tis april 24 02:33 2018 i kategorierna Produktmeddelanden, Företagsnyheter


Mer säkerhet och trygghet

Håll koll på dina däck och få ut fler mil

Slitna däck har upp till tre gånger längre bromssträcka än nya däck på våt asfalt. Tester visar att slitna däck även börjar vattenplana i betydligt lägre hastighet. För att optimera säkerheten gäller det att regelbundet kontrollera lufttrycket och däckens skick. Sommardäck ska ha ett mönsterdjup på minst fyra millimeter och de bör inte vara äldre än tio år.

Mer säkerhet och trygghet: Håll koll på dina däck och få ut fler mil

Tester som Nokian Tyres har gjort visar att med slitna däck i en kurva (mönsterdjupet under 1,6 millimeter och cirka 5 millimeter vatten på vägen) börjar bilen vattenplana vid en hastighet på 76 km/h. Med nya däck börjar vattenplaningen vid 96 km/h. 

– Slitna däck är en av de största säkerhetsriskerna i trafiken på sommaren. På våt asfalt kollapsar greppet för slitna däck, vilket är en stor säkerhetsrisk speciellt vid extrema situationer, säger Emil Sundholm, Product Manager på Nokian Tyres.

Däck med farliga våtegenskaper kan fortfarande vara helt lagliga att köra med. Enligt lagen ska sommardäck ha ett mönsterdjup på minst 1,6 millimeter, men så slitna däck ger inte mycket våtgrepp. Nokian Tyres rekommenderar att mönsterdjupet ska vara minst fyra millimeter.

– Utöver mönsterdjupet bör bilföraren regelbundet kontrollera att däcken inte har skärskador. Även lufttrycket bör kontrolleras var tredje vecka. Däcken ska inte heller vara äldre än maximalt tio år. Tillverkningsåret visas på däcksidan, förklarar Emil Sundholm.

Maximera livslängden

Kontrollera också regelbundet att däcken inte slits ojämnt. Det kan vara tecken på felaktigt lufttryck, fel hjulinställning eller slitna stötdämpare. Lufttrycket är enkelt att kontrollera, men svenskarna är dåliga på att göra det. Däckrazziorna, med bland annat Polisen och NTF inblandade, visar att drygt sju av tio tillfrågade bilister inte hade mätt lufttrycket den senaste månaden, eller visste inte när det gjordes senast.

Drivdäcken slits upp till två gånger mer än de frirullande däcken. Därför bör däcken skiftas med jämna mellanrum.

– Det lönar sig att byta framdäcken bak och tvärtom efter cirka 800 mils körning eller när skillnaden i mönsterdjupet är över två millimeter mellan fram- och bakdäcken. Genom att regelbundet skifta däcken kan de användas längre. Däckslitaget påverkas även mycket av ditt körsätt. Häftiga accelerationer och inbromsningar sliter däck betydligt mer än ett lugnt körsätt, påminner Emil Sundholm.

Håll koll på dina sommardäck 

  • Kontrollera mönsterdjupet. Däcken ska ha ett mönsterdjup på minst fyra millimeter. Därefter ökar risken för vattenplaning. På Nokian Tyres sommardäck finns en slitagevarnare som med tydliga siffror visar det återstående mönsterdjupet. 
  • Kontrollera däcksidorna och slitbanan. Kontrollera regelbundet att det inte finns skärskador eller onormala utbuktningar på däcksidorna och på slitbanan. De kan påverka däckets hållbarhet. 
  • Kontrollera huvudspåren. Större stenar i huvudspåren kan tryckas in i däcket och skada däcket. Stenar kan tas bort med hjälp av en skruvmejsel. 
  • Kontrollera slitaget. Ojämnt slitage eller onormalt snabbt slitage kan betyda fel på hjulinställningen. Ojämnt slitage försämrar körsäkerheten och försämrar även körkomforten. Hjulinställningen ska göras hos en däck- eller bilverkstad. 
  • Skifta däck regelbundet. Skifta däcken efter cirka 800 mils körning eller när skillnaden i mönsterdjupet mellan fram- och bakdäck är större än två millimeter. Drivdäck slits snabbare än frirullande däck. 
  • Kontrollera hur gamla däcken är. Däcken ska inte vara äldre än tio år gamla. Däckets tillverkningsår och -vecka anges på däcksidan. De två första siffrorna visar tillverkningsveckan och de två andra tillverkningsåret. Exempelvis sifferserien 1617 betyder att däcket tillverkades vecka 16 år 2017. 
  • Kontrollera lufttrycket var tredje vecka. Rätt lufttryck ger goda köregenskaper och förkortar bromssträckan. För lågt lufttryck blir kännbart även i plånboken då däckslitaget och bränsleförbrukningen ökar.

Mer information: www.nokiantyres.se

Emil Sundholm, Product Manager, tel. 08 474 74 64
[email protected]