FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

Tjänstevillkor

Villkor för Hakkaskyddet

Hakkaskydd är en unik tjänst som ges till nya Nokian Hakka och Nokian Hakkapeliitta däckset. Hakkaskyddet garanterar att om ett däck som har använts normalt går sönder, och däcket inte går att reparera, så får du ett nytt motsvarande produkt utan kostnad från en återförsäljare som säljer Nokian Tyres produkter i Sverige, Norge eller Finland.

 • Hakkaskyddet finns till ditt förfogande dygnet runt i Sverige, Norge och Finland. 
 • Hakkaskyddet är fordonsspecifikt och gäller i högst ett års tid från den dag då däcken köptes och så länge mönsterdjupet är minst 4 mm. En förutsättning är att det finns köpkvitto eller annat bevis för när däcken köpts. 
 • Skyddet täcker inte fälg som har gått sönder i samband med punktering och inte heller andra direkta eller indirekta skador. 
 • Däcket har monterats korrekt på en fälg som uppfyller däcknormen ETRTO/STRO. 
 • Man har använt det lufttryck som biltillverkaren rekommenderar och däcket har inte överbelastats. 
 • Däcket har använts under normala förhållanden. Bilsport, användning i utryckningsfordon och motsvarande verksamhet omfattas inte av Hakkaskyddet. 
 • Punkteringen har inte orsakats av fel på fordonet, felaktigt bruk, skadegörelse eller stöld. 
 • Skyddet täcker inte dubbskador eller skador orsakade av dubb. 
 • För produktförsäkringen svarar Ömsesidiga försäkringsbolaget LähiTapiola i Finland.
 • Hakkaskyddet gäller för följande däck som har köpts i Sverige, Norge eller Finland under tiden 1.3.2021-28.2.2022: Nokian Hakka Green 3, Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka Van, Nokian Hakka C2, Nokian Hakkapeliitta 10, Nokian Hakkapeliitta 10 EV, Nokian Hakkapeliitta 9,  Nokian Hakkapeliitta R3, Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta 10 SUV, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta LT3, Nokian Hakkapeliitta C3, Nokian Hakkapeliitta CR3.

Villkor för Hakkaskyddets vägassistans

Hakkaskydd vägassistans ser till att du kommer fram även om olyckan är framme. Om ett däck går sönder så kommer vägassistans till din hjälp när du ringer till dem. Hakkaskydd vägassistans erbjuder till sina registrerade kunder teknisk hjälp och vägassistans, exempelvis däckbyte och bogsering till närmaste återförsäljare som säljer Nokian Tyres produkter, i Sverige, Norge och Finland. Tjänsten är tillgänglig 24 timmar i dygnet.

 • Tjänsten förutsätter att Hakkaskyddet har aktiverats inom två (2) veckor från inköpsdagen. 
 • Aktiveringen kan också göras genom att skicka ord HAKKA per sms till 71039 eller ringa 020-21 52 53. Kunden ska då uppge alla de uppgifter som Nokian Tyres behöver för tjänsten. 
 • Skyddet aktiveras 24 timmar efter registreringen. Ringa vår vägassistans på nummer 020-21 52 53 för att få bärgning och vid behov annan teknisk hjälp. 
 • Hakkaskyddets vägassistans täcker endast de tjänster som har beställts via telefonnumret 020-21 52 53. Bogseringstjänster och övriga tjänster som beställts från någon annan ersätts inte. 
 • Om däcken inte kan lagas eller bytas samma dag, ersätter Hakkaskyddets vägassistans antingen: Inom ramen för tillämplig lag är Nokian Tyres ansvar vid ett sådant genomförande av tjänsten som strider mot dessa villkor begränsat till att genomföra tjänsten på nytt utan oskäligt dröjsmål. Uppkomna skador ersätts inte. 
 • Under alla omständigheter är den kostnad som Nokian Tyres ersätter genom Hakkaskydd vägassistans begränsad till maximalt 5000 SEK utöver vägassistans och bogsering.
 • Hakkaskyddets vägassistans gäller för följande däck som har köpts i Sverige, Norge eller Finland under tiden 1.3.2021-28.2.2022: Nokian Hakka Green 3, Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka Van, Nokian Hakka C2, Nokian Hakkapeliitta 10, Nokian Hakkapeliitta 10 EV, Nokian Hakkapeliitta 9,  Nokian Hakkapeliitta R3, Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta 10 SUV, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta LT3, Nokian Hakkapeliitta C3, Nokian Hakkapeliitta CR3.

Hakka-nöjdhetslöfte villkor

Om du inte är nöjd med dina nya Nokian Hakka sommardäck kan du byta ut dem mot nya Nokian sommardäck eller få pengarna tillbaka. Löftet gäller däck som köpts och monterats hos Nokian Tyres återförsäljare som förbundit sig till Hakka-nöjdhetslöftet.

 • Om kunden inte är nöjd med sina Hakka-sommardäck, kan de returernas eller bytas till andra inom 14 dagar från inköpsdagen i den affär där de har köpts. Samtidigt ska kunden uppvisa det ursprungliga köpkvittot.
 • Siffran 8 ska vara helt synlig på DSI-slitagevarnaren (Driving Safety Indicator) på alla de däck som returneras.
 • Byte och montering av nya däck är avgiftsfria för kunden.
 • Om kunden byter till däck som är dyrare eller billigare än de ursprungliga, utjämnas prisskillnaden med tilläggsbetalning eller kreditering.
 • Förmånen förutsätter att däcken har köpts och monterats hos en återförsäljare som förbinder sig till Hakka-nöjdhetslöftet.
 • Kundnöjdhetslöftet är av engångskaraktär och fordonsspecifikt.
 • Hakka-nöjdhetslöftet gäller för följande sommardäck som har köpts i Sverige, Norge eller Finland under tiden 1.3.2021-28.2.2022: Nokian Hakka Green 3, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka Van.

Övriga allmänna villkor för Hakkaskyddet

 • Dessa villkor begränsar inte de rättigheter som tvingande lagstiftning ger kunden.
 • Nokian Tyres har rätt att använda underleverantörer för utförande av tjänsterna och till dem överlåta sådan information om kunden, fordonet och däcken som är nödvändiga för att utföra tjänsterna.
 • Kunden har rätt att neka Nokian Tyres att använda sina personuppgifter för direktmarknadsföring samt marknadsundersökningar och enkäter.
 • Nokian Tyres har rätt att spela in kundtjänstsamtal och annan kommunikation som är relaterad till tjänsterna för att verifiera eventuella ingångna avtal, granska och utveckla kvaliteten på tjänsterna och för att utveckla kundtjänsten. 
 • På tjänsterna tillämpas antingen finsk, svensk eller norsk lag beroende på i vilket av länderna däckserien har köpts. 
 • Informationen i kundregistren för tjänsterna används bl.a. för kundtjänst och marknadsföring. Register- och dataskyddsbeskrivningar för tjänsterna finns till påseende här
 • Kunden ansvarar för att de uppgifter som noterats är korrekta. Kunden ska utan dröjsmål meddela Nokian Tyres om förändringar i sina uppgifter.