Tjänstevillkor

Villkor för Hakkaskydd

Hakkaskydd är en unik tjänst som ges till nya Nokian Tyres Hakka och Nokian Tyres Hakkapeliitta däckset. Hakkaskyddet garanterar att om ett däck som har använts normalt går sönder, och däcket inte går att reparera, så får du ett nytt motsvarande produkt utan kostnad från en återförsäljare som säljer Nokian Tyres produkter i Sverige, Norge eller Finland.

 • Hakkaskydd finns till ditt förfogande dygnet runt i Sverige, Norge och Finland. 
 • Hakkaskyddet är fordonsspecifikt och gäller i högst ett års tid från den dag då däcken köptes och så länge mönsterdjupet är minst 4 mm. En förutsättning är att det finns köpkvitto eller annat bevis för när däcken köpts samt att Hakkaskyddet har aktiverats senast 2 veckor efter inköpsdatum.
 • Skyddet täcker inte fälg som har gått sönder i samband med punktering och inte heller andra direkta eller indirekta skador. 
 • Däcket har monterats korrekt på en fälg som uppfyller däcknormen ETRTO/STRO. 
 • Man har använt det lufttryck som biltillverkaren rekommenderar och däcket har inte överbelastats. 
 • Däcket har använts under normala förhållanden. Bilsport, användning i utryckningsfordon och motsvarande verksamhet omfattas inte av Hakkaskyddet. 
 • Punkteringen har inte orsakats av fel på fordonet, felaktigt bruk, skadegörelse eller stöld. 
 • Skyddet täcker inte dubbskador eller skador orsakade av dubb. 
 • För produktförsäkringen svarar Ömsesidiga försäkringsbolaget LähiTapiola i Finland.
 • Hakkaskyddet gäller för följande däck som har köpts i Sverige, Norge eller Finland under tiden 1.3.2023-28.2.2024:

  Nokian Tyres Hakka Black 3
  Nokian Tyres Hakka Black 3 SUV
  Nokian Tyres Hakka Blue 3
  Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV
  Nokian Tyres Hakka Green 3
  Nokian Tyres Hakka Black 2
  Nokian Tyres Hakka Black 2 SUV
  Nokian Tyres Hakka Van

  Nokian Tyres Hakkapeliitta R5
  Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 EV
  Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 SUV
  Nokian Tyres Hakkapeliitta 10
  Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 EV
  Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV
  Nokian Tyres Hakkapeliitta 9
  Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV
  Nokian Tyres Hakkapeliitta LT 3
  Nokian Hakkapeliitta C4
  Nokian Tyres Hakkapeliitta CR4

Villkor för Hakkaskyddets vägassistans

Dessa villkor gäller för däck köpta före 1.3.2023 och med Hakkaskydd aktiverat inom två veckor efter inköpsdatum.
Hakkaskydd vägassistans ser till att du kommer fram även om olyckan är framme. Om ett däck går sönder så kommer vägassistans till din hjälp när du ringer till dem. Hakkaskydd vägassistans erbjuder till sina registrerade kunder teknisk hjälp och vägassistans, exempelvis däckbyte och bogsering till närmaste återförsäljare som säljer Nokian Tyres produkter, i Sverige, Norge och Finland. Tjänsten är tillgänglig 24 timmar i dygnet.

