Så här ökar du elbilens räckvidd på ett enkelt sätt

Så här ökar du elbilens räckvidd på ett enkelt sätt

Det bästa sättet att öka elbilens räckvidd är att köra ekonomiskt. Ett aggressivt körsätt med kraftiga accelerationer kräver både mer energi och sliter på däcken. Kör du lugnt och förutseende sparar du energi och däcken håller längre. Även hastigheten har en stor betydelse på energiförbrukningen. Vid valet av däck till en elbil och skötseln av däcken är det bra att komma ihåg vissa grundläggande saker som gör körningen mer säker och komfortabel samt som ökar elbilens räckvidd.  

Hitta de däck som passar dig bäst

– Elbilens räckvidd varierar beroende om du kör i stan eller på en motorväg. Ju fortare du kör desto kortare blir räckvidden. Elbilens luftmotstånd ökar i takt med fartökningen, när hastigheten fördubblas så fyrfaldigas luftmotståndet, berättar Emil Sundholm, Product Manager på Nokian Tyres. 

Genom att köra ekonomiskt håller också bilens däck längre. Investeringar i bra däck och bilens service betalar sig tillbaka i form av att bilens energiförbrukning minskar.  

– Alla åtgärder som sparar däck sparar även miljö och kostnaderna för bilkörning, säger Emil Sundholm. 

Ett nästan tomt batteri ger högre laddeffekt än ett välladdat batteri 

En längre resa med en elbil går ofta fortare när batterieffekten är nere på 10-20 procent innan du stannar och laddar det. Ett nästan tomt batteri har alltid en högre laddeffekt än ett välladdat batteri. Även laddningstiden blir betydligt längre när batteriets laddnivå ligger på 60 procent eller högre. Resetiden blir kortare om du laddar batteriet från 10 till cirka 50 procent två gånger under en resa i stället för att stanna en gång och ladda batteriet från 10 till 90 procent. Även andra elbilister blir nöjda när det finns fler lediga laddstolpar.  

– Det är vanligt att det blir köer på populära laddstationer längs de stora vägarna under de värsta semesterhelgerna och därför är det klokt att välja andra tider för en lång resa. Hemma eller på resedestinationen ska du förstås ladda batteriet fullt innan du startar resan, rekommenderar Emil Sundholm. 

Använd växelläge N i utförsbacke 

Även om elbilarna har en funktion som omvandlar bilens rörelseenergi till el genom att ladda batteriet så är det bra att ställa växelspaken till N i en lång utförsbacke. Då slutar elmotorerna dra och bromsa och rörelseenergin försvinner till luftmotståndet på ett naturligt sätt. Nyttoeffekten ligger endast på 60-70 procent när bilens rörelseenergi omvandlas till el medan all rörelseenergi går till att vinna luftmotståndet och andra typer av motstånd när bilen rullar fri i N-läge. 

Fem komihåg om däck till en elbil: 

  1. Elbilar och laddhybrider ska ha däck som ger säkra köregenskaper. Nokian Tyres nya märkning ELECTRIC FIT® visar att däcken kan monteras både på en bil med förbränningsmotor och elbil och att däcken av hög kvalitet fungerar säkert i båda typerna av fordon. 

  2. Rätt lufttryck är viktigt och trycket bör kontrolleras regelbundet. Lufttrycket påverkar däckens rullmotstånd och därmed elbilens räckvidd. Ju högre lufttryck desto lägre rullmotstånd. Lufttrycket ska ökas med 0,1-0,2 bar när bilen lastas tungt. Det skadar inte däcket medan för lågt lufttryck kan skada däckets konstruktion och öka däckslitaget. 

  3. När du väljer däck till en elbil är lågt däckljud är en viktig egenskap. Jämfört med bilar med förbränningsmotor har elbilar lågt motorljud och ett lågt däckljud ökar körkomforten. 

  4. Rotera hjulen med jämna mellanrum, framhjulen bak och tvärtom. Om skillnaden i mönsterdjupet mellan fram- och bakdäcken är över två millimeter är det dags att rotera hjulen. På det sättet slits däcken jämnt och de håller längre. Viktigt att komma ihåg är dock att om skillnaden i slitaget mellan fram- och bakdäcken är stor ska de minst slitna däcken monteras på bakaxeln, vilket bland annat minskar risken för vattenplaning. 

  5.  Kontrollera regelbundet däckens slitageform. På motorstarka elbilar kan till exempel länkarmar och bussningar bli slitna fortare vilket kan göra att däcken slits ojämnt. Om du märker ojämnt däckslitage är det bra att låta en bilverkstad kontrollera bilen för att garantera att däcken håller längre. 

 

hitta rätt däck till din bil