Däckpriser

Sorterad av

3 artiklar

Ett däck är en komplicerad teknisk produkt, och tillverkningen kräver omfattande investeringar i produktutveckling och produktion. Största delen av däckets pris består av råmaterial och personalkostnader vid tillverkningen.