Högre lufttryck i vinterdäck

Temperaturen har en betydande påverkan på lufttrycket i däck. För sommardäck rekommenderar vi att du har det lufttryck som rekommenderas av biltillverkaren och för vinterdäck är det bra att ha 0,2 bar mer än i sommardäcken. I ett varmt garage kan det vara upp till 30 ˚C varmare än ute på vintern. Om lufttrycket kontrolleras inomhus kommer lufttrycket vara lägre när däcken utsätts för utetemperaturen. Temperaturer förändrar lufttrycket i personbilsdäck med ca. 10 kPa (0,1 bar) / 10 ˚C. Lufttrycket bör därför inte heller mätas omedelbart efter körning, eftersom däcken värms upp under körning.

Exempel: 

Temperaturen inomhus är +20 ˚C och det är -10˚ C ute, när lufttrycket justeras i inomhustemperatur måste däcken ha 30 kPa (0,3 bar) mer tryck än det rekommenderade trycket, så att lufttrycket är på korrekt nivå utomhus.

Rätt lufttryck ger säkrare körning

Förutom korrekt lufttryck bör föraren se till att däcken är monterade med rätt rotationsriktning. Du hittar rotationsriktningen tryckt på däckets sida.

För att förlänga däckens livslängd rekommenderas det att man skiftar fram- och bakdäcken efter ca. 5 000 till 10 000 km körning. Däcken slits då ut jämnt och skillnaderna i slitaget mellan däcken minskar.

Dubbdäck bör köras in när de är nya. Under de första 500 kilometerna av körning ska kraftiga accelerationer och inbromsningar undvikas. Att skonsamt köra in däcken förbättrar dubbarnas hållbarhet: de sitter kvar på sin plats och stannar på däcken längre.

Kontrollera lufttrycket på kalla däck

Att kontrollera lufttrycket  är en viktig del av underhållet av ditt fordon och dina däck och är något som garanterar hög körsäkerhet i trafiken. Många kontrollerar däremot bara lufttrycket  vid däckbytet inför varje säsong. Du bör dock kontrollera lufttrycket regelbundet under hela året, helst en gång i månaden. Genom att regelbundet kontrollera dina däck kan du förebygga de problem som uppstår av att köra med fel lufttryck, som till exempel snabbare slitage.

Du kan kontrollera lufttrycket i däcken själv genom att köpa en tryckmätare som du kan hitta online eller i de flesta bilaffärer. Lufttrycksmätare för bildäck finns även på bensinstationer, vilket gör det enkelt att kontrollera lufttrycket varje gång du tankar bilen.

Hur du använder en lufttrycksmätare:

  1. Kontrollera alltid lufttrycket på kalla däck. Om kontroller görs efter en längre körning är däcken för varma
  2. Ta bort locket på däckventilen och placera mätaren på ventilöppningen.
  3. Tryck på mätaren tills du hör luft släppas ut från däcket.
  4. Kontrollera lufttrycket  på varje däck. Om lufttrycket i något av däcken avviker från rekommendationen, bör du justera trycket.

Så ökar du själv lufttrycket i däcken

Om du upptäcker att däckens lufttryck är för låga kan du enkelt åtgärda detta själv. Hos din bensinstation kan du hitta en pumpstation som kan användas för att anpassa lufttrycket i däcken.

  1. Kontrollera först vilket lufttryck som biltillverkaren rekommenderar för din bil. Du hittar denna information i bilens instruktionsbok, på förarsidans dörr eller under tankluckan.
  2. När du vet rätt lufttryck, öppna ventilkåpan på däcket. Placera pumpens munstycke på ventilen och tillsätt luft enligt apparatens mätare. Om det är för mycket luft i däcket, släpp ut luft tills lufttrycket är på rätt nivå.
  3. Skruva på ventilkåpan igen och upprepa samma sak för varje däck.
  4. När du justerar lufttrycket i dina däck bör du också kontrollera lufttrycket i reservdäcket. Det är alltid bra att ha lite högre lufttryck i reservdäcket, eftersom lufttrycket kommer att minska med tiden, även om däcket inte används. Om bilen har ett mindre reservdäck som är avsett för tillfällig körning kan dess korrekta lufttryck vara betydligt högre än bilens övriga däck. Du hittar information om korrekt lufttryck i reservdäcket i fordonets manual.

Vad är TPMS?

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) är något som ofta nämns när man pratar om lufttryck i bildäck. Systemets uppgift är att övervaka lufttrycket  i bilens däck, förbättra säkerheten och minska utsläppen från bilkörning. Idag är TPMS-systemet obligatoriskt i alla nya personbilar på marknaden. TPMS varnar föraren om lufttrycket är för lågt genom att en lampa tänds i bilen som talar om för föraren att stanna bilen för att kontrollera lufttrycket. TPMS-systemet kan vara antingen aktivt eller passivt, beroende på om varje däck har en separat lufttryckssensor eller om det avläsningen baseras på det som bilens ABS-system uppmäter.

HITTA DÄCK SOM PASSAR DIN BIL