Hjulinställning - Hur påverkas däcken?

Hjulinställning - Hur påverkas däcken?

Hjulvinklarna påverkar bilens köregenskaper och däckens livslängd. Med rätt hjulinställning beter sig bilen säkert och förutsägbart.

Hitta de däck som passar dig bäst

Rätt inställda hjulvinklar är viktiga för att dina däck ska fungera på rätt sätt och nå en optimal livslängd. Om vinklarna är felinställda kan de orsaka ojämnt däckslitage samt försämra fordonets köregenskaper.

Varför ska man göra en hjulinställning?

Även om hjulinställning inte ingår i tillverkarens rekommenderade rutinservice, ska du inte skjuta upp det alltför länge.

Du bör göra en hjulinställning genast när du märker att styrningen av fordonet ändras, däcken slits snabbare än vanligt eller hjulvinklarna känns annorlunda. På så sätt undviker du onödigt däckslitage och belastning på chassiet.

När hjulvinklarna ställs in i rätt tid förebyggs problem med däcken. Bekanta dig nedan med de viktigaste fördelarna av korrekt hjulinställning:

 

Däcken slits jämnt

Ojämnt slitage på däcken är ett tydligt tecken på felaktiga hjulvinklar. När däcken är i rätt position kommer slitbanan att ha jämn kontakt med vägytan och däcken slits därmed jämnt över hela slitbanan. Jämnt däckslitage ger ett säkert grepp och risken för vattenplaning minskar när däcken fungerar på det sätt som tillverkaren har tänkt.

Ojämnt däckslitage kan också bero på andra faktorer, såsom skador i däckets struktur, nedsatt stötdämpning eller felaktigt lufttryck.


Mindre bränsleförbrukning

 Med felinställda hjulvinklar är bilens däck inte i rätt position, vilket kan leda till att rullmotståndet ökar jämfört med det normala.

När rullmotståndet ökar måste din bil använda mer energi för att bibehålla samma hastighet, vilket leder till onödig förbrukning av bränsle eller el.


Bilens styrning är säker

Den viktigaste anledningen till att kontrollera hjulinställningen i din bil är trafiksäkerheten. Med felaktiga hjulvinklar kan bilens styrning och körbeteende vara oförutsägbart.

Det kan vara utmanande att styra en bil med felaktiga hjulvinklar. Bilen kan driva mer åt höger eller vänster, vilket orsakar svårigheter när du kör rakt fram.

Det är viktigt att hjulvinklarna är inställda enligt tillverkarens rekommendationer. Rätt hjulinställning är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ta hand om bilens trafiksäkerhet och främja den egna säkerheten i trafiken.

 

När är det dags att boka hjulinställning?

Justering av hjulvinklarna ingår inte i bilens vanliga serviceprogram eller regelbundna underhållstjänster. Hjulvinklarna bör dock kontrolleras och justeras omedelbart om du upptäcker följande symptom:

Styrningen drar åt ena hållet eller vibrerar

Om du upplever problem med styrningen eller köregenskaperna är kontroll och justering av hjulvinklarna en kostnadseffektiv första åtgärd.

Om bilen drar åt ena hållet eller styr sig själv mot ena sidan på en jämn yta, är problemet ofta felaktigt justerade hjulvinklar.


Byte av chassit

Om det blir aktuellt att byta ut delar av chassit på bilen är det ofta nödvändigt att justera hjulvinklarna. Speciellt efter större reparationer eller om du har kört snabbt över ett skarpt hål, bör geometrin på chassit kontrolleras för att säkerställa att allt är rätt.

Om bilen däremot får nya chassidelar eller sänkningssatser som skiljer sig från bilens originalchassi, bör hjulvinklarna alltid justeras. Förändringar i bilens fjädring påverkar bilens styrgeometri, så om hjulvinklarna inte justeras för det nya chassit påverkas kör­säkerheten och köregenskaperna negativt.


Ojämnt däckslitage

Ojämnt däckslitage är en tydlig indikation på problem med bilens chassi. Vanligtvis slits däcken jämnt över hela slitbanan, men problem med hjulvinklarna kan orsaka ojämnt och avvikande slitage.

Om däcken till exempel slits mer på utsidan eller insidan av slitbanan är det oftast ett tecken på felaktig hjulinställning.

