Nokian Heavy Tyres fortsätter få utmärkta resultat i kundundersökningar

Nokian Heavy Tyres fortsätter få utmärkta resultat i kundundersökningar

20.9.2018 10:00 i kategori Företagsnyheter

För tre år sedan fastställde Nokian Heavy Tyres tre nyckelparametrar för kundnöjdhet: verksamhetsutveckling, innovationsförmåga och produkternas attraktionskraft. Sedan dess har Innolink Ltd genomfört årliga kundundersökningar hos tillverkare av originalutrustning, vagnparkschefer och återförsäljare.

Under de här åren har alla de viktigaste parametrarna ökat från år till år, vissa med 100 %.

Syftet med de strategiska kundundersökningarna är att kartlägga kundnöjdheten när det gäller själva verksamheten och Nokian Heavy Tyres har jobbat systematiskt för att uppnå bästa tänkbara kundupplevelse.

– Det har varit fantastiskt att följa med på den här resan. Nokian Heavy Tyres är ett utmärkt exempel på att man kan använda enkätsvar för att uppnå ständiga förbättringar, säger Jani Listenmaa, Business Director på Innolink Ltd.

Resultat 2018

Årets undersökning gjordes genom telefonintervjuer i april–maj 2018 och utgick från 181 utvärderingar. Resultaten talar sitt tydliga språk: 

  • 97 % ansåg att Nokian Heavy Tyres verksamhet hade förbättrats de senaste 12 månaderna.
  • 57 % ansåg att Nokian Heavy Tyres är en föregångare inom utveckling av innovativa lösningar.
  • 66 % ansåg att Nokian Heavy Tyres produkter är mer attraktiva än konkurrenternas.

På en skala från ett till fem fick Nokian Heavy Tyres särskilt bra poäng på följande områden: däckkvalitet (4,5), övergripande service vid däckinköp (4,3), uppfyllande av slutanvändarens behov med produkten (4,2), produkttillgänglighet (4,0) samt produktens unika karaktär (3,9).

Rekommendationspoäng 2018

På en skala från ett till tio satte 93 % poängen 7 eller högre på frågan om hur sannolikt det var att de skulle

rekommendera Nokian Tyres till andra. Rekommendationspoängen var 69, vilket är utmärkt jämfört med andra företag, eftersom Innolinks jämförande rekommendationspoäng i databasen är 41.

Enligt genomsnittlig feedback skulle de som svarat i första hand rekommendera Nokian Tyres tack vare däckens höga kvalitet och hållbarhet, även om Nokian Tyres inte är det allra billigaste alternativet. – Nokian Tyres är en innovativ föregångare inom branschen för tunga maskiner och en pålitlig leverantör, säger en av deltagarna.

– Vi vill tacka alla som deltagit i undersökningen för värdefull feedback. Det är härligt att höra att våra kunder är nöjda med det vi gör och att vårt utvecklingsarbete inte har gått obemärkt förbi. Nokian Heavy Tyres vill fortsätta vara ett innovativt och banbrytande företag med nya lösningar på marknaden. Vi vill tacka för all feedback ni lämnat. Den är värdefull för oss när vi ska förbättra vår verksamhet och vårt erbjudande till kunderna. Vi hoppas att ni fortsätter lämna feedback även i framtiden, säger Toni Silfverberg, Head of Sales & Marketing på Nokian Heavy Tyres Ltd.

Mer information finns på

Toni Silfverberg, Head of Sales & Marketing, Nokian Heavy Tyres Ltd 
[email protected], tel. +358 10 401 7854

www.nokiantyres.com/heavy