Tjänstevillkor

Villkor för Hakkaskydd

Hakkaskydd är en unik tjänst som ges till nya Nokian Tyres Hakka och Nokian Tyres Hakkapeliitta däckset. Hakkaskyddet garanterar att om ett däck som har använts normalt går sönder, och däcket inte går att reparera, så får du ett nytt motsvarande produkt utan kostnad från en återförsäljare som säljer Nokian Tyres produkter i Sverige, Norge eller Finland.

 • Hakkaskydd® är tillgängligt i Sverige, Finland och Norge
 • Hakkaskyddet® måste aktiveras inom två (2) veckor efter  inköpsdatum på hakkaskydd.se.
 • Det går även att aktivera genom att ringa 020-21 52 53, du behöver då kunna uppge de nödvändiga uppgifterna som krävs för registreringen.
 • Hakkaskyddet är fordonsspecifikt och gäller i högst ett års tid från den dag då däcken köptes och så länge mönsterdjupet är minst 4 mm. En förutsättning är att det finns köpkvitto eller annat bevis för när däcken köpts samt att Hakkaskyddet har aktiverats senast 2 veckor efter inköpsdatum.
 • Skyddet täcker inte fälg som har gått sönder i samband med punktering och inte heller andra direkta eller indirekta skador. 
 • Däcket har monterats korrekt på en fälg som uppfyller däcknormen ETRTO/STRO. 
 • Man har använt det lufttryck som biltillverkaren rekommenderar och däcket har inte överbelastats. 
 • Däcket har använts under normala förhållanden. Bilsport, användning i utryckningsfordon och motsvarande verksamhet omfattas inte av Hakkaskyddet. 
 • Punkteringen har inte orsakats av fel på fordonet, felaktigt bruk, skadegörelse eller stöld. 
 • Skyddet täcker inte dubbskador eller skador orsakade av dubb. 
 • För produktförsäkringen svarar Ömsesidiga försäkringsbolaget LähiTapiola i Finland.
 • Hakkaskyddet gäller för följande däck som har köpts i Sverige, Norge eller Finland under tiden 1.3.2024-28.2.2025:

  Nokian Tyres Hakka Black 3 (inclusive SilentDrive storlekar)
  Nokian Tyres Hakka Black 3 SUV
  Nokian Tyres Hakka Blue 3
  Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV
  Nokian Tyres Hakka Green 3
  Nokian Tyres Hakka Van

  Nokian Tyres Hakkapeliitta R5
  Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 EV
  Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 SUV
  Nokian Tyres Hakkapeliitta 10
  Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 EV
  Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV
  Nokian Tyres Hakkapeliitta 9
  Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV
  Nokian Tyres Hakkapeliitta LT 3
  Nokian Hakkapeliitta C4
  Nokian Tyres Hakkapeliitta CR4

Övriga allmänna villkor för Hakkaskyddet

 • Dessa villkor begränsar inte de rättigheter som tvingande lagstiftning ger kunden.
 • Nokian Tyres har rätt att använda underleverantörer för utförande av tjänsterna och till dem överlåta sådan information om kunden, fordonet och däcken som är nödvändiga för att utföra tjänsterna.
 • Kunden har rätt att neka Nokian Tyres att använda sina personuppgifter för direktmarknadsföring samt marknadsundersökningar och enkäter.
 • Nokian Tyres har rätt att spela in kundtjänstsamtal och annan kommunikation som är relaterad till tjänsterna för att verifiera eventuella ingångna avtal, granska och utveckla kvaliteten på tjänsterna och för att utveckla kundtjänsten. 
 • På tjänsterna tillämpas antingen finsk, svensk eller norsk lag beroende på i vilket av länderna däckserien har köpts. 
 • Informationen i kundregistren för tjänsterna används bl.a. för kundtjänst och marknadsföring. 
 • Kunden ansvarar för att de uppgifter som noterats är korrekta. Kunden ska utan dröjsmål meddela Nokian Tyres om förändringar i sina uppgifter.

Allmänna användarvillkor för mobilappen Intuitu

ANVÄNDARVILLKOR FÖR MOBILAPPEN INTUITU

Version 1.1, 2023-05-23

1. ANVÄNDARVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1. Nokian Tyres Abp, postadress Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, Finland (härefter ”Nokian Tyres”) specialiserar sig däckproduktion och på att erbjuda däckrelaterade tjänster.

1.2. Via mobilappen INTUITU (Appen) förmedlar Nokian Tyres information om sina däck till appens användare (Användare) samt erbjuder användarna definierbara varningar och andra däckrelaterade tjänster och funktioner, såsom till exempel däckregistrering (Tjänsten). Med Användare avses alla individer som använder Tjänsten antingen för privata ändamål eller som representant för ett företag ("Företaget"). Informationen som tillhandahålls via tjänsten kan till exempel innehålla information om däcktryck och däcktemperatur, samt definierbara varningar relaterade till dessa.

1.3. Appen är en del av INTUITU-systemet, som utöver Appen även omfattar sensorer kopplade till vissa däck från Nokian Tyres som tillverkas av eller åt Nokian Tyres eller dess dotterbolag (”Däck utrustade med sensorer”). Sensorerna ansluter till Appen via Bluetooth.

1.4. Dessa allmänna Användarvillkor för tjänsten ("Användarvillkor") tillämpas på användning av Tjänsten och alla uppdateringar av denna.

