Däcksäkerhet

Sorterad av

4 artiklar

Det är säkerheten, så egenskaperna vid våt vägbana och däckets förmåga att motstå vattenplaning. Låg ljudnivå är viktigt för körkomfort. Däckets låga rullmotstånd minskar bilens bränsleförbrukning och minskar skadliga utsläpp till miljön.

I europeiska föreskrifter anges märkningskrav med avseende bränsleekonomi, våtgrepp och rullljud på däcken. Märkningarna finns inte på själva däcken: se tillverkarens hemsida eller klistermärken fästade på nya däck.

Sommardäck av hög kvalitet erbjuder också köregenskaper av hög kvalitet, speciellt i regn genom att förebygga vattenplaning. Däckmönstret tränger bort vattnet mellan vägen och däcket på ett effektivt sätt.