EU märkning

Sorterad av

17 artiklar

Rullmotstånd refererar till den sammanlagda energin det tar för däcket att greppa vägen. Rullmotståndet påverkar bränsleförbrukningen, därmed också koldioxiutsläppet. Rullmotståndet står för ungefär 20% av bilens bränsleförbrukning. Däck med lågt rullmotstånd konsumerar mindre bränsle.

Våtgrepp är en viktig säkerhetsfaktor, speciellt på sommardäck. Det kommunicerar däckets kontroll över blöt körbana. EU-däckmärkning anger bromsavståndet på våt asfalt vid 80 km / h.

Däckbrus är alltid kopplat till körytan, eftersom vägytan har stor inverkan på mängden buller som genereras av fordonet. Decibelvärdet är inte ett exakt mått på ljudnivån; alla däck är bullriga när de kör på grov asfalt på våren, till exempel.

EU-däckmarkering kommer i framtiden att påverka val av konsumentdäck. I synnerhet påverkar goda värden köp av sommardäck. När det gäller vinterdäck kan klassificering också vara vilseledande. Till exempel beaktar inte nya däckmarkeringar de typiska vinterförhållandena som är typiska för de nordiska …

EU-däcketiketten är utformad för att hjälpa konsumenten att fatta rätt beslut vid inköp av däck. Märkning uppmuntrar användningen av mer bränsleeffektiva, säkrare och mindre utvecklade däck.

Klassificering och värden finns tillgängliga på däcktillverkarens webbplatser och broschyrer. Om däcken är synliga för konsumenten måste de antingen ha en etikett som är fäst på slitbanan som tillhandahålls av tillverkaren eller i deras närmaste närhet ska vara tydligt märkt av tillverkarens tryckta…