Däckbyte

Däckbyte

I Sverige byter man däck två gånger per år. Vi berättar vad du bör veta och tänka på i samband med däckbyte.

Hitta de däck som passar dig bäst

I Sverige sker däckbyten två gånger per år. På våren byts vinterdäcken till sommardäck och på senhösten byts sommardäcken tillbaka till vinterdäck.

Vad bör du veta om däckbyten och vilka faktorer bör du ta hänsyn till i samband med ett däckbyte?

Vi har sammanställt ett omfattande informationspaket om däckbyten för dig.

Däckbyte inför vintern

Under vintersäsongen ställer snöiga och isiga vägar höga krav på däcken. Rätt däck spelar en viktig roll för en säker vinterkörning. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när det gäller byte av vinterdäck och tidpunkt för bytet.

När bör vinterdäcken bytas?

Den obligatoriska perioden för användning av vinterdäck bestäms av trafiklagstiftningen och är mellan 1 december och 31 mars, om väder- eller vägförhållandena kräver det. Om vinterförhållandena börjar före den officiella vinterdäckssäsongen, kräver trafiklagstiftningen användning av vinterdäck.

Vid byte från sommardäck till vinterdäck på hösten är det bra att vara ute i god tid, eftersom det kan vara långa köer till däckverkstäderna när vinterdäckssäsongen börjar. Genom att boka ditt däckbyte i god tid kan du också förbereda dig i god tid inför vintervädret.

Byte av dubbade och odubbade däck

Om din bils vinterdäck är dubbade får de användas under högst den lagstadgade vinterdäcksperioden, från början av december till slutet av mars. Det är dock tillåtet att använda dubbdäck utanför denna period om väder- eller vägförhållandena kräver att vinterdäck används, men endast inom den tillåtna perioden 1 oktober – 15 april.

Dubbfria däck ger större flexibilitet vid byte, eftersom de får användas året runt. Däck utan dubb kan monteras på bilen före december, vilket gör att du kan undvika den värsta trängseln på däckverkstäderna och förbereda dig för minusgrader i tid.

På samma sätt kan bytet till sommardäck skjutas upp på våren om vinterförhållandena kvarstår. Det rekommenderas dock inte att använda dubbfria däck utanför den egentliga vintersäsongen, eftersom deras prestanda under sommarförhållanden är sämre än sommardäckens.

När bör sommardäcken bytas?

Enligt trafiklagstiftningen ska sommardäck användas utanför vinterdäckssäsongen, som är från 1 december till 31 mars, om väder- eller vägförhållandena inte kräver användning av vinterdäck. Även om det inte är uttryckligen förbjudet att använda dubbfria däck utanför vinterdäckssäsongen, rekommenderas inte körning med dubbfria däck på sommaren, eftersom deras köregenskaper inte motsvarar sommardäckens.

När du byter från vinterdäck till sommardäck på våren är det inte lämpligt att vara för tidig, eftersom vinterförhållandena plötsligt kan återkomma. Att köra med sommardäck i vinterväglag är inte bara olagligt utan också extremt farligt. Sommardäck ger inget grepp på snö, slask eller is. Följ därför noga utvecklingen av väderförhållandena och planera inte in däckbytet för tidigt.

Hur bör däck förvaras?

Under lågsäsong bör däcken förvaras på rätt sätt för att garantera att de är säkra under kommande körsäsonger.

Lagringsförhållandena för däck är viktiga

Temperatur, luftfuktighet och ljus spelar en viktig roll vid lagring av däck. Lagringsutrymmets temperatur bör ligga mellan 0-25 ºC för att förhindra att däckets gummiblandning försämras.

Luftfuktigheten bör hållas tillräckligt låg och vatten bör inte kondensera på däckets yta. Däcken bör också skyddas mot direkt solljus, eftersom exponering för UV-strålning kan skada däcken.

Däck ska förvaras på ett sätt som inte utsätter dem för överdrivet tryck eller kompression, vilket kan orsaka deformationer. Genom att förvara däcken under lämpliga förhållanden kan du undvika att gummiblandningen åldras och försämras i förtid. På så sätt kommer däckens prestanda att förbli goda under flera år, vilket gör körningen säkrare och mer ekonomisk.

 

Däckhotell ger optimala lagringsförhållanden för däck

Det enklaste sättet att lagra däck är via Nokian Tyres professionella återförsäljare. Genom att lagra dina däck i en däckverkstads däckhotell behöver du inte oroa dig för rätt lagring eller transport själv. Du kan också enkelt boka ditt däckbyte i samma butik.

Vid däckbyte bör däckets skick kontrolleras

Vid däckbyte är det viktigt att kontrollera däckens skick för att säkerställa att de däck som monteras på bilen är säkra. Samtidigt kontrolleras om de däck som ska tas bort från bilen behöver ersättas med nya för nästa säsong.

Följande bör kontrolleras på däcken:

  • Däckens mönsterdjup
  • Jämnt slitage av däcken
  • Däckens ålder
  • Jämnt slitage av dubbar på dubbdäck
  • Eventuella mekaniska skador

När du byter däck hos en av Nokian Tyres professionella återförsäljare kontrolleras däckens skick åt dig.

Kör säkert med nya däck

Bildäck håller inte för evigt, och säsongen för däckbyte är ett bra tillfälle att skaffa en ny uppsättning däck om det behövs.

Däckens mönsterdjup indikerar när däcken bör bytas ut

Däcken bör bytas ut senast när mönsterdjupet närmar sig den lagstadgade minimigränsen, som är 1,6 mm för sommardäck och 3,0 mm för vinterdäck.

Det är dock lämpligt att skaffa nya däck före denna tidpunkt, eftersom både sommar- och vinterdäckens köregenskaper och säkerhet börjar försämras långt innan de når det lagstadgade minsta mönsterdjupet. 

Det rekommenderade mönsterdjupet för sommar- och vinterdäck är minst 4 mm. Vikten av tillräckligt mönsterdjup betonas särskilt för vinterdäck, eftersom däckgreppet minskar avsevärt med mindre än 4 mm mönsterdjup jämfört med nya vinterdäck. På samma sätt ökar risken för vattenplaning med sommardäck avsevärt med lågt mönsterdjup.

Om du använder dubbdäck är det också viktigt att övervaka dubbarnas slitage. Om du regelbundet roterar däcken från fram till bak utjämnas däckslitaget och däckuppsättningens livslängd förlängs.

 

Däckets användning bör inte överstiga sex år

Vid normal användning behöver man vanligtvis inte ta hänsyn till däckets ålder, eftersom däcken slits ut innan de når sin maximala ålder. Men om bilen körs sällan bör man tänka på att däckets livslängd upphör senast 10 år efter däckets tillverkningsdatum. Rekommendationen är att inte använda ett däck i mer än sex år från användningsdatumet.

Om bilen körs sällan och samma däck används under hela den rekommenderade livslängden, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt däckförvaringen.

Däckets tillverkningsdatum finns på däckets sidovägg i form av en fyrsiffrig DOT-kod. De två första siffrorna i DOT-koden anger däckets tillverkningsvecka och de två sista siffrorna anger däckets tillverkningsår. Koden 1821 skulle alltså indikera ett däck som tillverkats under vecka 18 år 2021. Observera att koden för tillverkningsdatum endast finns på däckets ena sida.

När däcken är slitna eller deras livslängd är över 6 år, bör man köpa nya däck och köra säkert.

 

hitta däcken som passar din bil bäst