Om oss

Om oss

GRUNDLIGA ERFARENHETER OM ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN GENERERAR TOPPRODUKTER

Nokian Heavy Tyres Ltd tillverkar specialdäck av hög kvalitet och tillhör koncernen Nokian Tyres plc. Företaget koncentrerar sig på smala produktsegment och är en välkänd föregångare när det gäller specialdäck, särskilt vad gäller utvecklingen av skogsmaskinsdäck.

Utöver skogsmaskinsdäck är företagets kärnprodukter däck för hamn- och gruvmaskiner, specialdäck för lantbruk samt däck till annan typ av arbetsmaskiner, bland annat inom industri, schaktning och vägunderhåll. Nästan samtliga produkter tillverkas på fabriken i Nokia i Finland.

 

Se på videon

GLOBALTESTAD PARTNER

Nokian Tyres däck är kända för sin höga kvalitet som baseras på en lång liv av flexibilitet i krävande förhållanden. Vår långsiktiga samarbete med ledande maskintillverkare genererar omfattande och djupa kunskaper om våra kunders behov.

Vid sidan om produkterna testas vår omfattande partnerskap även på fältet. Vi är där våra kunder finns - i skogen, på arbetsplatser, i hamnar - och vi utvecklar vår servicekoncept ständigt för att uppfylla våra kunders behov.

SKRÄDDARSYTT SERVICEKONCEPT

Kundbehov, skräddarsydda tjänster och växelverkan styr vår verksamhet. Vi lyssnar på våra kunder och svarar på deras frågor flexibelt och snabbt. Nya innovationer har sin grund på behoven hos våra kunder och därför har vi en nära dialog med våra slutanvändare, maskintillverkare och distributörer.

Vi tar ansvar över hela leveranskedjan. Vi hjälper våra kunder att hitta bra fälgleverantörer som motsvarar våra krav och säkerställer att däckleveranserna sker smidigt.

Efter leveransen tar vår kundservice över stafetten. Våra partners och lokala däckverkstäder, som till exempel däckkedjan Vianor, tar hand om däckbyten och däckservicen på eftermarknadslösningar.

EKONOMISKA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR

Nokian Heavy Tyres produkter säljs både som original- och eftermarknad däck - överallt där människor behöver tunga däck för krävande förhållanden.

Ledande maskintillverkare utvecklar och testar sina produkter på vår hemmaplan, vilket gör det möjligt att ha ett nära samarbete med dem. Produkter som är testade för att fungera i nordiska förhållanden övertygar kunder världen över. Nästan hälften av vår produktion går tillverkare som original monteraar våra däck på sina nya maskiner.

Våra kunder vill ha funktionella och kostnadseffektiva däck. Förmånligt kostnad per arbetstimme och hög utnyttjandegrad av däcken och maskiner är viktigare än lågt inköpspris.

TRENDKÄNSLIG BRANSCH

Priskonkurrensen på däckbranschen är tuff. Efterfrågan på skogsmaskinsdäck har ökat markant i takt med att avverkningen mer och mer sker maskinellt över hela världen, vilket har lett till att skogsmaskinsdäck sedan decennier är våra mest sålda produkter. Sedan några års tid har Nokian Heavy Tyres även investerat i nya produktsegment och andelen lantbruks-, gruv- och hamndäck av vår totala försäljning ökar ständigt.

Nokian Tyres lantbruksdäck är skonsamma för miljön. Våra hamn- och gruvdäck tillverkas för att tåla extrema förhållanden och hårt slitage. Dessa däck används bland annat på reachstackers, containerhanterare, RTG-hamnmaskiner, gruvlastare, borrplattformar och andra maskiner som arbetar i gruvorna.

VÄRDEN SOM VÄGLEDER OCH UNDERSTÖDJER STRATEGIN

Entreprenörskap

Entreprenörskap

Vi är snabba och modiga. Vi ställer höga mål för oss själva; vi arbetar långsiktigt och ger inte efter. Vi arbetar dynamiskt och noggrant och ett av våra viktigaste mål är att kunden är nöjd.

Teamanda

Teamanda

Vi har en äkta och glad vilja att arbeta. Vi är ett team, vi litar på varandra och stödjer varandra samt ger konstruktiv feedback. Vi respekterar det som är annorlunda och uppmuntrar våra teammedlemmar att åstadkomma toppresultat även på individnivå.

Påhittighet

Påhittighet

Vi har förmågan att klara oss och vi kan nå topprestationer även i svåra situationer. Vår kompetens grundar sig på kreativitet och nyfikenhet samt på djärvheten att ifrågasätta det existerande. Vi är ivriga på att lära, utveckla och skapa nya saker.