Underhåll av däck

Sorterad av

20 artiklar

TPMS står för däcktrycksövervakningssystemet. Syftet med däcktrycksövervakningssystemet i ditt fordon är att varna dig om att ett eller flera däck har för lite lufttryck och kan skapa osäkra körförhållanden. TPMS-lågtrycksindikatorn är en gul symbol som lyser på instrumentpanelen i form av ett däckt…

Bra förvaring förlänger ditt däcks liv. Det ska förvaras i ett tort, mörkt och kallt ställe med en temperatur mellan 0-15 grader. För varm förvaring torkar ut gummit och kan ge sprickor. De ska hållas undan från regn och kondens samt kraftigt ljus, elektriska gnistor, olja och smuts. Däcket behöver …

Nokian Tyres har provkört de rekommenderade lufttrycken i vinterdäck (M+S) för de vanligaste bilmärkena. De rekommenderade lufttrycken kan vara högre än vad biltillverkaren rekommenderar på grund av att vinterdäcken har en avvikande struktur. Om rekommendationer för lufttryck i vinterdäck saknas rek…

Detta system varnar föraren om trycket på något däck faller med mer än 20 procent från standardvärdet, eller om det faller under 1,5 bar. Detta gör det möjligt för föraren att stanna i tid innan faran uppstår. Det förkortas TPMS och är sensorer som sitter på däcken som kommunicerar med bilen.

Felaktigt däcktryck kan få allvarliga konsekvenser. Om däcktrycket är för lågt blir bromssträckan längre och fordonet blir svårare att manövrera, samt ökar risken för vattenplaning. Studier visar att om trycket på ett framdäck är 1 bar lägre än det rekommenderade trycket ökar bromssträckan med ca 8 …

DSI (körsäkerhetsindikator) är en slitindikator som anger det återstående slitdjupet i millimeter. Det hjälper dig att veta när du ska byta däck till ett nytt. Det hjälper också till med att öka däckens körsträcka när du kan jämna ut de bilspecifika skillnaderna i slitbanans slitage genom att byta p…

Däckets rullmotstånd förbättras väsentligt. Däck innehåller också mer intelligent teknik. Det kan utveckla en fastare del av bilens plattform och upphängning. Under några årtionden ersätts däckoljebaserade råvaror med naturmaterial.

Utför alltid en visuell bedömning av däcken före körning och inspektera noga var tredje vecka. Snabba kontroller kan förbättra körkomfort, säkerheten och förlänga däckens livslängd.

Trycket kan kontrolleras med hjälp av en kompressor som hittas på de flesta bensinstationer. Detta ska göras var tredje vecka. Vi rekommenderar att du använder det tryck som definieras av biltillverkaren. Rätt lufttryck för din bil finns i bilens manual eller på insidan av tanklocket. Obs! Mät allti…

Sommardäck är konstruerade för sommartemperaturer. Om sommardäck behöver transporteras, förvaras eller hanteras vid extremt låga temperaturer (under -30 ° C), måste man vara särskilt uppmärksam med hur man hanterar dem, eftersom vårdslös hantering kan orsaka skador på däcket. Vid transport måste sär…