 • Tjänsten förutsätter att Hakkaskyddet har aktiverats inom två (2) veckor från inköpsdagen på hakkaskydd.se. 
 • Aktiveringen kan också göras genom att ringa 020-21 52 53. Kunden ska då uppge alla de uppgifter som Nokian Tyres behöver för tjänsten. 
 • Skyddet aktiveras 24 timmar efter registreringen. Ring vår vägassistans på nummer 020-21 52 53 för att få bärgning och vid behov annan teknisk hjälp. 
 • Hakkaskyddets vägassistans täcker endast de tjänster som har beställts via telefonnumret 020-21 52 53. Bogseringstjänster och övriga tjänster som beställts från någon annan ersätts inte. 
 • Om däcken inte kan lagas eller bytas samma dag, ersätter Hakkaskyddets vägassistans antingen: Inom ramen för tillämplig lag är Nokian Tyres ansvar vid ett sådant genomförande av tjänsten som strider mot dessa villkor begränsat till att genomföra tjänsten på nytt utan oskäligt dröjsmål. Uppkomna skador ersätts inte. 
 • Under alla omständigheter är den kostnad som Nokian Tyres ersätter genom Hakkaskydd vägassistans begränsad till maximalt 5000 SEK utöver vägassistans och bogsering.
 • Hakkaskyddets vägassistans gäller för följande däck som har köpts i Sverige, Norge eller Finland under tiden 1.3.2022-28.2.2023:
  Nokian Tyres Hakka Green 3, Nokian Tyres Hakka Blue 2, Nokian Tyres Hakka Blue 3, Nokian Tyres Hakka Blue 2 SUV, Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV, Nokian Tyres Hakka Black 2, Nokian Tyres Hakka Black 2 SUV, Nokian Tyres Hakka Van, Nokian Tyres Hakkapeliitta 9, Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Tyres Hakkapeliitta 10, Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 EV, Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 SUV, Nokian Tyres Hakkapeliitta R3, Nokian Tyres Hakkapeliitta R5, Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 EV, Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 SUV, Nokian Tyres Hakkapeliitta LT 3, Nokian Tyres Hakkapeliitta C3, Nokian Tyres Hakkapeliitta C4, Nokian Tyres Hakkapeliitta CR3, Nokian Tyres Hakkapeliitta CR4. 

Hakka-nöjdhetslöfte villkor

Om du inte är nöjd med dina nya Nokian Tyres Hakka sommardäck kan du byta ut dem mot nya Nokian Tyres sommardäck eller få pengarna tillbaka. Löftet gäller däck som köpts och monterats hos Nokian Tyres återförsäljare som förbundit sig till Hakka-nöjdhetslöftet.

 • Om kunden inte är nöjd med sina Hakka-sommardäck, kan de returernas eller bytas till andra inom 14 dagar från inköpsdagen i den affär där de har köpts. Samtidigt ska kunden uppvisa det ursprungliga köpkvittot.
 • Siffran 8 ska vara helt synlig på DSI-slitagevarnaren (Driving Safety Indicator) på alla de däck som returneras.
 • Byte och montering av nya däck är avgiftsfria för kunden.
 • Om kunden byter till däck som är dyrare eller billigare än de ursprungliga, utjämnas prisskillnaden med tilläggsbetalning eller kreditering.
 • Förmånen förutsätter att däcken har köpts och monterats hos en återförsäljare som förbinder sig till Hakka-nöjdhetslöftet.
 • Kundnöjdhetslöftet är av engångskaraktär och fordonsspecifikt.
 • Hakka-nöjdhetslöftet gäller för följande sommardäck som har köpts i Sverige, Norge eller Finland under tiden 1.3.2023-29.2.2024:  Nokian Tyres Hakka Black 3, Nokian Tyres Hakka Black 3 SUV, Nokian Tyres Hakka Blue 3, Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV, Nokian Tyres Hakka Green 3, Nokian Tyres Hakka Van

Övriga allmänna villkor för Hakkaskyddet

 • Dessa villkor begränsar inte de rättigheter som tvingande lagstiftning ger kunden.
 • Nokian Tyres har rätt att använda underleverantörer för utförande av tjänsterna och till dem överlåta sådan information om kunden, fordonet och däcken som är nödvändiga för att utföra tjänsterna.
 • Kunden har rätt att neka Nokian Tyres att använda sina personuppgifter för direktmarknadsföring samt marknadsundersökningar och enkäter.
 • Nokian Tyres har rätt att spela in kundtjänstsamtal och annan kommunikation som är relaterad till tjänsterna för att verifiera eventuella ingångna avtal, granska och utveckla kvaliteten på tjänsterna och för att utveckla kundtjänsten. 
 • På tjänsterna tillämpas antingen finsk, svensk eller norsk lag beroende på i vilket av länderna däckserien har köpts. 
 • Informationen i kundregistren för tjänsterna används bl.a. för kundtjänst och marknadsföring. Register- och dataskyddsbeskrivningar för tjänsterna finns till påseende här
 • Kunden ansvarar för att de uppgifter som noterats är korrekta. Kunden ska utan dröjsmål meddela Nokian Tyres om förändringar i sina uppgifter.

