Yttre påverkan på däck

Sorterad av

24 artiklar

Däcktillverkarna utvecklar ständigt nya dubbdäck som skapar mindre gatudamm. Även den nya dubbdäcklagstiftningen, som trädde i kraft sommaren 2013, ställer krav som leder till att vägslitaget som dubbdäcken skapar minskar ytterligare och även däckljudet kommer att minska. Dubbdäck som tillverkas enl…

Premium sommar- och vinterdäck förbrukar mindre bränsle tack vare deras lägre rullmotstånd. Ekonomisk körning och underhåll av däck kan också hjälpa till med bränslebesparingar. I genomsnitt används däck för att köra 32 000-48 000 km så besparingen kan uppgå till nästan 5000 SEK. Det är inte en bra …

Den största risken och de farligaste konsekvenserna är små partiklar (PM2.5), särskilt i stadsområden där exponeringen är störst. Källorna till fina partiklar innefattar, långdistanstrafik, avgasutsläpp, vedeldning, industriutsläpp etc. Däck är inte en partikelkälla.

Körsättet påverkar miljön i högsta grad. Under ett däcks livscykel skapas huvuddelen av dess miljöpåverkan under körningen och den främsta miljöpåverkan är fordonets bränsleförbrukning. Genom att köra ekonomiskt, till exempelvis genom att undvika häftiga accelerationer och inbromsningar, går det att…

Däckbrus är alltid kopplat till körytan, eftersom vägytan har stor inverkan på mängden buller som genereras av fordonet. Decibelvärdet är inte ett exakt mått på ljudnivån; alla däck är bullriga när de kör på grov asfalt på våren, till exempel.

I europeiska föreskrifter anges märkningskrav med avseende bränsleekonomi, våtgrepp och rullljud på däcken. Märkningarna finns inte på själva däcken: se tillverkarens hemsida eller klistermärken fästade på nya däck.

Nej, dubbdäck får användas från den 1 oktober till den 15 april. Man bör inte förkorta den tiden. Lagen tillåter dessutom att dubbdäck får användas före eller efter den tiden om vädret eller väglaget så kräver. I norra Sverige kan väglaget vara halt tidigt på hösten och sent på våren och även de som…

Även om alla bilar skulle ha dubbfria vinterdäck så skulle inte gatudammet minska avsevärt. Om fler skulle köra med dubbfria vinterdäck skulle det nämligen öka behovet av sandning och saltning av gatorna och vägarna och sand är en av de viktigaste källorna till gatudamm. Moderna dubbdäck är utveckla…

Dubbdäck är en av många faktorer som skapar gatudamm. Under senaste åren har dock dubbdäcken blivit allt mer miljövänliga och de alstrar betydligt mindre damm än tidigare. Mer viktigt är hur gatorna underhålls och städas, speciellt efter vintern. Andra faktorer som framkallar damm är gatornas fuktig…

Det finns många metoder för att minska gatudammet. Viktigaste är bra underhåll och städning av gatorna. Även mängden sand som sprids på gatorna och hur gator sandas på vintern har en stor betydelse. Väglaget påverkar hur mycket damm som sprids upp i luften, men det är svårt att påverka det, men geno…

Det finns många faktorer som skapar gatudamm, exempelvis sandningen av gator på vintern och städningen av gatorna på våren. Andra faktorer är bland annat gatornas fuktighet, vindhastighet, lufttemperatur, vägbeläggningar, trafikintensitet och fordonets hastighet.

Vid körning är den viktigaste faktorn som påverkar avgasutsläpp förarens körstil. Genom att följa det ekonomiska sättet att köra kan du uppnå besparingar på 10-20 procent i bränsleförbrukningen.

Användningen av dubbdäck har redan begränsats i Norden. I Sverige får man köra med dubbdäck från den 1 oktober till den 15 april. Hur mycket dubbarna får väga och hur mycket de får slita på vägar är noga reglerad och föreskrifterna ska ytterligare stramas åt under 2013. Användningen av dubbdäck förb…

Dubbdäck ökar trafiksäkerheten på vintern. Avgift eller skatt på dubbdäck skulle medföra negativa sociala verkningar eftersom det skulle försvåra köp av dubbdäck, speciellt när det gäller människor med lägre ekonomiska förutsättningar. Människor som kör med äldre, mindre säkra bilar utan moderna säk…

I Finland är däckåtervinningen på en hög nivå jämfört med många andra länder. 1995 skapade Nokian Tyres tillsammans med andra däckentusiaster Suomen Rengaskierrätys Oy, som centralt samlar däck och återanvändar dem.

Genom att välja Nokian Tyres väljer föraren att minska miljöpåverkan. Under däckets livscykel uppstår de flesta miljöpåverkan när däcket används. Att välja rätt däck kan man bidra till att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Nokian Tyres långsiktiga utvecklingsarbete har fokuserat kr…

Små, ytliga mikrosprickor kan uppstå när däcken åldras eller har utsatts för solljus, och andra miljöfaktorer under en längre tid. Dessa små sprickor påverkar inte däckens köregenskaper. Om det finns djupare eller mer distinkta sprickor eller andra avvikelser i däckytan, kontakta alltid en fackman f…