1.5. Följande prioritetsordning tillämpas på alla villkor som gäller för Tjänsten: (1) obligatorisk lagstiftning, (2) specialvillkor som avtalats med Användaren eller ett Företag som Användaren representerar (om tillämpligt) och (3) dessa Användarvillkor.

1.6. Ett bindande användningsavtal för Tjänsten skapas när Användaren i Appen eller på annat sätt accepterar dessa Användarvillkor. Användningsavtalet för Tjänster förblir i full kraft medan Användaren använder Appen.

1.7. Genom att samtycka till dessa Användarvillkor förbinder sig Användaren till villkoren inte bara för egen del utan även för det Företag de representerar. Vad dessa Användarvillkor föreskriver för Användaren gäller likvärdigt för det Företag som nämnda Användare representerar.

1.8. På försäljning och leverans av Däck utrustade med sensorer tillämpas ett separat avtal.

2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

2.1. För att kunna använda Appen måste Användaren registrera sig i Tjänsten genom en webbaserad registreringsprocess och upprätta ett användarkonto. Registrering sker genom att skriva in begärda uppgifter i ansökan. I uppgifterna som ska ges vid registrering ingår Användarens kontaktuppgifter.

2.2. Vid registrering bekräftar Användaren att Användaren läst och erkänt såväl INTUITUs integritetspolicy som dessa Användarvillkor och att Användaren accepterar dessa Användarvillkor och åtar sig att följa dessa vid användning av Tjänsten.

2.3. Under registreringsförloppet verifierar Tjänsten Användarens e-postadress genom att skicka ett e-postmeddelande till angiven adress. I e-postmeddelandet får Användaren en kod som Användaren måste ange i Appen, varvid Användaren bekräftar och autentiserar sin tidigare angivna e-postadress (dubbel opt-in).

2.4. För att kunna använda Tjänsten måste Användaren på Användarens bekostnad

i. ha en mobil enhet (med ett kompatibelt operativsystem såsom tidvis definieras av Nokian Tyres),

ii. Appen installerad på en kompatibel mobil enhet,

iii. Däck utrustade med sensorer installerade på Användarens fordon för användning av däcksensorfunktioner i Appen,

iv. Internetåtkomst för registrering och användning av Appens webbaserade funktioner och

v. Appen ansluten via Bluetooth till sitt fordons Däck utrustade med sensorer för användning av Appens smarta däckfunktioner.

2.5. Användaren har rätt att använda Tjänsten så länge som (i) Användaren har ett aktivt användarkonto och (ii) Användaren uppfyller sina skyldigheter i enlighet med dessa Användarvillkor och alla andra avtalsförpliktelser som Användaren kan tänkas ha med hänseende till Tjänsten och/eller Nokian Tyres eller dess dotterbolag.

2.6. Appen kan laddas ned på flera mobila enheter, som var och en måste parkopplas separat i Appen med Däcken utrustade med sensorer.

2.7. Som en del av Tjänsten och/eller i samband med Tjänsten kan Nokian Tyres erbjuda Användaren övriga Tjänster eller Produkter, som kan vara avgiftsbelagda.

2.8. När Användaren registrerar sig i Tjänsten eller använder Tjänsten kan Användaren separat ge sitt samtycke till att Nokian Tyres eller dess tredjepartspartner vars verksamhet som en del av Tjänsten är kopplad till verksamheten vid Nokian Tyres använder Användarens kontaktuppgifter, i den form de genereras från Tjänsten, för att skicka Användaren marknadsföringsmeddelanden eller annan kommersiell kommunikation om andra Produkter eller Tjänster från Nokian Tyres eller dess tredjepartspartner.

2.9. Användaren måste alltid följa tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut, inklusive lagar som styr ett motorfordons drift vid användning av Appen. Användaren ansvarar för att använda Tjänsten i enlighet med alla tillämpliga lagar.

3. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET OCH INNEHÅLL

3.1. Tjänsten är vanligtvis tillgänglig dygnet runt för Användaren, förutom när programuppdateringar, ändringar och underhåll av Tjänsten och andra tekniska och operativa skäl i undantagsfall kan orsaka avbrott i Tjänsten under den tid dessa åtgärder pågår. Härmed accepterar Användaren att det kan finnas avbrott och driftstopp i Tjänsten. Tillhandahållande av mjukvaruuppdateringar sker enligt Nokian Tyres eget gottfinnande och Nokian Tyres ger inga garantier relaterade till detta.

3.2. Användaren accepterar att Nokian Tyres kan ändra Tjänstens innehåll eller ersätta det med nya egenskaper eller funktioner eller göra andra ändringar i Tjänsten och tjänstekonceptet.

3.3. Nokian Tyres har när som helst och av vilken anledning som helst rätt att efter sitt eget gottfinnande stänga, blockera eller stänga av tjänsten eller begränsa dess användning, varvid avsnitt 6.5 tillämpas.

4. ORGANISATIONSKONTON

4.1. I Appen måste Användaren ansluta sig till ett organisationskonto (”Organisation”). För att ansluta sig till en Organisation måste Användaren antingen (a) skapa en Organisation i Appen vid registrering eller (b) få en inbjudan till en befintlig Organisation av Organisationens kontoansvariga person. En Användare som har skapat en Organisation är Organisationens kontoansvariga person (”Kontochef”) för Organisationen.