Användarvillkor för eVianor-tjänsten

1. ALLMÄNT

eVianor-tjänsten (“Tjänsten”) levereras av Vianor Holding Oy (”Tjänsteleverantören”), adress: Pirkkalaistie 7, 37101 Nokia, FO-nummer: 1634463-3.

eVianor är en för företagskunder (”Kunden”) avsedd onlinetjänst som tillhandahåller tjänster i anslutning till inköp och användning av däck och ger information om erbjudna produkter. Kundens representant (”Användaren”) kan registrera sig i tjänsten och via denna göra beställningar samt använda övriga funktioner som är tillgängliga för hen, hantera material som sparats i Tjänsten, så som försäljningsprislistor, som tillhör det företag hen representerar, samt via Tjänsten erhålla kundspecifika rapporter från Tjänsteleverantören. Tjänsten är kostnadsfri.

Vid användning av Tjänsten tillämpas eVianor-tjänstens användarvillkor (”Användarvillkor”), som Användaren noggrant ska bekanta sig med innan hen registrerar sig i Tjänsten och använder den. Vid försäljning av produkter som säljs via eVianor tillämpas separata försäljningsvillkor som finns angivna i Tjänsten.

Att använda Tjänsten förutsätter att Användaren och Kunden godkänner Användarvillkoren och binder sig att följa dem. Användarvillkoren anses vara godkända av Användaren och Kunden då Användaren registrerar sig i tjänsten och godkänner Användarvillkoren i samband med eller efter registreringen. Det som nedan sägs om Användaren gäller även Kunden.

2. REGISTRERING OCH RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

Användaren kan ansöka om rätt att registrera sig i tjänsten genom att fylla i registreringsformuläret på adressen www.evianor.com. Vid registrering ska Användaren uppge både Kundens  och Användarens kontaktuppgifter.

Användaren som registreras ska ha behörighet att representera Kunden i Tjänsten och att uträtta ärenden i Tjänsten å Kundens vägnar. Genom att registrera sig i tjänsten bekräftar Användaren att hen har behörighet att representera Kunden. 

När registreringsansökan har godkänts kommer inloggningsuppgifterna att skickas till den e-postadress som Användaren har uppgett. Användaren kan logga in i Tjänsten med dem.

Tjänsteleverantören har rätt att förkasta registreringsansökan utan att meddela detta eller uppge orsak.

3. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med de användningsvillkor som gäller vid respektive tidpunkt samt i enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsföreskrifter. Användaren är skyldig att omedelbart underrätta Tjänsteleverantören om Användarens rätt att representera Kunden upphör.

Då Användaren använder Tjänsten förbinder hen sig till att:

 1. Användaren använder Tjänstens användarnamn och lösenord omsorgsfullt och överlåter inte uppgifterna till en tredje part,
 2. Användaren omedelbart meddelar Tjänsteleverantören om det finns anledning att tro att Användarens inloggningsuppgifter har hamnat hos en tredje part,
 3. Användaren säkerställer att materialet som Användaren laddar upp till Tjänsten inte innehåller virus eller är på annat sätt skadligt,
 4. materialet som Användaren laddar upp är korrekt och aktuellt, att Användaren har rätt att lämna materialet till Tjänsteleverantören för de användningsändamål som nämns i dessa villkor och i dataskyddsbeskrivningen och att det inte bryter mot gällande lag, normer eller myndighetsbestämmelser och
 5. Användarens material tillhör Användaren eller att Användaren har obegränsad rätt att använda materialet i Tjänsten.

Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten:

 1. för sådan verksamhet som gör det svårare för andra användare att använda webbplatsen,
 2. för att förmedla skräppost eller annan förbjuden eller olaglig kommunikation, eller
 3. för att uppträda som representant för Tjänsteleverantören eller någon annan utan tillstånd.

Att spara, publicera, undersöka, kopiera eller distribuera Tjänstens innehåll eller en del av det utan förhandstillstånd från rättsinnehavaren är förbjudet.

