tor september 24 09:13 2015 i kategori Företagsnyheter

Svenskar föredrar dubbdäck för säkrare vintergrepp

En stor majoritet av svenskarna kör med dubbdäck, eftersom de anser att de är det bästa alternativet för nordiska vinterförhållanden, framgår av en enkät som Nokian Tyres nyligen gjorde. 63 procent av dem som svarade på enkäten föredrar dubbdäck och 35 procent dubbfria vinterdäck.

Säkerhetsrelaterade argument anges som skäl till varför man vill köra med dubbdäck. 66 procent svarar att dubbdäck är bäst lämpade för våra nordiska vinterförhållanden, 60 procent svarar att de vill ha det extra grepp som dubbdäck ger i varierande väglag, 45 procent vill köra säkert oavsett väglaget och 35 procent svarar att de inte litar på greppet som dubbfria vinterdäck ger.

− Enkäten visar tydligt att svenska bilister föredrar dubbdäck därför att de anser att de ger bäst grepp och för att de vill köra säkert i varierande vinterväglag. Även alla tester visar att dubbdäck ger bäst grepp på isigt underlag. Det varmare klimatet gör att vägarna i stora delar av landet ofta är isiga på vintern när temperaturen pendlar kring noll grader, kommenterar Allan Ostrovskis, teknisk chef på Nokian Tyres, enkäten.

Enkäten visar också att det finns tydliga skillnader i däckvalet beroende på var i landet man bor. I Norrland vill 92 procent ha dubbdäck, i Stockholm 56 procent och i Skåne föredrar endast drygt var tredje bilist dubbdäck.

Lika stort stöd för dubbdäck oavsett ålder

Av enkäten framgår också att 67 procent av kvinnorna och 60 procent av männen vill köra med dubbdäck. Intressant är att det inte finns några större skillnader mellan olika åldersgrupper, utan 60-65 procent av bilister i alla åldrar vill ha dubbdäck.

En fjärdedel av dem som väljer dubbfria vinterdäck anger som skäl att de mest kör i stadsförhållanden. Näst viktigaste skäl enligt enkäten är att de anses vara mer miljövänliga, cirka en tredjedel av dem som svarade på enkäten anger miljöskäl som viktigaste argumentet för sitt val av dubbfria vinterdäck.

Vidare framgår att 63 procent av alla som svarade på enkäten anser att isgreppet är den viktigaste egenskapen på vinterdäck.

Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) har jämfört isgreppet på dubbdäck och dubbfria vinterdäck. Testet visar att dubbdäck ger 38 procent bättre grepp än dubbfria vinterdäck på isigt underlag. Även i många vinterdäcktester som biltidningarna har gjort jämförs bromsgreppet mellan dubbdäck och dubbfria vinterdäck. De visar att på isunderlag från 50 km/h hastighet har dubbfria vinterdäck i genomsnitt 15 meter längre bromssträcka än dubbdäck.

Dubbdäck eller dubbfria vinterdäck?

Både dubbdäck och dubbfria vinterdäck blir ständigt bättre, men det finns skillnader mellan dessa två däcktyper. Den största skillnaden gäller greppet på isunderlag. Dubbdäck ger fortfarande bättre grepp och kortare bromssträcka på is än dubbfria vinterdäck. Generellt ger dubbdäck bättre säkerhetsmarginal i snabbt varierande vinterförhållanden, speciellt för förare som inte är så vana vid att köra på vintern.

Fördelen med nordiska dubbfria vinterdäck är att de kan monteras på bilen tidigt på hösten, och man kan fortsätta att köra med dem till sent på våren. Dessutom rullar de tyst och ekonomiskt eftersom rullmotståndet är lågt, till och med lägre än på många sommardäck. Nya gummiblandningar och lamellösningar gör att de har bättre vintergrepp än tidigare. Dubbfria vinterdäck passar främst för förare som är vana vid att köra på vintern. 

* Undersökningen som Nokian Tyres gjorde bygger på intervjuer med drygt tusen svenska, finska och norska representativt utvalda personer efter ålder, kön och bostadsort i åldern 18+ med körkort och som är med och bestämmer över valet av nya däck. Enkätsvaren samlades som webbenkät i YouGovs-panelen under mars 2015.

BILDER:

www.nokiantyres.com/hakkapeliitta8 
www.nokiantyres.com/HakkapeliittaR2

VTI-test:
https://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/overstyrning-pa-is-och-sno-med-olika-vinterdack--metodutveckling-och-faltstudie.pdf  

Mer information om Nokian Tyres vinterdäck:
www.nokiantyres.se/vinterdack

Hakka-skydd: www.hakkaskydd.se

Video:

Tekniken Nokian Aramid Sidewall och dubbdäcket Nokian Hakkapeliitta 8 SUV
http://youtu.be/GroQT7bl-aY

Nya Nokian Hakkapeliitta R2 – Världens första vinterdäck i klass A vad gäller rullmotstånd
https://www.nokiantyres.se/foretaget/nyhetsartikel/varldens-forsta-vinterdack-med-vatgrepp-och-bransleeffektivitet-i-klass-a/

Världens första vinterdäck där dubbarna kan aktiveras vid behov https://www.nokiantyres.se/foretaget/nyhetsartikel/varldens-forsta-dubbfriktionsdack-unik-dubbteknik-aktiverar-dubbarna-vid-behov/

Nokian Hakkapeliitta: världsrekord för körning på is 335,713 km/h
https://www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/utvecklingsarbete/fastest-on-ice/varldsrekord-pa-is-2013/

Testcentret i Ivalo – White Hell
http://youtu.be/f4TSgk_1TQU

Vintern 2014: Över 40 testvinster för Nokian vinterdäck
https://www.nokiantyres.se/innovativt-arbete/testframgangar/

Mer information:

Allan Ostrovskis, teknisk chef, 070-244 8820, Allan.Ostrovskis(at)nokiantyres.com


Attachments

Dubbdäck eller dubbfria vinterdäck? (.pdf)
Varför dubbdäck? (.pdf)