4.2. Under en Organisation i Appen kan man lägga till flera Användare och flera fordon med Däck utrustade med sensorer. Ett fordon med Däck utrustade med sensorer kan endast läggas till för en Organisation i taget. Användaren kan endast vara medlem i en Organisation i taget.

4.3. I Appen kan Kontochefen skicka inbjudningar till nya Användare för att registrera sig i Tjänsten och gå med i en Organisation.

4.4. Endast en Organisations Kontochef kan hantera fordonen i Appen genom att lägga till eller ta bort fordon.

4.5. Kontochefen kan när som helst ta bort vilken som helst Användare från Organisationen. Organisationskontot tas bort när alla Användare, inklusive alla Kontochefer, tas bort från Organisationen av någon Kontochef.

4.6. Kontochefen kan utse andra Användare till Kontochefer.

4.7. Namnen och e-postadresserna för Användare som har gått med i en Organisation är synliga för alla andra Användare av samma Organisation. Om ett fordon är anslutet till Appen visas realtidsinformation om huruvida ett fordon är i aktivt läge (om fordonet rör sig) för alla Användare i en Organisation. Inga historiska data angående fordonsstatus och ingen fordonsplatsinformation visas för Organisationens Användare. Användaren kan sluta dela fordonets status till andra Användare genom att logga ut från Appen eller stänga av Bluetooth och på sätt stoppa Appen från att samla in data.

5. ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH ANSVAR

5.1. Nokian Tyres ger Användaren en personlig, icke-överförbar och icke-exklusiv åtkomsträtt till Tjänsten under den tid som anges i avsnitt 2.5 och i enlighet med dessa Användarvillkor.

5.2. Användaren ansvarar för att säkra att (i) Tjänsten har rätt att lämna ut användaruppgifter och teknisk information som begärs för Tjänsten till Nokian Tyres och (ii) att Nokian Tyres i enlighet med avsnitt 4.7har rätt att använda denna information för att implementera och utveckla denna Tjänst och avslöja information till andra Användare.

5.3. Användaren ser till att informationen Användaren överför till Tjänsten är korrekt, fullständig, ändamålsenlig och uppdaterad vid registreringen. Användaren ansvarar under hela sin användningstid av Tjänsten för att korrigera eller uppdatera felaktiga eller ändrade uppgifter i Tjänsten.

5.4. Om fordonet med Däck utrustade med sensorer inte längre ägs eller kontrolleras av Användaren eller av en Organisation under vilken fordonet har lagts till, måste Användaren eller Kontochefen, om tillämpligt, omedelbart ta bort fordonet från Appen. En ny ägare eller innehavare av ett fordon med Däck utrustade med sensorer kan lägga till fordonet med Däck utrustade med sensorer i Appen eller genom att kontakta [email protected].

5.5. Användaren är alltid ansvarig för att lagra och använda sina personliga inloggningsuppgifter till Tjänsten på ett säkert sätt och får inte avslöja inloggningsuppgifterna till tredje part eller på annat sätt tillåta tredje part att använda dessa. Användaren är inte befriad från ansvar om Tjänsten nås med Användarens enhet eller inloggningsuppgifter eller Tjänsten på annat sätt de facto används av en tredje part istället för Användaren.

5.6. Användaren måste omedelbart meddela Nokian Tyres om Användaren har anledning att tro att en tredje part fått tillgång till eller kunskap om Användarens inloggningsuppgifter.

5.7. Användaren ansvarar för att Användarens mobila enhet är kompatibel med Tjänsten. Användaren ansvarar också för att säkerställa att den mobila enhet Användaren använder för att få åtkomst till Tjänsten fungerar adekvat i fråga om datasäkerhet.

5.8. Användaren ansvarar för eventuella avgifter för mobildataöverföring som kan uppstå till följd av Appens användning.

5.9. Användaren ansvarar för att följa alla instruktioner från Nokian Tyres i fråga om användning av Tjänsten och/eller INTUITU-systemet.

5.10. Om Användaren märker några fel eller funktionsfel i Tjänsten rekommenderas Användaren utan dröjsmål meddela en dylik händelse till Nokian Tyres via e-post till adressen [email protected].

6. ANSVAR

6.1. Nokian Tyres ansvar är alltid begränsat till direkta skador som Tjänsten orsakar Användaren. Nokian Tyres sammanlagda ansvar överstiger emellertid under inga omständigheter 1 000 euro. I den mån obligatorisk lagstiftning tillåter ska Nokian Tyres inte hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador som Tjänsten (eller användning av Tjänsten) orsakar Användaren eller någon tredje part.

6.2. Nokian Tyres ansvarar inte för skador som orsakas av Användarens eget fel, underlåtenhet eller annan oaktsamhet, en funktion eller ett fel på Användarens enhet, obehörig användning av Användarens inloggningsuppgifter eller Användarens bristande efterlevnad av dessa Användarvillkor eller andra avtalsvillkor eller instruktioner med anknytning till Tjänsten.

6.3. Nokian Tyres ansvarar aldrig för felaktiga eller ofullständiga användaruppgifter som registrerats och sparats i Tjänsten, i den mån (i) denna information har tillhandahållits av Användaren till Tjänsten; eller (ii) informationen på annat sätt erhållits från Användaren; eller (iii) Användaren försummat att omedelbart korrigera eller uppdatera sina uppgifter i Tjänsten.

