Rätt förvaring

Med rätt förvaring går det att bromsa däckens föråldringsprocess.

1. Temperatur
Temperaturen på stället där däcken förvaras bör inte överstiga +25. Utrymmet ska helst vara mörkt och temperaturen ska ligga kring +15. Om temperaturen är över +25 eller under 0 celsius kan gummits egenskaper förändras och det kan förkorta däckens livslängd. Förvaring i svalt utrymme påverkar inte gummiprodukter negativt.

2. Fuktighet
Däck bör inte förvaras i allt för fuktigt ställe. Fuktigheten får inte vara så hög att däcken ser fuktiga ut. Däcken bör heller inte ligga ute i regnet.

3. Ljus
Däcken måste skyddas mot ljus, speciellt mot direkt solljus och mot starkt lampljus med hög ultravioletthalt.

4. Syre och ozon
Ozon påverkar däcken skadligt. I förvaringsutrymmet får inte förvaras apparater som genererar ozon, till exempel fluor- eller kvicksilverånglampor, elapparater med högspänning, elmotorer eller andra typer av elapparater som kan alstra gnistor eller strömurladdningar.

5. Formförändringar
Om möjligt bör däcken förvaras så att de inte ligger under tryck, spänning eller vrids. Kraftiga formförändringar under förvaring kan leda till att de bryts när man ökar lufttrycket i däcket.

6. Lösningsämnen, oljor, fetter, värme
Däcken måste speciellt skyddas mot kontakt med lösningsämnen, oljor och fetter. Redan en kortvarig kontakt med dessa ämnen kan vara skadligt. Däcken måste även skyddas mot starka ljuskällor och mot gnistor vid svetsning.  

7. Hantera däck rätt
I ett lager får inte däcket tappas högre än från cirka 1,5 meters höjd. Annars kan däckets bältområde skadas. Typisk konsekvens kan bli ett deformerat bälte. Vi rekommenderar inte att ett däck med skadad bälte monteras på en fälg.