigt att öka säkerhetsavståndet när hastigheten ökar. 
 
En tumregel för landsvägshastigheter är att ha ett säkerhetsavstånd som är minst lika långt som hastigheten i meter. Om du kör 100 km/h på en landsväg bör säkerhetsavståndet vara minst 100 meter. 

Säkerhetsavstånd i sekunder

Säkerhetsavståndet kan också mätas i sekunder med hjälp av en fast punkt. Vid landsvägshastigheter är ett bra säkerhetsavstånd ungefär fyra sekunder. 
 
Att mäta säkerhetsavståndet i sekunder är enkelt. Observera när det framför dig körande fordonet passerar en fast punkt vid vägkanten, och räkna sedan hur många sekunder det tar tills du själv når samma punkt.  

Hitta återförsäljare