6.4. Användaren erkänner att Tjänsten är skapad för att tillhandahålla information om däcktryck och däcktemperatur samt för att tillhandahålla definierbara varningar om däckens tillstånd. Tjänsten och INTUITU-systemet är inte avsedda för att avläsa alla däckegenskaper, utan fungerar som en tilläggsmetod för att övervaka däckens tillstånd. Tjänsten och INTUITU-systemet ersätter inte regelbundna däckkontroller och manuella inspektioner. Tjänsten och INTUITU är inte konstruerade eller klassificerade för användning i säkerhetskritiska situationer, såsom vid transport av farliga ämnen (ADR) och bör inte integreras eller modifieras i dylika system. En person som kör ett motorfordon måste alltid utföra nödvändiga däckkontroller enligt instruktionerna från respektive fordonstillverkare och/eller däckföretag.

6.5. I den mån obligatorisk lagstiftning tillåter ansvarar Nokian Tyres inte för eventuella skador, avgifter eller kostnader som Användaren ådrar sig på grund av att Tjänsten inte är tillgänglig eller på grund av att Tjänsten eller INTUITU-systemet har förseningar eller fel, inklusive men inte begränsat till felaktig eller falsk tryck- eller temperaturavläsning av däck. Nokian Tyres ansvarar inte för förlust av data till följd av användning av tjänsten.

6.6. Nokian Tyres ansvarar inte för skador som orsakas av Tjänsten, om (i) de orsakas av fel, fördröjning eller avbrott i kommunikationsnätet eller på annat sätt av en teleoperatörs tjänster; eller (ii) de orsakas av annan liknande situation som inte kan tillräknas Nokian Tyres.

6.7. Nokian Tyres ansvarar inte för skador orsakade av en så kallad force majeure- eller liknande händelse som gör det omöjligt eller överdrivet svårt att leverera tjänsten. En force majeure-händelse kan vara till exempel något av följande: en orkan, ett meteoritnedfall, en jordbävning, en översvämning eller annan naturkatastrof; brand, explosion eller andra olyckor; oroligheter, uppror, mobilisering, terrorism, krig och andra händelser relaterade till allmän ordning; ett embargo, en bojkott, importförbud, konfiskering och andra kommersiella och statliga handlingar; industriella åtgärder och avbrott i kollektivtrafiken; utbrott av epidemi eller pandemi; eller andra liknande oväntade eller exceptionella händelser och omständigheter.

6.8. I den mån obligatorisk lagstiftning kan tillämpas får Användaren inte reklamera eller väcka åtal om Tjänsten eller på annat sätt enligt dessa Användarvillkor mot något av Nokian Tyres dotterbolag. I vilket fall som helst gäller det som avtalas i detta avsnitt 6 även alla krav som görs av Användaren avseende Tjänsten eller på annat sätt enligt dessa Användarvillkor mot något av Nokian Tyres dotterbolag.

6.9. För att ha rätt att kräva skadestånd måste Användaren underrätta Nokian Tyres om anspråket Användaren har avseende Tjänsten inom rimlig tid och senast inom fjorton (14) dagar efter skadan. En dylik anmälan kan göras skriftligen via e-post till Tjänstens adress [email protected].

6.10. Användaren ansvarar för skador som orsakats Nokian Tyres av Tjänsten, om sådana skador beror på Användarens fel eller underlåtenhet, eller Användarens bristande efterlevnad av Användarens avtalsenliga skyldigheter eller instruktioner om användningen av Tjänsten.

6.11. I händelse av skada eller ett hot om skada måste Användaren vidta nödvändiga åtgärder som rimligen kan förväntas i en sådan situation, eller som Nokian Tyres begär av Användaren för att förhindra eller begränsa skadan.

6.12. Det som anges om ansvarsbegränsningen i detta avsnitt 6 ska inte tillämpas om skadan som rör tjänsten orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som hänför sig till Tjänsten, inklusive dess förbättringar, uppdateringar och innehåll, förblir Nokian Tyres exklusiva och odelade egendom, eller deras respektive licensgivares eller andra rättighetsinnehavares egendom. Nokian Tyres överför eller överlåter inte till Användaren några äganderättigheter, immateriella rättigheter eller andra speciella rättigheter, utöver det som uttryckligen tillhandahålls i dessa Användarvillkor.

7.2. Användaren har inte rätt att ändra, kopiera, publicera, distribuera, sända, sälja, hyra ut, låna ut, överföra, bevilja åtkomsträttigheter eller på annat sätt avyttra Tjänsten eller vidta andra åtgärder i fråga om Tjänsten eller dess programvara.

7.3. Användaren får inte omarbeta, översätta, ta isär eller på annat sätt undersöka Tjänsten eller dess programvara i syfte att utreda Tjänstens funktioner.

8. AVSTÄNGNING OCH AVSLUTANDE AV TJÄNSTEN

8.1. Användaren kan avsluta Tjänsten genom att begära ett kontoavlägsnande via Appen eller genom att kontakta Nokian Tyres på adressen [email protected] .

8.2. När Tjänsten har avslutats anonymiseras alla uppgifter relaterade till Användaren. Fordonsdata anonymiseras å sin sida när ett fordon tas bort från en Organisation eller när en Organisation till vilken fordonet har lagts till tas bort. Om Användaren är den enda Användaren i en Organisation anonymiseras Användarens fordonsdata när Användaren avslutar Tjänsten.

8.3. Användarens rätt att använda Tjänsten upphör omedelbart efter att Användaren avslutat Tjänsten, såsom beskrivs i avsnitt 8.1 ovan.