Användaren ska också följa andra av Tjänsteleverantören särskilt givna anvisningar om användningen av Tjänsten.

Användaren ansvarar för skada som orsakats Tjänsteleverantören eller ett bolag som hör till samma koncern som Tjänsteleverantören, om skadan beror på överträdelse av dessa användningsvillkor eller på försummelse av givna anvisningar. Användaren ska vidta alla rimliga åtgärder som Tjänsteleverantören förutsätter för att förhindra eller minimera skadan.

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När Användaren registrerar sig i Tjänsten ska hen ge Tjänsteleverantören de personuppgifter som begärts, såsom namn och e-postadress.

Användarnas personuppgifter används bl.a. för att tillhandahålla och utveckla tjänsten samt för kundkommunikation och marknadsföring. Användaren ska bekanta sig med Tjänsteleverantörens dataskyddsbeskrivning.

Kunden har rätt att få information från Tjänsteleverantören gällande Användare som har registrerat sig i Tjänsten som Kundens representanter samt få information om inköp de gjort. Tjänsteleverantören har rätt att lämna ut denna information till Kunden.

Personuppgifter som Användaren lämnar via Tjänsten får behandlas av Tjänsteleverantören på det sätt som den tillämpliga dataskyddslagstiftningen tillåter i enlighet med dessa användningsvillkor och dataskyddsbeskrivningen och för de ändamål som nämns i dem.

Vianor Holding Oy är en del av Nokian Renkaat-koncernen. Personuppgifter som lämnas i Tjänsten kan överlämnas till andra bolag som hör till Nokian Renkaat-koncernen.

För mer information om hur Tjänsteleverantören behandlar personuppgifter, se dataskyddsbeskrivningen på adressen: https://www.nokiantyres.se/sekretesspolicies-och-tjanstevillkor/sekretesspolicies/#vianor-sekretesspolicy

5. KOMMUNIKATION OCH DIREKTMARKNADSFÖRING

Om inte något annat föreskrivs i gällande lagstiftning, kan Tjänsteleverantören till Användaren skicka meddelanden som hänför sig till tjänsten och meddelanden som gäller andra tjänster eller produkter som tillhandahålls av Tjänsteleverantören eller av bolag som hör till samma koncern som Tjänsteleverantören.

Användaren har möjlighet att förbjuda direktmarknadsföringsmeddelanden. Användaren kan inte förbjuda Tjänsteleverantören att skicka meddelanden som är nödvändiga för att upprätthålla och tillhandahålla tjänsten.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH ANVÄNDARRÄTT

Tjänsten och det material som Tjänsteleverantören tillhandahåller är upphovsrättsligt skyddade.

Äganderätten till tjänsten samt upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till Tjänsten och materialet i den (inklusive bl.a. upphovsrätt, oregistrerade och registrerade varumärkes- och mönsterrättigheter, patent, domännamn, affärshemligheter och databasrättigheter) hör till Tjänsteleverantören eller en tredje rättsinnehavare.

Tjänsteleverantören ger Användaren en begränsad rätt att använda Tjänsten och materialet i den för de ändamål som beskrivs i dessa Användarvillkor och i Tjänsteleverantörens beskrivningar om Tjänsten.

Användaren har användarrätt till företagsspecifikt material om skapats med tjänsten (som till exempel försäljningsprislistor och kundspecifika rapporter samt liknande material). Användaren har inte rätt att distribuera detaljerat, företagsspecifikt material som hen skapat med hjälp av Tjänsten till utomstående parter.

7. LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER

Tjänsteleverantören kan i Tjänsten inkludera länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje part. Användningen av sådana länkar gör att Användaren lämnar Tjänsten. Tjänsteleverantören övervakar eller kontrollerar inte innehållet på utomstående webbplatser och Tjänsteleverantören ansvarar inte för att webbsidorna är korrekta, tillförlitliga eller informationssäkra.

Användaren använder länkade webbplatser på egen risk.

8. UNDERLEVERANTÖRER

Tjänsteleverantören har rätt att använda underleverantörer för att tillhandahålla och utveckla tjänsten samt genomföra marknadsföring och kommunikation som knyter sig till Tjänsten.

9. ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH DESS VILLKOR

Tjänsteleverantören kan ändra på dessa Användarvillkor utan att meddela om det på förhand. Om Användaren fortsätter att använda Tjänsten efter att hen har informerats om ändringarna eller efter att de ändrade användningsvillkoren har publicerats i Tjänsten, anses Användaren ha godkänt de ändrade användningsvillkoren.

Tjänsteleverantören har rätt att utan förhandsmeddelanden ändra Tjänsten och dess delar samt avsluta Tjänsten eller delar av den.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella skador, utgifter och/eller förluster som Användaren ådrar sig till följd av Tjänsten eller användning av Tjänsten, såvida skadan inte har orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet

Tjänsteleverantören strävar med skäliga åtgärder efter att Tjänsten står till Användarnas förfogande kontinuerligt och utan störningar. Ifall den gällande lagstiftningen inte förespråkar annat, är Tjänsteleverantören inte ansvarig för hålla Tjänsten i avbrottsfri eller helt felfri drift eller för att den fungerar i korrekt tid, för avbrott som orsakas av serviceåtgärder eller monteringsarbeten, datatrafikavbrott eller för att Kundens uppgifter och/eller material eller liknande förloras eller ändrar på grund av dessa. Om inte något annat följer av tvingande lagstiftning svarar Tjänsteleverantören dock inte för att Tjänsten fungerar utan avbrott, i rätt tid eller felfritt, eller för avbrott som orsakas av tekniska fel, underhåll eller installationsarbete, störningar i datakommunikationen eller eventuella förändringar eller förluster av information och/eller Användarens material e.d.

Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för förlorat eller ändrat material som orsakas av att Tjänsten ändras eller avslutas.

Tjänsteleverantören garanterar inte att material som Tjänsteleverantören tillhandahåller via tjänsten är korrekt eller felfritt. Att använda sådant material är på Användarens ansvar.

11. UPPHÖRANDE AV RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

Tjänsteleverantören har rätt att begränsa Användarens användarrätt eller säga upp Användarens användarrätt till Tjänsten omedelbart om

 1. Tjänsteleverantören anser att Användaren vid användning av Tjänsten brutit mot Användarvillkoren eller använt den på ett sätt som kan skada Tjänsten, externa parter, Tjänsteleverantören eller ett bolag som hör till samma koncern med den; eller
 2. det är nödvändigt för att kunna följa lag eller myndighetsbestämmelser.

Tjänsteleverantören har även rätt att säga upp Användarens användarrätt omedelbart om

 1. Användaren inte längre är anställd av företaget hen representerar;
 2. Tjänsteleverantören eller ett företag som hör till samma koncern har förfallna fordringar hos det företag som Användaren representerar, eller
 3. Tjänsten eller en del av den avslutas.

Tjänsteleverantören har dessutom rätt att radera Användarens användarkonto och säga upp Tjänsten med omedelbar verkan om det har gått mer än två år sedan Användarens föregående inloggning i Tjänsten.

Användaren har rätt att när som helst avsluta användningen av Tjänsten. En fritt formulerad anmälan om avslutande av användningen ska lämnas via Tjänstens responskanal. Efter detta kommer Användarens material (inklusive företagsspecifikt material som Användaren har tillgång till i Tjänsten) att raderas från Tjänsten och Användaren har inte längre tillgång till materialet.

12. ÖVERLÅTELSE TILL TREDJE PART

Användaren har inte rätt att överlåta sin användarrätt till Tjänsten till en tredje part. Tjänsteleverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med Användarvillkoren till en tredje part utan särskilt tillstånd från Användaren.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

På dessa Användarvillkor tillämpas Finlands lag.

Avtalsparterna strävar efter att lösa meningsskiljaktigheter som beror på avtalet i första hand genom förhandlingar. Om avtalsparterna inte når en lösning på meningsskiljaktigheterna genom förhandlingar, avgörs meningsskiljaktigheterna i enlighet med Centralhandelskammarens skiljenämnds regler i en skiljedomstol med en skiljeman (1) i Tammerfors. Skiljemannen ska utses av den tidigare nämnda skiljenämnden.