1. Kundservice/
  2. Miljö och hållbarhetsfrågor/
  3. Vägdamm

Är andningsbara PM10-partiklar skadliga för hälsan?

Europeiska miljöbyrån (2016) (1) och Världshälsoorganisationen WHO (2013) (2) uppskattar att den största hälsorisken är de små partiklarna (PM2,5), med en diameter på under 2,5 mikrometer och inte de större andningsbara partiklarna med en diameter på 10 mikrometer. De små partiklarna är farliga eftersom de vid andning kan tränga sig in i lungorna och ända in i blodomloppet. De kan bland annat orsaka andningssvårigheter och förtida dödsfall för personer som lider av andnings- och hjärtsjukdomar. 

Gatudammet som besvärar folk i städerna, speciellt på våren, består huvudsakligen av andningsbara PM10-partiklar. Generellt fastnar de i övre andningsorgan och kan orsaka besvär som exempelvis snuva och hosta samt irritation i halsen och ögonen. De är dock inte farliga på samma sätt som de mindre partiklarna. I många tidningsartiklar och speciellt på insändarsidorna blandas dessa olika typer av partiklar ofta ihop.

Av befolkningen i Europa bor upp till en tredjedel i områden där andelen mindre partiklar överstiger EU:s gränsvärde. Under de senaste åren har man inte överstigit EU:s gränsvärde i de svenska städerna. 

Var artikeln till hjälp?

Genom att dela med dig av din åsikt så hjälper du oss att förbättra vår service.

2/3 Tyckte du att artikeln var användbar?

Du kanske även är intresserad av…

Se alla artiklar i kategorin