8.4. Om Användaren bryter mot dessa Användarvillkor eller på annat sätt använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka skada för Tjänsten, Nokian Tyres eller tredje parter kan Nokian Tyres utan föregående meddelande och utan ansvar omedelbart stänga av eller avsluta Användarens användning av Tjänsten och permanent eller tillfälligt blockera Användarens användarkonto eller Organisationskonto för Tjänsten.

8.5. Avslutande av Tjänsten påverkar inte Användarens skyldigheter som uppstått innan Tjänsten avslutats eller innan Användarens personuppgifter tas bort.

8.6. Användarens användaruppgifter och användarkonto tas bort från Tjänsten så snart som möjligt efter att användarförhållandet upphört och senast fem (5) år efter att Användaren senast loggade in på Tjänsten (passivitet), såvida inte tillämpliga lagar kräver att Nokian Tyres behåller någon information under en längre period.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

9.1. Nokian Tyres behandlar personuppgifter i tjänsten i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och bestämmelserna i tillämplig nationell dataskyddslagstiftning.

9.2. Nokian Tyres behandlar personuppgifter i samband med Tjänsten i syfte att implementera och utveckla Tjänsten och behandla reklamationer, samt för att kommunicera med användarna och tillhandahålla kundservice och marknadsföring. Användaren medger att de data som genereras av INTUITU-sensorn angående användningen av Däck utrustade med sensor kan användas för hantering av reklamationer angående INTUITU-sensorn och/eller Däck utrustade med sensor.

9.3. Nokian Tyres behandling av personuppgifter i samband med tjänsten beskrivs mer detaljerat i INTUITUs integritetspolicy, som finns tillgänglig i Appen och/eller på Nokian Tyres integritetswebbplats (https://www.nokiantyres.com/privacy-statement/).

9.4. Innan Användaren registrerar sig i Tjänsten och börjar använda Tjänsten förväntas Användaren läsa INTUITUs integritetspolicy. Användaren bekräftar behandlingen av sina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i integritetspolicyn och accepterar användningen av sina personuppgifter i enlighet med dessa Användarvillkor.

9.5. Såsom beskrivs i INTUITUs integritetspolicy kan Användaren när som helst radera sina personuppgifter från Tjänsten genom att skicka en raderingsbegäran till adressen [email protected]. Radering av personuppgifter kommer också omedelbart att avsluta tjänsten enligt beskrivningen i avsnitt 8.2 av dessa Användarvillkor.

10. DIREKTMARKNADSFÖRING

10.1. Nokian Tyres kan skicka användarkommunikationsmeddelanden angående Tjänsten, och baserat på Användarens separata samtycke till marknadsföring kan Nokian Tyres skicka elektroniska marknadsföringsmeddelanden angående andra Tjänster och Produkter från Nokian Tyres och/eller tredje part vars verksamhet hänger ihop med Nokian Tyres verksamhet.

10.2. Användaren kan alltid återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring i Appen eller genom att helt enkelt klicka på länken för att avsluta prenumerationen i marknadsföringsmeddelandena, eller genom att kontakta Nokian Tyres via e-post till adressen [email protected].

10.3. För tydlighetens skull påverkar inte Användarens återkallande av sitt samtycke till direktmarknadsföring Nokian Tyres rätt att fortsätta skicka Användaren sådana meddelanden via e-post eller genom annat kommunikationssätt som är nödvändiga för att hantera eller leverera Tjänsten.

11. ÄNDRINGAR OCH ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER

11.1. Nokian Tyres kan ensidigt och efter eget gottfinnande ändra dessa Användarvillkor genom att publicera ändrade Användarvillkor i Appen. Det är Användarens ansvar att kontrollera om Användarvillkoren ändrats.

11.2. Om Användaren fortsätter använda Tjänsten efter att Användaren informerats om ändringar i dessa Användarvillkor eller information om sådana ändringar har publicerats i Appen, indikerar detta att Användaren accepterar ändringarna av användningsvillkoren som sådana.

11.3. Nokian Tyres har helt eller delvis utan Användarens tillstånd rätt att överlåta eller överföra alla rättigheter som härrör från Tjänsten och dessa Användarvillkor till sina koncernbolag och/eller till tredje part.

11.4. Nokian Tyres har rätt att, utan några som helst begränsningar, använda underprocessorer och tredjepartsleverantörer för implementering och utveckling av tjänsten.

11.5. Användaren har inte rätt att överföra någon av sina användarrättigheter och/eller skyldigheter relaterade till Tjänsten, såsom anges i dessa Användarvillkor, till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Nokian Tyres.

