Tire Pressure LED: smart och enkel lufttryckskontroll

16.10.2009 6:50 i kategori Företagsnyheter

Nokian Heavy Tyres presenterade på skogsmaskinsmässan Elmia Wood en ny däcktryckskontroll som är en enkel och billig lösning för kontroll av lufttrycket i däcken.

På varje ventil monteras ett ledljus som börjar blinka när skogsmaskinens lufttryck minskar mer än 0,6 bar. Normalt ligger ventilen i ventilskyddet och på det finns den svarta ventilhatten. Den svarta ventilhatten ersätts med tryckkontrollens vita ventilhatt som skruvas på ventilen. Den blir röd när ledljuset som varnar för lågt lufttryck börjar blinka.
 
- Våra testresultat visar att tryckkontrollen fungerar tillförlitligt på skogsmaskiner. Före årets slut finns tryckkontrollen tillgänglig för lantbruks-, skogs-, hamn- och gruvmaskiner, säger försäljningschef Petri Karvo.
 
Tack vare den enkla konstruktionen går det att upptäcka om lufttrycket minskar i något däck. När alla däck har rätt lufttryck kan entreprenören spara mycket tid och pengar genom att slippa skador på däck.