VINN VINTERDÄCK

Tävlingsarrangör:

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
PL 20
37101 NOKIA
+358104017000

Priset:

Vi tävlar ut EN (1) uppsättning Nokian Tyres vinterdäck. En vinnare får ett presentkort som ger personen rätt att välja fyra (4) Nokian Tyres vinterdäck (personbilsdäck). Till ett värde av ca 10 000 kr.

Presentkortet gäller ett (1) år från och med den 2023-12-22. Presentkortet är personligt och kan inte överlåtas till en tredje part. Vinnaren har rätt att tacka nej till att ta emot priset. Presentkortet gäller endast på Vianors egna anläggningar. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter, annat däckmärke eller mot annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.  

Tid och villkor för deltagande i tävling:

Delta i tävlingen genom att prenumerera på nyhetsbrevet på Nokia Tyres hemsida. Befintliga prenumeranter deltar automatiskt i tävlingen. Anställda i koncernen Nokian Tyres plc och deras familjemedlemmar har inte rätt att tävla. 

Du kan delta i utlottningen genom att beställa nyhetsbrevet på Nokian Tyres webbplats mellan 27 november och 21 december 2023.

Sista dag för medverkan och meddelande om vinst:

Dragningen sker den 22 december 2023. Vinnaren kommer att informeras om vinsten personligen via e-post samt på Facebook. Vinnaren ska svara på meddelandet och bekräfta att priset kan tas emot senast en (1) vecka efter meddelandet om vinsten, om inte så sker så väljer tävlingsarrangören en ny vinnare

 

Behandlingen av personuppgifter:

Deltagarnas personuppgifter behandlas enligt föreskrifter i personuppgiftslagen och registreringshållarens registerreferat. Läs mer om beskrivningen

Tävlingsarrangören kan använda kontaktuppgifter som deltagaren i tävlingen har angett för att informera henne/honom om saker som har med tävlingen att göra. Tävlingsarrangören använder kontaktuppgifter endast i samband med tävlingen om inte deltagaren i samband med tävlingen medger att kontaktuppgifter även kan användas i andra sammanhang.

Att ge tillstånd för marknadsföring krävs inte för att delta i utlottningen.

Användningen av materialet:

Organisatören av tävlingen har rätt att använda alla svar, bilder eller annat material ("Material") som Deltagaren skickar till Nokian Tyres för att användas i eget kommunikations- och marknadsföringssyfte och i alla sina kanaler utan begränsningar eller separata villkor. Deltagaren kompenseras inte för användningen av Materialet. Deltagaren ansvarar för att säkerställa att materialet inte förolämpar någon immateriell eller annan rättighet hos en tredje part. Deltagaren ansvarar också för att alla personer i materialet har gett sitt samtycke till att använda materialet i denna tävling enligt villkoren. Deltagaren ansvarar för eventuella skador som kan uppstå för Nokian Tyres om deltagaren inte följer reglerna för tävlingen.

Förändringar av regler och villkor:

Den som deltar i tävlingen förbinder sig att följa de officiella reglerna som gäller för tävlingen samt arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten till förändringar. Eventuella ändringar informeras på kampanjsidan.

Övriga villkor:

Tävlingsarrangören ansvarar inte för några kostnader eller skador som har att göra med deltagandet i tävlingen eller mottagandet av priset.