12. APPLE-SPECIFIKA BESTÄMMELSER

12.1. Om användaren har laddat ned appen från Apple Inc. (Apple) App Store eller använder appen på en iOS-enhet, bekräftar användaren att hen har läst, förstått och samtycker till följande meddelande gällande Apple: Dessa användarvillkor gäller för Nokian Tyres och Användaren, inte Apple. Nokian Tyres är ensamt ansvarigt för Appen och allt innehåll som framställs på den. Vid eventuella konflikter mellan dessa användarvillkor och användarvillkor för Apple Store gäller Apple Stores användarvillkor. Licensen som beviljas Användaren gäller användning på Apple-produkter, som ägs eller kontrolleras av Användaren. Appen kan användas eller nås av andra konton som är kopplade till Användaren via familjedelning eller volymköp. Om Användaren behöver support med avseende på Appen ska Användaren kontakta Nokian Tyres ([email protected]) och inte Apple, eftersom Apple inte har någon skyldighet att hjälpa till med support- eller underhållsfrågor. Om Appen eller Tjänsten inte överensstämmer med någon tillämplig garanti, kan Användaren meddela Apple så att Apple kan återbetala eventuell köpsumma som Användaren har betalat för Appen till Användaren: Användaren samtycker också till att Apple i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag inte kommer att ha någon annan garantiförpliktelse med avseende på Appen, och att alla andra anspråk, förluster, skador, kostnader eller utgifter som kan hänföras till eventuella brister i överensstämmelse med någon garanti kommer att vara Nokian Tyres ansvar. Apple har inte ansvar för att vidta åtgärder gällande några anspråk från Användare eller någon tredje part relaterade till Appen, inklusive (i) produktansvarsanspråk; (ii) eventuellt anspråk gällande att Appen inte överensstämmer med tillämpliga juridiska eller regulatoriska krav; (iii) anspråk som uppstår under konsumentskydd eller liknande lagstiftning; och (iv) anspråk med avseende på intrång i immateriella rättigheter. Apple ansvarar inte för utredning, försvar, förlikning och avskrivning av tredje parts hävdande att Appen utgör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter. Användaren intygar och garanterar att (i) Användaren inte befinner sig i ett land som är föremål för ett embargo från regeringen i USA eller som har förklarats av regeringen i USA som ett terroriststödjande land; och (ii) Användaren är inte upptagen på någon lista som regeringen i USA har över förbjudna parter eller parter som lyder under restriktioner. Användaren måste följa tillämpliga avtalsvillkor för tredje part vid användning av Appen. Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsförmånstagare av dessa Användarvillkor, och efter Användarens godkännande av dessa Användarvillkor kommer Apple att ha rätten (och kommer att anses ha accepterat denna rätt) att verkställa dessa Användarvillkor gentemot Användaren.

13. ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

13.1. Dessa Användarvillkor begränsar inte Användarens rättigheter enligt tillämplig obligatorisk lagstiftning.

13.2. Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor skulle förklaras ogiltiga, förblir dess andra bestämmelser giltiga och verkställbara.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMTOL

14.1. På dessa Användarvillkor tillämpas Finlands lagar, med undantag för bestämmelser om dess val av lag. Tvister och/eller anspråk som uppstår på grund av Tjänsten löses i första hand i godo genom förhandlingar mellan Användare och/eller Företag och Nokian Tyres.

14.2. I händelse av tvist, kontroverser eller anspråk mellan Nokian Tyres och enskilda Användare utan inblandning av något företag Användaren eventuellt representerar, avgörs tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som uppstår på grund av eller relaterar till Tjänsten, eller dessa Användarvillkor, eller intrång, upphörande eller giltighet därav, av Birkalands tingsrätt, såvida inte någon annan domstol enligt obligatorisk lagstiftning har jurisdiktion över tvisten. I händelse av ett Företags inblandning i tvist, kontrovers eller anspråk, ska avsnitt 14.3. tillämpas när det gäller att lösa tvisten, kontroversen eller anspråket mellan Nokian Tyres och den enskilda Användaren, istället för att tillämpa detta avsnitt 14.2.

14.3. I händelse av tvist, kontroverser eller anspråk mellan Nokian Tyres å ena sidan och ett företag ensamt eller tillsammans med Användaren som representerar företaget å andra sidan, ska tvisten, kontroversen eller anspråket som härrör från eller relaterar till användningen av Tjänsten, eller dessa Användarvillkor, eller överträdelse, upphörande eller giltighet härav, slutgiltigt avgöras genom skiljedom i enlighet med Finlands handelskammares skiljedomsregler. Antalet skiljemän ska vara en. Skiljedomsort är Tammerfors, Finland. Skiljeförfarandet sker på engelska, om inte annat överenskommits mellan parterna.

Användarvillkor för eVianor-tjänsten

1. ALLMÄNT

eVianor-tjänsten (“Tjänsten”) levereras av Vianor Holding Oy (”Tjänsteleverantören”), adress: Pirkkalaistie 7, 37101 Nokia, FO-nummer: 1634463-3.

eVianor är en för företagskunder (”Kunden”) avsedd onlinetjänst som tillhandahåller tjänster i anslutning till inköp och användning av däck och ger information om erbjudna produkter. Kundens representant (”Användaren”) kan registrera sig i tjänsten och via denna göra beställningar samt använda övriga funktioner som är tillgängliga för hen, hantera material som sparats i Tjänsten, så som försäljningsprislistor, som tillhör det företag hen representerar, samt via Tjänsten erhålla kundspecifika rapporter från Tjänsteleverantören. Tjänsten är kostnadsfri.

Vid användning av Tjänsten tillämpas eVianor-tjänstens användarvillkor (”Användarvillkor”), som Användaren noggrant ska bekanta sig med innan hen registrerar sig i Tjänsten och använder den. Vid försäljning av produkter som säljs via eVianor tillämpas separata försäljningsvillkor som finns angivna i Tjänsten.

Att använda Tjänsten förutsätter att Användaren och Kunden godkänner Användarvillkoren och binder sig att följa dem. Användarvillkoren anses vara godkända av Användaren och Kunden då Användaren registrerar sig i tjänsten och godkänner Användarvillkoren i samband med eller efter registreringen. Det som nedan sägs om Användaren gäller även Kunden.