Om dina däck slits ojämnt bör orsaken alltid utredas. Ojämnt slitna däck bör alltid bytas ut vid åtgärdande av felet eftersom däckens köregenskaper har försämrats.


Justering av hjulvinklarna löser inte alltid problemen

I vissa situationer kan enbart en hjulinställning inte nödvändigtvis lösa vibrationer, dragning åt ena hållet eller andra problem med styrningen.

Om bilens chassi är för slitet eller innehåller trasiga delar kan hjulvinklarna inte alltid justeras utan att delarna byts ut.

 

Var och hur görs en hjulinställning?

Hjulvinklarna kan justeras på de flesta välutrustade däckverkstäderna. Flera Nokian Tyres-återförsäljare erbjuder också hjulinställning. 

Vi rekommenderar att mäta bilen med en så kallad fyrhjulsmätare, som visar riktningen på alla bilens hjul i förhållande till den geometriska mittlinjen.

Hjulvinklarna justeras genom att bestämma däckens rätta position i förhållande till fordonets geometriska mittlinje. Camber-, caster- och toe-vinklarna justeras för att få däckets körposition till de värden som anges av tillverkaren.

 

Camber

Camber justerar lutningen på bilens däck sett framifrån eller bakifrån. En neutral cambervinkel på noll innebär att däcket är helt rakt. En positiv cambervinkel för däckets ovansida utåt från bilen och en negativ cambervinkel för det närmare bilen. 

Cambervinkeln påverkar bilens manövrerbarhet, väggrepp och storleken på däckets kontaktyta. En felaktigt riktad cambervinkel sliter ojämnt på däcken. Slitaget är särskilt synligt på däckets inner- eller ytterkant. 

Om du märker att däckets innerkant är mer sliten än resten av slitbanan, är cambervinkeln förmodligen negativ. Om däckets ytterkant är kraftigt sliten är cambervinkeln däremot positiv.

 

Caster

Castervinkeln är däckets vinkel framåt eller bakåt sett från sidan. Castervinkeln har en särskild inverkan på bilens styrkänsla, styrbeteende och styrrespons, särskilt i kurvor.

Castervinkeln påverkar däckets vinkel i förhållande till bilens svänglinje. Den påverkar inte däckets kontaktyta med vägen och därmed inte heller däckslitaget.

 

Toe

Toe-vinkeln mäter hur mycket en bils hjul lutar inåt eller utåt sett ovanifrån. 

En positiv toe-vinkel vrider däckens framände inåt, så att däcken befinner sig i en lätt "plogande" position. Detta kallas ofta för toe-in. Med en negativ toe-vinkel är däckens främre ände vänd utåt från bilen, vilket gör att däcken “krattar” och kallas för toe-out. Slitbanans vinkel används för att stabilisera fordonet vid körning.

Både överdrivet positiva och negativa toe-vinklar ökar och försnabbar däckslitaget, eftersom däcket roterar något i sidled i förhållande till vägen. En positiv cambervinkel orsakar överdrivet slitage på däckets ytterkant, medan en negativ cambervinkel orsakar slitage på däckets innerkant.

 

Behöver däcken bytas efter hjulinställning?

Ojämnt däckslitage är ett av de enklaste sätten att upptäcka felaktigt inställda hjulvinklar. Kontrollera däcken regelbundet för att upptäcka ojämna förändringar i slitbanan och boka tid till hjulinställning vid behov. Slitage är lättare att upptäcka om däcken är rena vid inspektionen.

Det är inte en bra idé att köra på ojämnt slitna däck, och nya däck bör köpas innan hjulvinklarna justeras. På så sätt kan du köra med de nya däcken direkt till hjulinställningen, vilket gör att hjulvinklarna kan justeras enligt de nya däcken.

 

Köp nya däck till ditt fordon

Om din bils styrvinklar har justerats felaktigt och dina däck har slitits ojämnt bör du byta dem.

Hitta rätt sommar- och vinterdäck för din bil i Nokian Tyres omfattande sortiment. Alla däck i vårt sortiment är konstruerade för nordiska förhållanden.

Förutom personbilsdäck erbjuder vi även SUV-däck med högre belastningsgrad och  bättre hållbarhetsegenskaper. Vi erbjuder också sommar- och vinterdäck för lätta lastbilar och husbilar.

 

 

 

HITTA RÄTT DÄCK TILL DIN BIL