ons januari 20 08:30 2021 i kategori Företagsnyheter

Vinterdäck och klimatförändringar: Framtidens vinterdäck sparar bränsle och miljö

Klimatförändringarna påverkar bilkörandet på många sätt. Många bil- och däckföretag håller på att utveckla sina verksamheter så att utsläppen från trafiken minskar. Den främsta källan till koldioxidutsläpp från däck är rullmotståndet och Nokian Tyres är föregångare till att minska det. Framtidens vinterdäck sparar både bränsle och miljö.

Däckbranschen minskar sina koldioxidutsläpp på fyra betydande sätt – Nokian Tyres pionjär

Åtgärder som minskar utsläppen är bil- och däckindustrins megatrend, speciellt i Europa. Det syns på allt från skatterna till konsumentbeteenden och däckbranschen spelar en viktig roll i den här utvecklingen. Däckbranschen kan minska sina utsläpp i åtminstone fyra områden: råvaruproduktionen, däcktillverkningen, logistiken och användningen av däck. Det sistnämnda är särskilt viktigt eftersom cirka en sjättedel av bilens bränsleförbrukning går åt att övervinna däckens rullmotstånd och det finns hundramiljontals bilar i världen.

– Om bilen har lättrullande däck med rätt lufttryck så genererar bilkörningen mindre utsläpp. Bilen kan spara upp till 0,5 liter bränsle per tio mil vilket sparar både miljön och pengar. Till exempel är Nokian Hakkapeliitta R3 ett riktigt bränslesnålt vinterdäck, säger Teppo Huovila, Vice President Quality & Sustainability på Nokian Tyres plc. 

Utsläpp i fabriker har nästan halverats

Nokian Tyres har minskat sina koldioxidutsläpp i däcktillverkningen genom att optimera produktionen och energieffektiviteten. Däckindustrin använder mycket energi och valet av energislag har en stor betydelse. På sin fabrik i Finland använder Nokian Tyres endast utsläppsfri energi, som till exempel vattenkraft. Fabriken i USA har ett solkraftverk som producerar en del av energin som fabriken använder. 

– Vi vill göra betydande och konkreta saker. Vi har arbetat med hållbarhetsrelaterade saker i flera år och har uppnått betydande resultat. Utsläppen från våra fabriker har minskat med 44 procent under de senaste sex åren och rullmotståndet på våra däck har minskat i genomsnitt åtta procent sedan år 2013, berättar Teppo Huovila. 

– Utvecklingen har gjort stora framsteg men arbetet för att minska rullmotståndet på däck fortsätter. De lätt genomförbara åtgärderna har redan gjorts och det går till exempel inte längre göra däckets konstruktion så speciellt mycket lättare. I framtiden koncentrerar vi oss i att söka helt nya lösningar och att finjustera redan existerande metoder, säger Teppo Huovila. 

Hittills uppnådda resultat har fått internationellt erkännande. Till exempel är Nokian Tyres världens första däckbolag vars mål för att minska växthusgasutsläpp godkända av det respekterade programmet Science Based Targets initiative (SBTI). 

Utsläpp från logistik och råvaror ska minskas

Nya mål i däckbranschen är att minska utsläppen i logistik och råvaruproduktionen. Nokian Tyres har tillsammans med sina råvaruleverantörer startat ett projekt var syfte är att minska utsläppen med en fjärdedel under 2020-talet. Lika stora framsteg kan göras när det gäller transport av nya däck. 

Nokian Tyres undersöker också möjligheten att använda biobaserade råvaror i tillverkningen av däck. Till exempel har företaget använt naturprodukten rapsolja som mjukgörare i gummiblandningen redan i tio år. 

– Vi är föregångare i många saker som handlar om användningen av biomaterial i däckbranschen. För ett nordiskt företag som Nokian Tyres är det naturligt att tillverka produkter så ekologiskt som möjligt, säger Teppo Huovila. 

Nokian Tyres testar många nya biomaterial. Till exempel i Spanien följer företaget odlingen av växten guayule och undersöker om det är möjligt att växten kan ersätta naturgummi. Naturgummis andel av vikten på ett däck är cirka 20-25 procent. 

Mätmetod för slitstyrka under utveckling

När Nokian Tyres frågade sina kunder vad som är den viktigaste egenskapen på ett vinterdäck så svarade en klar majoritet säkerhet. Enkäten gjordes våren 2020 och cirka 3 000 personer svarade på enkäten i Sverige, Norge och Finland. På frågan om framtidens utveckling av vinterdäck svarade en majoritet att viktigaste var att ytterligare minska rullmotståndet. Nästan lika många önskade däck som kan anpassa sig på varierande väglag med hjälp av sensorteknik eller att däcken kan spara på miljö genom att hålla längre. 

Däckslitaget vill man minska för att öka körsäkerheten, av ekonomiska skäl och av miljöskäl. Nokian Tyres har utvecklat nya gummiblandningar och förbättrat däckkonstruktioner betydligt, speciellt under de senaste fem åren. Nokian Tyres är med i en arbetsgrupp som håller på att utveckla en mätmetod för däckslitaget. 

– Vi utför viktigt pionjärarbete. Syftet är att erbjuda lagstiftare ett verktyg som kan användas för att mäta däckslitaget. När verktyget är klart så kan man klassificera däck efter slitage, förklarar Jarmo Sunnari, SRA Manager på Nokian Tyres. 

Hållbarhet innebär också att återanvända slitna däck som inte längre kan användas. Utslitna däck kan till exempel säljas till energiindustrin där de bränns för att producera energi. Gamla däck används också i väg- och markbyggen. 

– I Europa återanvänds cirka 95 procent och i Norden nästan 100 procent av gamla däck på ett eller annat sätt, säger Jarmo Sunnari. 

Mer information: www.nokiantyres.se

Teppo Huovila, Vice President, Quality and Sustainability, tel +358 10 401 7701 , teppo.huovila@nokiantyres.com

Jarmo Sunnari, Senior Manager, Standards, Regulations and Approvals. Tel +358 10 401 7975, jarmo.sunnari@nokiantyres.se