2. REGISTRERING OCH RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

Användaren kan ansöka om rätt att registrera sig i tjänsten genom att fylla i registreringsformuläret på adressen www.evianor.com. Vid registrering ska Användaren uppge både Kundens  och Användarens kontaktuppgifter.

Användaren som registreras ska ha behörighet att representera Kunden i Tjänsten och att uträtta ärenden i Tjänsten å Kundens vägnar. Genom att registrera sig i tjänsten bekräftar Användaren att hen har behörighet att representera Kunden. 

När registreringsansökan har godkänts kommer inloggningsuppgifterna att skickas till den e-postadress som Användaren har uppgett. Användaren kan logga in i Tjänsten med dem.

Tjänsteleverantören har rätt att förkasta registreringsansökan utan att meddela detta eller uppge orsak.

3. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med de användningsvillkor som gäller vid respektive tidpunkt samt i enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsföreskrifter. Användaren är skyldig att omedelbart underrätta Tjänsteleverantören om Användarens rätt att representera Kunden upphör.

Då Användaren använder Tjänsten förbinder hen sig till att:

 1. Användaren använder Tjänstens användarnamn och lösenord omsorgsfullt och överlåter inte uppgifterna till en tredje part,
 2. Användaren omedelbart meddelar Tjänsteleverantören om det finns anledning att tro att Användarens inloggningsuppgifter har hamnat hos en tredje part,
 3. Användaren säkerställer att materialet som Användaren laddar upp till Tjänsten inte innehåller virus eller är på annat sätt skadligt,
 4. materialet som Användaren laddar upp är korrekt och aktuellt, att Användaren har rätt att lämna materialet till Tjänsteleverantören för de användningsändamål som nämns i dessa villkor och i dataskyddsbeskrivningen och att det inte bryter mot gällande lag, normer eller myndighetsbestämmelser och
 5. Användarens material tillhör Användaren eller att Användaren har obegränsad rätt att använda materialet i Tjänsten.

Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten:

 1. för sådan verksamhet som gör det svårare för andra användare att använda webbplatsen,
 2. för att förmedla skräppost eller annan förbjuden eller olaglig kommunikation, eller
 3. för att uppträda som representant för Tjänsteleverantören eller någon annan utan tillstånd.

Att spara, publicera, undersöka, kopiera eller distribuera Tjänstens innehåll eller en del av det utan förhandstillstånd från rättsinnehavaren är förbjudet.

Användaren ska också följa andra av Tjänsteleverantören särskilt givna anvisningar om användningen av Tjänsten.

Användaren ansvarar för skada som orsakats Tjänsteleverantören eller ett bolag som hör till samma koncern som Tjänsteleverantören, om skadan beror på överträdelse av dessa användningsvillkor eller på försummelse av givna anvisningar. Användaren ska vidta alla rimliga åtgärder som Tjänsteleverantören förutsätter för att förhindra eller minimera skadan.

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När Användaren registrerar sig i Tjänsten ska hen ge Tjänsteleverantören de personuppgifter som begärts, såsom namn och e-postadress.

Användarnas personuppgifter används bl.a. för att tillhandahålla och utveckla tjänsten samt för kundkommunikation och marknadsföring. Användaren ska bekanta sig med Tjänsteleverantörens dataskyddsbeskrivning.

Kunden har rätt att få information från Tjänsteleverantören gällande Användare som har registrerat sig i Tjänsten som Kundens representanter samt få information om inköp de gjort. Tjänsteleverantören har rätt att lämna ut denna information till Kunden.

Personuppgifter som Användaren lämnar via Tjänsten får behandlas av Tjänsteleverantören på det sätt som den tillämpliga dataskyddslagstiftningen tillåter i enlighet med dessa användningsvillkor och dataskyddsbeskrivningen och för de ändamål som nämns i dem.

Vianor Holding Oy är en del av Nokian Renkaat-koncernen. Personuppgifter som lämnas i Tjänsten kan överlämnas till andra bolag som hör till Nokian Renkaat-koncernen.

För mer information om hur Tjänsteleverantören behandlar personuppgifter, se dataskyddsbeskrivningen på adressen: https://www.nokiantyres.se/sekretesspolicies-och-tjanstevillkor/sekretesspolicies/#vianor-sekretesspolicy

5. KOMMUNIKATION OCH DIREKTMARKNADSFÖRING

Om inte något annat föreskrivs i gällande lagstiftning, kan Tjänsteleverantören till Användaren skicka meddelanden som hänför sig till tjänsten och meddelanden som gäller andra tjänster eller produkter som tillhandahålls av Tjänsteleverantören eller av bolag som hör till samma koncern som Tjänsteleverantören.

Användaren har möjlighet att förbjuda direktmarknadsföringsmeddelanden. Användaren kan inte förbjuda Tjänsteleverantören att skicka meddelanden som är nödvändiga för att upprätthålla och tillhandahålla tjänsten.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH ANVÄNDARRÄTT

Tjänsten och det material som Tjänsteleverantören tillhandahåller är upphovsrättsligt skyddade.

Äganderätten till tjänsten samt upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till Tjänsten och materialet i den (inklusive bl.a. upphovsrätt, oregistrerade och registrerade varumärkes- och mönsterrättigheter, patent, domännamn, affärshemligheter och databasrättigheter) hör till Tjänsteleverantören eller en tredje rättsinnehavare.

