UTVIDGAD DÄCKGARANTI FÖR REGISTRERADE ANVÄNDARE AV MOBILAPPEN INTUITU

Eventuella råvaru- och tillverkningsfel på däck tillverkade av eller för Nokian Heavy Tyres Ltd (”Däck”) omfattas av Nokian Heavy Tyres begränsade garanti.

Kunder som har registrerat sig i INTUITU-mobilAppen (”App”) har rätt till ett års (1) förlängning av däckgarantin som tillhandahålls av Nokian Heavy Tyres begränsade garanti, enligt enligt häri angivna villkor (”Garantiförlängning”).

Denna Garantiförlängning gäller endast för däck som köps från Nokian Heavy Tyres auktoriserade återförsäljare* i följande land: Finland, Frankrike, Spanien, Australien.

Denna Garantiförlängning gäller inte INTUITUs Begränsade Sensorgaranti. Denna Garantiförlängning är inte tillgänglig för och omfattar inte däck för lastbilar, bussar och personbilar.

I enlighet med denna Garantiförlängning gäller ansvaret som tillhandahålls av Nokian Heavy Tyres Begränsade Garanti i fyra (4) år från Däckets inköpsdatum eller i sex (6) år från Däckets tillverkning, beroende på vilket som infaller tidigast.

Garantiförlängningen gäller under följande villkor:

  • kunden har framgångsrikt registrerat sig i mobilappen INTUITU och har registrerat sina däck i Appen inom en (1) månad från däckens inköpsdatum
  • kunden upprätthåller uppdaterad information om Användare, maskin- och däckposition i Appen eller kunden kan visa att kunden har gjort rimliga ansträngningar för att upprätthålla data i Appen med hjälp av INTUITU support ( support @ nokiantyres.com).

För att Garantiförlängningen ska vara giltig måste kunden uppvisa ett kvitto på däckköpet eller annat tillförlitligt inköpsverifikat.

Denna Garantiförlängning överförs till en ny ägare av Däck förutsatt att ägarbytet meddelas Nokian Heavy Tyres via Appen eller till adressen [email protected] och den nya ägaren registrerar sig i INTUITU-Appen inom en (1) månad efter överlåtelse av äganderätten.

Såvitt inte annat anges i denna Garantiförlängning gäller villkoren för Nokian Heavy Tyres Begränsade Garanti i alla avseenden för Däcken.

På garantiförlängningen tillämpas Finlands lag och den tolkas enligt Finlands lagar. Garantiförlängningen begränsar inte kundens rättigheter enligt obligatorisk lokal lagstiftning.

* En auktoriserad återförsäljare är en återförsäljare som ingått ett avtalsförhållande med ett Nokian Tyres-koncernbolag om försäljning av Nokian Heavy Tyres-produkter.