ons maj 10 09:00 2006 i kategori Företagsnyheter

Nokian Tyres delårsrapport januari – mars 2006- Koncernens omsättning ökade med 15,4 procent till 149,4 miljoner euro (1,39 miljarder SEK), januari – mars 2005: 129,4 miljoner euro (1,20 miljarder SEK)
- Rörelseresultatet uppgick till 13,4 miljoner euro (125 miljoner SEK), januari - mars 2005: 14,6 miljoner euro (136 miljoner SEK)
- Resultatet före skatt uppgick till 10,1 miljoner euro (94 miljoner SEK), januari- mars 2005: 13,7 miljoner euro (127,6 miljoner SEK)
- Nettoresultatet uppgick till 7,0 miljoner euro (65,2 miljoner SEK), januari - mars 2005: 9,4 miljoner euro (87,6 miljoner SEK)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,06 euro (0,56 SEK), januari – mars 2005: 0,08 euro (0,74 SEK)
- Kassaflödet (Casch Flow II) var –64,7 miljoner euro (-603 miljoner SEK), januari – mars 2005: -53,6 miljoner euro (-499 miljoner SEK)
- Medeltal anställda uppgick till 3.124 (2.801)
- Mål för år 2006 är en jämn försäljningsökning, stabil och förbättrad resultatutveckling samt bättre kapitalförvaltning

”Nokian Tyres omsättning ökade och marknadsandelarna för sommardäck förbättrades på samtliga centrala marknader, framförallt i Ryssland och i Norden. Försäljningen och resultatet för tunga däck uppnådde nya toppresultat. Koncernens resultat i början av året var som väntat sämre än förra året, på grund av sämre försäljningsmix och högre råvarupriser. Försäljningen under det första kvartalet handlade mest om sommardäck och produkter som avtalstillverkas. Detta resulterade att genomsnittspriserna var lägre än samma tid förra året. Vianors resultat påfrestades av faktumet att försäljningssäsongen av sommardäck började huvudsakligen under det andra kvartalet. På den ryska fabriken ökade både produktionen och försäljningen som beräknat”, kommenterar VD Kim Gran.

Eftermarknaderna för personbilsdäck i Norden och i övriga Europa ökade en aning, jämfört med samma tid 2005. I Ryssland ökade efterfrågan kraftigt. Försäljningen till konsumenterna kom i gång först under det andra kvartalet. På grund av vintern med mycket snö fortsatte försäljningen av vinterdäck även under början av året, vilket minskade lagren. Produktionen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner ligger fortfarande på hög nivå, vilket orsakade att de rådde brist på däck till hamn-, gruv- och schaktningsmaskiner i hela världen. Råvarupriserna steg men den hårdnande konkurrensen ledde till sänkta priser på sommardäck i Norden.

Koncernens omsättning i Norden ökade med 6,9 procent, i Ryssland och i övriga OSS-länderna med 35,2 procent, i Östeuropa med 8,7 procent och i Nordamerika med 25,4 procent, jämfört med 2005.

Personbilsdäck

Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 12,0 procent under januari – mars och uppgick till 101,8 miljoner euro (948,3 miljoner SEK), jämfört med 90,9 miljoner euro (846,7 miljoner SEK) vid samma tid 2005. Rörelseresultatet uppgick till 18,9 miljoner euro (176 miljoner SEK) när det vid samma tid året innan uppgick till 23,5 miljoner euro (219 miljoner SEK).

Nokian Tyres presenterade i januari två nya vinterdäcksfamiljer: Nokian Hakkapeliitta 5, dubbdäck för personbilar och Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5, vinterdäck för stadsjeepar. Försäljningen av de nya produkterna börjar hösten 2006.

Tunga däck

Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 27,2 procent och uppgick till 21,9 miljoner euro (204 miljoner SEK), jämfört med 17,2 miljoner euro (160 miljoner SEK) vid samma tid 2005. Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljoner euro (51,2 miljoner SEK), jämfört med 3,1 miljoner euro (28,9 miljoner SEK) vid samma tid året innan. En ökning med 75,4 procent.

Produktionen av skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner fortsatte att stiga kraftigt och
efterfrågan på däck var rekordstor. Försäljningen ökade väsentligt inom samtliga produktgrupper och på samtliga viktigaste marknader.

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 34,1 miljoner euro (317,6 miljoner SEK), vilket var 2,7 procent mer än vid motsvarande tid 2005: 33,2 miljoner euro (309,2 miljoner SEK). Rörelseresultatet var –8,8 miljoner euro (-82 miljoner SEK) jämfört med –7,0 miljoner euro (-65,2 miljoner SEK) vid samma tid året innan.

I slutet av perioden hade Vianor cirka 200 däckverkstäder i Sverige, Finland, Norge, Estland, Lettland och Ryssland. I Sverige finns 55 verkstäder.

Övrig affärsverksamhet

Försäljningen av lastbilsdäck uppgick till 4,8 miljoner euro (44,7 miljoner SEK), jämfört med 3,8 miljoner euro (35,4 miljoner SEK) vid motsvarande tid året innan. Affärsområdet säljer mest vinterprodukter och försäljningen koncentreras starkt till andra halvåret.

Försäljningen av regummeringsmaterial ökade jämfört med samma tid förra året. Antalet regummeringsverkstäder har minskat, vilket har effektiviserat verksamheten och förbättrat lönsamheten.

Investeringar

Under januari - mars uppgick investeringarna till 14,7 miljoner euro (136,9 miljoner SEK), jämfört med 23,7 miljoner euro (220,7 miljoner SEK) vid motsvarande tid 2005.

För ytterligare information kontakta:

VD Kim Gran, tel. +358 3 340 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från: www.nokiantyres.com