Tjänsteleverantören ger Användaren en begränsad rätt att använda Tjänsten och materialet i den för de ändamål som beskrivs i dessa Användarvillkor och i Tjänsteleverantörens beskrivningar om Tjänsten.

Användaren har användarrätt till företagsspecifikt material om skapats med tjänsten (som till exempel försäljningsprislistor och kundspecifika rapporter samt liknande material). Användaren har inte rätt att distribuera detaljerat, företagsspecifikt material som hen skapat med hjälp av Tjänsten till utomstående parter.

7. LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER

Tjänsteleverantören kan i Tjänsten inkludera länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje part. Användningen av sådana länkar gör att Användaren lämnar Tjänsten. Tjänsteleverantören övervakar eller kontrollerar inte innehållet på utomstående webbplatser och Tjänsteleverantören ansvarar inte för att webbsidorna är korrekta, tillförlitliga eller informationssäkra.

Användaren använder länkade webbplatser på egen risk.

8. UNDERLEVERANTÖRER

Tjänsteleverantören har rätt att använda underleverantörer för att tillhandahålla och utveckla tjänsten samt genomföra marknadsföring och kommunikation som knyter sig till Tjänsten.

9. ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH DESS VILLKOR

Tjänsteleverantören kan ändra på dessa Användarvillkor utan att meddela om det på förhand. Om Användaren fortsätter att använda Tjänsten efter att hen har informerats om ändringarna eller efter att de ändrade användningsvillkoren har publicerats i Tjänsten, anses Användaren ha godkänt de ändrade användningsvillkoren.

Tjänsteleverantören har rätt att utan förhandsmeddelanden ändra Tjänsten och dess delar samt avsluta Tjänsten eller delar av den.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella skador, utgifter och/eller förluster som Användaren ådrar sig till följd av Tjänsten eller användning av Tjänsten, såvida skadan inte har orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet

Tjänsteleverantören strävar med skäliga åtgärder efter att Tjänsten står till Användarnas förfogande kontinuerligt och utan störningar. Ifall den gällande lagstiftningen inte förespråkar annat, är Tjänsteleverantören inte ansvarig för hålla Tjänsten i avbrottsfri eller helt felfri drift eller för att den fungerar i korrekt tid, för avbrott som orsakas av serviceåtgärder eller monteringsarbeten, datatrafikavbrott eller för att Kundens uppgifter och/eller material eller liknande förloras eller ändrar på grund av dessa. Om inte något annat följer av tvingande lagstiftning svarar Tjänsteleverantören dock inte för att Tjänsten fungerar utan avbrott, i rätt tid eller felfritt, eller för avbrott som orsakas av tekniska fel, underhåll eller installationsarbete, störningar i datakommunikationen eller eventuella förändringar eller förluster av information och/eller Användarens material e.d.

Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för förlorat eller ändrat material som orsakas av att Tjänsten ändras eller avslutas.

Tjänsteleverantören garanterar inte att material som Tjänsteleverantören tillhandahåller via tjänsten är korrekt eller felfritt. Att använda sådant material är på Användarens ansvar.

11. UPPHÖRANDE AV RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

Tjänsteleverantören har rätt att begränsa Användarens användarrätt eller säga upp Användarens användarrätt till Tjänsten omedelbart om

 1. Tjänsteleverantören anser att Användaren vid användning av Tjänsten brutit mot Användarvillkoren eller använt den på ett sätt som kan skada Tjänsten, externa parter, Tjänsteleverantören eller ett bolag som hör till samma koncern med den; eller
 2. det är nödvändigt för att kunna följa lag eller myndighetsbestämmelser.

Tjänsteleverantören har även rätt att säga upp Användarens användarrätt omedelbart om

 1. Användaren inte längre är anställd av företaget hen representerar;
 2. Tjänsteleverantören eller ett företag som hör till samma koncern har förfallna fordringar hos det företag som Användaren representerar, eller
 3. Tjänsten eller en del av den avslutas.

Tjänsteleverantören har dessutom rätt att radera Användarens användarkonto och säga upp Tjänsten med omedelbar verkan om det har gått mer än två år sedan Användarens föregående inloggning i Tjänsten.

Användaren har rätt att när som helst avsluta användningen av Tjänsten. En fritt formulerad anmälan om avslutande av användningen ska lämnas via Tjänstens responskanal. Efter detta kommer Användarens material (inklusive företagsspecifikt material som Användaren har tillgång till i Tjänsten) att raderas från Tjänsten och Användaren har inte längre tillgång till materialet.

12. ÖVERLÅTELSE TILL TREDJE PART

Användaren har inte rätt att överlåta sin användarrätt till Tjänsten till en tredje part. Tjänsteleverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med Användarvillkoren till en tredje part utan särskilt tillstånd från Användaren.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

På dessa Användarvillkor tillämpas Finlands lag.

Avtalsparterna strävar efter att lösa meningsskiljaktigheter som beror på avtalet i första hand genom förhandlingar. Om avtalsparterna inte når en lösning på meningsskiljaktigheterna genom förhandlingar, avgörs meningsskiljaktigheterna i enlighet med Centralhandelskammarens skiljenämnds regler i en skiljedomstol med en skiljeman (1) i Tammerfors. Skiljemannen ska utses av den tidigare nämnda skiljenämnden.